Orbán Viktor miniszterelnök sajtónyilatkozata a gyógyszerészekr?l - mgyk.hu


Dr. Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Gyógyszerészi Kamara vezet?ivel 2012. július 21-én folytatott konzultáció után közös sajtótájékoztatót tartott dr. Hankó Zoltán kamarai elnökkel Budapesten, a Róna Patika officinájában. Az alábbiakban dr. Orbán Viktor sajtónyilatkozatát közöljük.

?Elnök úrnak én is köszönöm a mai találkozás lehet?ségét, Önöket pedig tisztelettel köszöntöm! Elnök úrnak hálás vagyok a helyszín kiválasztásáért is. Egy különleges helyen vagyunk. Ha a táblát megnézik, amely itt a falon található, láthatják, hogy ez egy ?rangyal névre hallgató patika volt valaha, és egy elfeledett, de nagyon híres magyar családnak volt a tulajdona. Kár is, hogy a család nincs gyakrabban említve a közbeszédben. Ez a Harsányi családé volt, akiknek nem a patikus apuka a legismertebb tagja, hanem a fia, aki a II. világháború üldöztetése el?l szerencsésen külföldre menekülve világhír? karriert futott be, és az egyik magyar Nobel-díjassá vált. Emlékeim szerint valamikor a kilencvenes évek közepén, '94-ben kapta meg a Nobel-díjat két amerikai tudóssal egyetemben. Ha jól emlékszem, akkor a játékelmélet területén elért eredményére. Ez egy nagy történet, egy igazi nagy magyar történet. Örülök, hogy egy ilyen nagy történelmi helyszínen jöhetett létre a találkozó.

Ami a mi dolgunkat illeti, Önök ugyan mindig csak legyintenek, sosem írják meg, amikor ezt mondom, de ismétlem, hogy van értelme annak a fél mondatnak, hogy egy országot nem a kormány kormányoz, hanem egy országot az emberek közösen tudnak kormányozni. Például olyan szervezetek révén, mint amilyen a kamara. Az elnök úr szerény volt, és nem említette azt a tényt, hogy a kamara nélkül nem tudott volna a mostani kormányzat hozzálátni a megel?z? nyolc év egyik legsúlyosabb hibájának kijavításához. Ezt a súlyos hibát úgy hívták, úgy hívják, hogy patikaliberalizáció.

Most miel?tt ennek a lényegér?l mondanék valamit, el?ször a visszafordításról, a folyamat visszafordításáról, beszélgettünk itt a kamara elnökségével, és egyikünk sem tudott felidézni olyan nemzetközi példát, amikor egy liberalizációs folyamat megindulása után, amikor a gyepl?t a lovak közé dobták, és ment minden szanaszét amerre látott, sikerült volna egy társadalomnak ? nem egy kormánynak, egy társadalomnak ? közös er?vel visszafordítani egy liberalizációs folyamatot az egészségügyben. Magyarországon ez megtörtént, illetve reméljük hamarosan sikeresen be is fejez?dik, mert olyan szabályokat alkottunk, a kamara támogatásával egyébként az elmúlt másfél-két évben, amelyek ezt a hibát, ezt a liberalizációs hibát orvosolják.

A megbeszélésünk egyik legfontosabb pontja éppen az volt, hogy miképpen tudjuk végigvinni ezt a folyamatot. Ugye a folyamatot azért akarjuk végigvinni, mert egyfel?l meggy?z?désünk szerint a patika m?ködtetése az nem kereskedés, az alapvet?en hivatás. Kétségkívül kereskedni is kell, mert el kell adni, pénzt kell beszedni a gyógyszerért, és így tovább. De alapvet?en az emberek gyógyszerrel való ellátása, méghozzá fölkészült, szakmailag kompetens módon történ? gyógyszerrel való ellátása, az egy hivatás. És miután persze fizetni kell a gyógyszerért, ezért a kereskedelmi elemet nem lehet kiküszöbölni bel?le, de fontos dolog, hogy hova tesszük a hangsúlyt: a kereskedelemre, vagy a hivatásra. És a mi meggy?z?désünk az, hogy azért kellett a liberalizációnak nevezett hibát kijavítani, mert a gyógyszerész szakma alapvet?en mégiscsak hivatás, és a hangsúlynak a hivatásra kell kerülnie. Ezért fontos számunkra, hogy azok az emberek, akik ezt a hivatást gyakorolják, anyagi biztonságban legyenek, a szakmájuk egzisztenciális biztonságban legyen és ezen keresztül a szolgáltatás, amit az embereknek nyújtanak garantáltan jó min?ség? és megbízható legyen. A jó állapotban lév? patika, a jó állapotban lév? gyógyszerész a beteg érdeke els?sorban. Fontos persze a patikusnak is, de mégiscsak els?sorban a beteg, vagyis mindannyiunk érdeke.

Ezért Magyarországnak az az érdeke, hogy a patikák a patikusok tulajdonában legyenek, a patikusok tulajdonában lév? patikák olyan gazdasági közegben és szabályozók mellett tudjanak dolgozni, amelyek garantálják a nyugodt munkavégzés feltételét és a biztos megélhetést. Ennek a lehet?ségér?l tárgyaltunk.

A jogszabályok megvannak, azonban a patikusok általi patika visszavásárlás pénzt is igényel, pénzügyi alapokra is szükség van, és megállapodtunk egy közös munkacsoport fölállításában, amely a miniszterelnöki vállalást, amit ma itt tettem, miszerint a magyar állam megadja a pénzügyi lehet?séget, megteremti a pénzügyi alapot a patikusok világa számára, hogy visszavásárolhatják ? méghozzá reményeim szerint gyorsabban, mint terveztük ? a többségét a patikáknak. Ennek a folyamatnak és szándéknak a pénzügyi alapjait meg fogja teremteni. Lesz ilyen alap, erre ígéretet tettem. A m?ködtetésér?l, kereteir?l, kondícióiról pedig tárgyalásokat fogunk folytatni a kamarával. Ez talán a mai megbeszélés legfontosabb eleme.

A másik fontos elem, hogy a kormány abban támogatja a patikusokat, hogy azok a bizonyos árrések, amelyek mentén a nagykeresked?k és a kiskeresked?k m?ködtetik ezt a rendszert, itt olyan módosulások történjenek, amelyek a patikák számára kedvez?ek, a kispatikákat biztonságba helyezzék. Erre vonatkozó rendeletet egy-két nappal ezel?tt alá is írtam, talán meg is jelent. Tehát ide már egy három-négy milliárd forintos többletet eredményez? szabályozással a tarsolyomban érkeztem a kamarával való megbeszélésre.

Megbeszéltük azt is, hogy a 2013-as évre kidolgozott rendkívül feszített gyógyszerkassza kérdését folyamatosan újra és újratárgyaljuk. Mind a kett?nknek az az érdeke, hogy a gyógyszerkasszát úgy ésszer?sítsük, a gyártók extra profitját úgy sz?ntessük meg, hogy közben plusz terhek a betegekre ne háruljanak. Ennek a módját kell megtalálnunk. Számokat nagyjából ismerünk, ezek nincsenek k?be vésve. Ezek fontos számok, ezekr?l tárgyalni tudunk és els?sorban a Gyógyszerész Kamarával szeretnénk err?l tárgyalni és megegyezni, mert ?k találkoznak leginkább a betegekkel. Ha jól láttam a számokat, van vagy hatvanmillió évenkénti patikus-beteg találkozás. Tehát ha tudni akarjuk, hogy mi zajlik a valóságban, akkor leginkább a patikusokkal érdemes, illetve az ? szervezetükkel, a kamarával érdemes tárgyalnunk és megegyeznünk.

Még talán annyit hadd mondjak el, hogy a beszélgetés eleje arról szólt, hogy id?arányosan, ahogy elnök úr is mondta, tulajdonképpen jól állunk. De senkit sem érdekel, mert a politikusokat nem azért tartják, hogy elmondják, hogy a hibákat jól kijavították, id?arányosan is jól haladnak, hanem mindenkit az érdekel, hogy milyen gondok-bajok vannak, és a gondok-bajok megoldásában hogyan tud a kormány segítséget nyújtani, tehát a szakmai szervezeteknek, meg maguknak az embereknek. Én abban a reményben távozok ma err?l a tárgyalásról, hogy ahogy id?arányosan elvégeztük a vállalt munkát az elmúlt két évben, ugyanolyan id?arányosan fogjuk elvégezni a még el?ttünk álló munkát az következ? két évben.

Köszönöm szépen a figyelmet!?

 

mgyk.hu

 

A sajtónyilatkozat video anyaga a kormany.hu oldalon!