PÁLYÁZATI KIÍRÁS FIATAL, NÓGRÁDI GYÓGYSZERÉSZEK RÉSZÉRE - MGYK Nógrád Megyei Szervezete


PÁLYÁZATI KIÍRÁS FIATAL, NÓGRÁDI

GYÓGYSZERÉSZEK RÉSZÉRE

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Nógrád Megyei Szervezete a Kamara tulajdonában álló lakás bérbeadására nyilvános pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel:

I.    A lakások általános adatai:

A lakás címe: Salgótarján, Tanács út 2, szobaszáma: 1+1/2, komfortfokozata: komfortos, bérleti díja:15 ezer forint + rezsi. A bérlet id?tartama 2 év, mely után a lakás újra pályázható.

II. A pályázaton részt vev? személyek köre

A pályázaton részt vehet az, aki a Magyar Gyógyszerészi Kamara Nógrád Megyei Szervezetének legalább 6 hónapja (2010 március 1.-óta) tagja, s a pályázat beadási határidejekor nem töltötte be a 35. életévét, s munkahelye Nógrád megyében van.

III. A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázóknak az alábbi adatokat kell kitölteniük, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolniuk:

- nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról,

- büntet?jogi nyilatkozat a szolgáltatott pályázati adatok hitelességér?l,

- munkáltatói igazolás a munkáltatói jogviszonyról.

- nyilatkozat a bírálóbizottság (Magyar Gyógyszerészi Kamara Nógrád Megyei Szervezete elnökségének) tagjaival való közeli hozzátartozói viszonyról, alkalmazotti, vagy egyéb érdekeltségi viszonyról.

 

 

IV. A lakások bérbeadásának feltételei

1)      A nyertes pályázóval az err?l szóló bérbeadói okirat kézhezvételét?l számított 30 napon belül bérleti szerz?dést kell kötni. Amennyiben a határid? lejártát követ?en nyertes pályázó nem köti meg a szerz?dést, a késedelmét nem menti ki, úgy a nyertes pályázó a pályázatból automatikusan törlésre kerül. A nyertes visszalépése vagy kiesés esetén az értékelésben soron következ? pályázóval kell megkötni az el?szerz?dést.

2)      A lakás rendeltetésszer? használatra alkalmassá tételének kötelezettségével adható bérbe, melyet a bérl? köteles elvégezni. A szerz?dés tartalmát a bérbeadó állapítja meg.

V.  A pályázat benyújtásának menete

A lakást a helyszínen el?re egyeztetett id?pontban, (Bertáné Lopatovszki Zsuzsanna, 0620 2621307, 0632 511510, 3100, Salgótarján, Bem u 14-16) lehet megtekinteni.

A pályázatokat zárt borítékban, ugyan itt kell leadni.

VI. A pályázat benyújtásának határideje

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 04. (hétf?) 16.00 óra.

 

VII. A pályázat elbírálásának menete

A pályázatokat a Magyar Gyógyszerészi Kamara Nógrád Megyei Szervezete elnöksége bírálja el, döntését közzéteszi a Gyógyszerészi értesít? következ? számában. A bírálóbizottságban nem vehet részt az a személy, aki valamely pályázóval közeli hozzátartozói viszonyban, alkalmazotti, vagy egyéb érdekeltségi viszonyban áll.

A pályázat során el?nyt élveznek az olyan házaspárok, akiknek mindkét tagja megfelel a pályázat feltételeinek.

 

VIII. A pályázat elbírálásának határideje

A pályázat elbírálásának várható ideje: 2011. április. 18.

 

Salgótarján,2011. március 19.

 

Kerekesné Vörös Erzsébet

elnök