Patika Hitelprogram - Banki konzultációk Budapesten


A Patika Hitelprogramban részt vev? bankok közül ez idáig az OTP és a Budapest Bank tartott konzultációt gyógyszerészek részére.

Az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régiója az MGYK budapesti és Pest megyei szervezeteinek együttm?ködésével szervezte 2016. szeptember 27-i tájékoztatóját. A rendezvény helyszíne az Aranytíz M?vel?dési Központ (Budapest, V. Arany János. utca 10.) volt, amelyen f?városi, Pest és Komárom megyei kollégák vettek részt. Dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke bevezet?jében méltatta az MGYK és az OTP közti együttm?ködési megállapodást. Ezután az OTP projektvezet?i ismertették a bank gyógyszerészeknek szóló, a Patika Hitelprogramhoz kapcsolódó ajánlatait és a hiteligénylés feltételeit. Tájékoztatást adtak továbbá az OTP Bank gyógyszerészeknek szóló lakossági kedvezményeir?l, valamint az egyéb vállalkozói banki lehet?ségekr?l. Az ismertetések után konzultáció és kötetlen beszélgetés alakult ki az elhangzottakról.

2016. október 5-én a Budapest Bank a Budapesti Szervezettel együttm?ködve szervezte meg tájékoztatóját a Patika Hitelprogram keretében felvehet? hitelajánlatáról. A tájékoztatón a Pest és a Komárom megyei, valamint budapesti tagokon kívül Bács-Kiskun megyei tagot is köszönthettünk. Az interaktív konzultációt - dr. Hetényi László rövid bevezet? köszönt?je után - Hideghéti Anasztázia (Budapest Bank) moderálta, aki nagyon jól és célirányosan, rendszerbe foglaltan ismertette a Budapest Bank ajánlatának lényegét, követelményrendszerét, a bankhoz forduló gyógyszerészek lehet?ségeit. A feltett kérdésekre tömören, logikusan és jól érthet?en adta a válaszokat. Bemutatkoztak azok a területi képvisel?k is, akik a gyógyszerészek rendelkezésére állnak az ügyletek lebonyolítása során.

Budapest, 2016. október 6.                                        

Dr. Hetényi László
elnök