Patikák: hogyan élhetik túl a változásokat? - weborvos.hu


Hankó: a rugalmatlanságok felszámolásával kedvez? lehet a tervezett szabályozás.
(A cikk teljes szövege a szerz? hozzájárulásával)

A cikk a weborvos.hu oldalon!

 

Mint lapunk is beszámolt róla, a szaktárca rendelettel szabályozná a nyitvatartási id? és a vényforgalom türkében a gyógyszertárakban dolgozók létszámát, szakdolgozói, gyógyszerészi arányát. 
A tervezet híre riadalmat váltott ki gyógyszerészi körökben: a patikusok attól félnek, hogy az amúgy is egyre nehezed? gazdasági körülményeik közepette alkalmazottakat kell elbocsátaniuk, csökkenteni kell nyitvatartási idejüket, ebédszünetet beiktatniuk, s?t: esetleg végleg le kell húzniuk a rolót.

Ugyanakkor dr. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke szerint az elképzelés alapvet?en jó, ám tény: a tervezetnek vannak hiányosságai. Ilyen például az, hogy a nyitvatartási id?sávok között nincs átmenet, nem biztosítanak kell? rugalmasságot a rendszerben. Ha például egy gyógyszertár maximum negyven órát van nyitva, akkor ugyan elegend? egy gyógyszerész, ám efölött már csak egy órával egészen az 59 órás nyitva tartásig két gyógyszerészre és két szakasszisztensre lenne szükség, 59 óra fölött pedig három-három a minimum létszám. A durva ugrások miatt mindenképpen szükség van az átmenetek finomítására, s?t, a 40 és 59 közötti id?intervallum további sávokra bontására. Ha viszont nem változtatnak a sávosztásokon, akkor a patikák jó része kényszerülhet arra, hogy rövidítse a nyitvatartási idejét, ami semmiképpen nem kívánatos már csak azért sem, mert korlátozza a betegek hozzáférését a gyógyszerellátáshoz.

Az alelnök szerint a másik probléma az emelt szint? gyógyszerészi gondozás id?keretének meghatározása: ha heti tíz óránál nagyobb ez az id?tartam, akkor plusz egy gyógyszerészt kell alkalmaznia a patikának. Ez a gyógyszertáraknak gondot jelent, hiszen nincsen akkora bevételük, amelyb?l az újabb patikus bérének fedezetét biztosítani tudnák. Éppen ezért ezt a szabályozást is rugalmasabban kellene alakítani Hankó Zoltán szerint, ha nem akarják a szabályozással a gyógyszerészi gondozást háttérbe szorítani.


A harmadik gond a házhoz szállítás és a kézi gyógyszertár-ellátás szabályozásához kapcsolódik, ugyanis egy plusz szakdolgozó kötelez? alkalmazását írja el? a tervezet: nincs tisztázva, hogy például hány kézi gyógyszertárra vonatkozna a változás, és a házhoz szállítás kérdéskörét is pontosítani kell. Sok helyen ugyanis zárás után szállítják a gyógyszert, így a patikából a nyitvatartási id? alatt nem hiányoznak a szakemberek. A lényegre kellene a rendeletalkotóknak fókuszálni, vagyis arra, hogy a szakfeladatok ellátásához szükséges létszám a gyógyszertár szolgálati idejében folyamatosan meglegyen.

Szerencsére a rendelet tervezett bevezetése rugalmasságot biztosít azzal, hogy 2013 szeptemberét?l kellene alkalmazniuk a már m?köd? patikáknak, természetesen az újonnan nyitóknak a rendelet hatályba lépését?l már az új szabályok szerint kell m?ködniük.

Hankó Zoltán szerint fontos, hogy legyen létszámszabályozás és fontosnak tartja a létszámarányok meghatározását is: a szakfeladatot ellátó dolgozók arányára vonatkozóan a tervezet egy gyógyszerészre összesen három asszisztenssel és szakasszisztenssel számol, ám az elnökhelyettes hosszabb távon ennél akár szigorúbb el?írásokat is el tudna képzelni (pl. hogy egy gyógyszerészre két szakasszisztens jusson). Mindez ugyanis védelmet jelenthet a beosztott gyógyszerészek munkahelyének meg?rzése szempontjából, ráadásul színvonal-növekedést is hozhat, ami pedig egészségpolitikai érdek.

Mivel a patikák is egészségügyi ellátást nyújtanak, körükben is meg kell határozni a személyi elvárásokat, szögezi le az elnökhelyettes. Találkoznak ugyanis szabálytalan gyakorlattal: például egyes helyeken olyan alacsony a gyógyszerészi létszám, hogy kérdéses, a patika nyitva tartása alatt hogyan tudják folyamatosan biztosítani a patikus jelenlétét. Hankó Zoltán szerint most olyan szabályozásra van szükség, amely nem okozhat problémát a patikák többségének, ám ahol kirívó aránytalanságok vannak (például hat szakasszisztens dolgozik egy patikus mellett, vagy nincs folyamatos gyógyszerészi jelenlét), el?segíti jogi és szakmai szempontból is a megfelel? m?ködést.

Sándor Judit

2011-06-22 06:56

Forrás: Weborvos