Patikanap: június 7.


Patikanap: június 7.A Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezete a XIV. Patikanap megnyitó rendezvényét 2017. június 7-én a Budapest ? Ferencváros Fagyöngy Gyógyszertárban tartotta.

Az ünnepséget Dr. Hetényi László elnök köszönt? szavai nyitották meg, amelyben a Patikanap tizennégy éves történetét villantotta fel és kiemelte az utóbbi években az e naphoz kapcsolódó gyógyszertári szakmai-, népegészségügyi programok jelent?ségét.  

Ferencváros Önkormányzatát Zombori Miklós, egészségügyért felel?s alpolgármester képviselte, aki köszönt?jében a kerület és a gyógyszertárak kapcsolatát ecsetelte. Szólt az Önkormányzat felel?sségvállalásáról a kerület légszennyezésének csökkentése területén, amelyet parkosítással, az udvarok rendezésével, virágokkal ellátásával igyekeznek megoldani, de mivel belvárosi kerületr?l van szó mindez komoly költséget és er?feszítést igényel. Az Önkormányzat anyagi lehet?ségeihez mérten támogatja Ferencváros közgyógy ellátottainak gyógyszerellátását, melynek során együttm?ködnek a gyógyszertárakkal.

Az OGYÉI képviseletében dr. El Koulali Zakariás régióvezet? tiszti gyógyszerész szólt a megjelentekhez. Köszönt?jében a Patika Nap központi témáját adó allergia területén történ? gyógyszerészi gondozás fontosságáról, a gyógyszertárak népegészségügyi programokban történ? részvételének fontosságáról szólt.

Barsiné dr. Makay Judit, a Fagyöngy gyógyszertár személyi jogos vezet?je az allergiáról adott szakszer? szakmai képet. Szólt az allergének el?fordulásáról, az allergiától szenved? emberek gyógyszertári ellátásáról.

A megnyitó ünnepségen jelen volt a Budapest-Ferencváros személyi jogos gyógyszerészeinek csoportja és a gyógyszertár állandó betegei is képviseltették magukat, köztük az alpolgármester úr, aki gyermekkora óta a Fagyöngy Patikában szerzi be szükséges gyógyszereit.