Programismertetés a Vándorgy?lésen


A Vándorgy?lés szombat délutánja a szakmai programoké volt. A strukturális rendszerváltás lezárása után a Kamara egy éve kezdte el a szakmai rendszerváltás programjának kidolgozását – emlékeztetett dr. Hankó Zoltán.

Programismertetés a Vándorgy?lésenA Vándorgy?lés szombat délutáni programját – ami a Vándorgy?lés záró programja is volt – dr. Mészáros János helyettes államtitkár köszönt?je nyitotta, aki a szombati programot kezdetekt?l végig kísérte. Köszönt?jében kiemelte, hogy a Kamara er?s érdekvédelmi potenciállal rendelkezik és nem egy esetben érzékeny témákat is bevállal a gyógyszerészet ügyeinek el?mozdítása érdekében. Dr. Mészáros János köszönt?jét követ?en nézhették meg a résztvev?k dr. Lázár János miniszterelnökséget vezet? miniszter video üzenetét.

A szakmai program elején dr. Hankó Zoltán emlékeztetett arra, hogy a strukturális rendszerváltás lezárása után a Kamara egy éve kezdte el a szakmai rendszerváltás programjának kidolgozását. Ennek els? lépcs?jeként tavaly novemberben a küldöttek elfogadták a gyógyszerészet jöv?képe c. dokumentumot, ami lényegében egy vízió arról, hogy milyen gyógyszerellátó rendszert szeretnénk, abban milyenek legyenek a gyógyszertárak és milyen felkészültség? gyógyszerészekre van szükség. Erre alapozva született meg az elmúlt hónapokban a Kamara cselekvési programja, amely 9 fejezetben írja le azokat a kezdeményezéseket, amelyeket a kamara a közeljöv?ben fontosnak tart. Az egyes fejezeteket dr. Hankó Zoltán, dr. Sohajda Attila, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Süle András ismertette.

Az egyes fejezetek témái:

           

          -  a gyógyszertárak és a gyógyszerészek tulajdonosi, gazdasági és szakmai integritásának er?sítése,

          - a gyógyszertárak gazdasági m?köd?képességének stabilitása,

          - a vidék gyógyszerellátásának stabilizálása és meger?sítése,

          - a gyógyszertári marketing össztársadalmi érdekeket szem el?tt tartó gyakorlata,

          - a normakövetés növelése és általánossá válása,

          - a gyógyszerbiztonság növelése és a gyógyszertárak egészségügyi feladatainak jobb        ellátása,

          - a gyógyszertárak népegészségügyi feladatainak ellátása,

          - a gyógyszerészi kompetenciák további fejlesztése,

          - a fiatalok integrációja és a gyógyszerellátásban foglalkoztatott alkalmazottak.

A Vándorgy?lés záró eseménye az együttm?ködési megállapodás ismertetése volt.