Sajtótájékoztató a biztonságos étrend-kiegészít?kkel kapcsolatban


Februártól elindul a biztonságos étrend-kiegészít? program a patikákban – ez volt a témája a Magyar Étrend-kiegészít? Gyártók és Forgalmazók Egyesülete, a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetsége és a Magyar Gyógyszerészi Kamara közös sajtótájékoztatójának, amit január 22-én tartottak a Kamara székházában.

Mint ismeretes, az étrend-kiegészít?k forgalmazásában érintett szervezetek 2016. május 6-án együttm?ködési megállapodást kötöttek, amelynek célja egy olyan rendszer m?ködtetése, amely a piaci szerepl?k számára egyrészt lehet?vé teszi a biztonságos termékek akadálymentes piacra juttatását, másrészt csökkenti az egészségügyi szempontból kockázatot jelent? és megtéveszt? jelöléssel ellátott termékek forgalomba kerülését. Sajtótájékoztató a biztonságos étrend-kiegészít?kkel kapcsolatbanA hosszas el?készít? folyamatot lezárva végre elindulhat a biztonságos étrend-kiegészít? programazez alkalomból tartott sajtótájékoztatón részt vett drBérci István, a Magyar Étrend-kiegészít? Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (MÉKISZ) elnöke, dr. Horányi Tamás, a MÉKISZ alelnöke, dr. Küttel Sándor, a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetsége (GYNSZ) elnöke, dr. Feller Antal, a GYNSZ alelnöke, dr. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke és dr. Horváth-Sziklai Attila, az MGYK Országos Hivatalának igazgatója.

Dr. Hankó Zoltán kiemelte, az együttm?ködési megállapodás célja az volt, hogy garantált min?ség? étrend-kiegészít?ket lehessen forgalmazni, azonban ezek forgalomba hozatali eljárása eltér a gyógyszerekét?l, lényegében csupán egy bejelentési kötelezettséget jelent a hatóság felé. Ugyanakkor a jogi keretet egy uniós szabályozás adja, ezért nem volt más lehet?ség mint az, hogy egy piaci önszabályozó rendszert dolgozzanak ki, hogy garantálni tudják a biztonságot. Az MGYK szerepével kapcsolatban kitért arra, hogy 2011. január 1-t?l minden termék gyógyszertári értékesítése a jogszabály szerint egészségügy feladat, ami azt jelenti, hogy garantált min?ség? termékeket lehet csak értékesíteni és valid információ-átadásra van szükség. A biztonságot a gyógyszertárnak tehát az étrend-kiegészít?knél is garantálni kell. Ehhez a jelenlegi szabályozás mellett elengedhetetlen feltétel az étrend-kiegészít? forgalmazókkal és a nagykeresked?kkel történ? együttm?ködés

Sajtótájékoztató a biztonságos étrend-kiegészít?kkel kapcsolatbanDr. Bérci István hangsúlyozta, hogy a MÉKISZ-nek is az a célja, hogy olyan étrend-kiegészít?k kerülhessenek csak a gyógyszertárakba amit „bizalmi helynek” nevezett amelyek min?ségi szempontból és a jelenlegi törvényi szabályozásnak is megfelelnek. „Az étrend-kiegészít?k piaca évr?l évre növekszik” – mondta, mindemellett több olyan cég is megjelenik a piacon, akik els?sorban nem a jogszabályok betartását tartják fontosnak, hanem inkább a saját anyagi hasznukat. Az internetes értékesítéssel kapcsolatban kiemelte, hogy gyakran ellen?rizhetetlen, azonosíthatatlan forrásból származó termékeket árulnak, amelyek akár veszélyeztethetik is a fogyasztók egészségét, „de egy gyógyszertár nem engedheti meg magának, hogy ilyen termékeket forgalmazzon”. Mint mondta, „nagyon komoly munka áll mögöttünk”, ami eredményeképpen mára több mint 1200 gyógyszertár csatlakozott a megállapodáshoz. Ha ez a rendszer megfelel?en m?ködik, akkor tisztulás lesz a piacon, és elt?nnek azok a termékek, amelyek nem oda valók.

Sajtótájékoztató a biztonságos étrend-kiegészít?kkel kapcsolatbanDr.Küttel Sándor felszólalásában kiemelte, hogy a GYNSZ kezdett?l fogva részt vett az együttm?ködésben, ugyanis a gyógyszer-nagykeresked?k tagjai a gyógyszerforgalmazás zárt láncának, és hazánkban hamis gyógyszert ebben a láncban még nem találtak. „Úgy gondoltuk, hogy ez a tapasztalat, ez a tudás kell? alap és segítség lehet” – emelte ki. A gyógyszertár nem engedheti meg magának, hogy rossz min?ség? terméket árusítson, csak biztos forrásból szerezheti be azokat. Mint elmondta, minden tagvállalatuk lelkesen csatlakozott az együttm?ködési megállapodáshoz.

Újságírói kérdésre dr. Horányi Tamás kifejtette, az étrend-kiegészít?k speciális élelmiszernek min?sülnek, és bizonyos termékeknél a hatóság is végez majd kockázatértékelést. Az egymásra épül? min?ségtanúsítási szabályzat alapján garantált, hogy a programban részt vev? gyógyszertárba csak hamisítás-mentes étrend-kiegészít?t szállítanak. Végezetül elhangzott, hogy ez az önszabályozó rendszer az Unióban egyedülálló kezdeményezés. Mint dr. Bérci István MÉKISZ elnök fogalmazott: „ez is egy hungaricum!” 

mgyk.gyh

 

 

Sajtótájékoztató a biztonságos étrend-kiegészít?kkel kapcsolatban

Sajtótájékoztató a biztonságos étrend-kiegészít?kkel kapcsolatban

Dr. Hankó Zoltán

Sajtótájékoztató a biztonságos étrend-kiegészít?kkel kapcsolatban

Dr. Bérci István

Sajtótájékoztató a biztonságos étrend-kiegészít?kkel kapcsolatban

Dr. Küttel Sándor