Szabad megköszönni is....


Hát megvan, kihirdették! Január elsején lépett életbe az a törvénymódosítás, ami véget vet négy év vadkapitalizmusának a gyógyszerészetben. Talán még nincs kés?! Talán még vissza lehet tuszkolni a szellemet (vagy legalább egy részét?) a palackba.

Látszik a jó szándék, még ha maradt is szakmailag vitatható részlet a szabályozásban. Most már csak az a kérdés, hogy a végrehajtásban és az ellen?rzésben lesz-e következetesség? Mert ez a törvény csak akkor hat majd igazán, ha a benne foglaltakat végrehajtják és az ellen?rzésre jogosultak ? jogkörükben és feltételeikben ? meger?södnek és következetesen járnak el. Mert azok, akik ellenezték a változást, mindent meg fognak mozgatni, hogy kiskapukat keressenek. Kiskapukat fognak keresni a marketing-szabályozásban, a személyi jogos gyógyszerész menedzsment-kötelességeinek érvényesítésében, a tulajdonosi el?írások végrehajtásában és még sok minden másban.

Nagy reménykedéssel várjuk a kamarai törvény megváltoztatását is, hiszen a szakmai erkölcs megújításának és megtartásának a kötelez? tagság és az ezzel járó etikai egység lehet az alapja. A Magyar Gyógyszerészi Kamara vezet?sége eddig is jó együttm?ködésre törekedett a jogalkotóval és ezután is az összhangot keresi az egészségpolitika irányítóival. A szakma és a politika közötti híd felépítésének remélhet?en meg is lesz az eredménye és a gyógyszertár ismét egészségügyi intézmény jelleget ölthet ott is, ahol ez korábban már-már kérdésessé vált!

A dolog tulajdonképpen rendben ment. A változtatás ígérete benne volt a választási programban. Ebb?l kormányprogram lett, majd mostanra törvény. Így kell ezt csinálni, hiszen ?az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó!?

 

Megtartották, köszönjük!