Szakmailag rendben volt – a II. Pre-patikanapról


A 2017-ben elindított kezdeményezés folytatásaként idén is megrendezésre került a Pre-patikanap, amelynek célja a tavalyi patikanappal elindított „Gyógyszerészek szerepe az allergiás megbetegedések megel?zésében és kezelésében” cím? program értékelése volt.  

Az EGIS Tudományos és Technológiai Központban május 15-én tartott Pre-patikanap megrendezését a gyógyszerészet népegészségügyi aktivitásának er?sítése és hatékonyabbá tétele indokolta, valamint hogy értékeljék az elmúlt egy évet szakmai, szakmapolitikai és szervezési szempontból is azért, hogy a tapasztalatokat a következ? programokban felhasználhassák.

Szakmailag rendben volt – a II. Pre-patikanaprólAz elmúlt egy évben havi ütemezésben jelentek meg az egyes allergiás megbetegedésekkel kapcsolatos továbbképz? közlemények a Gyógyszerészet cím? folyóiratban, ezzel párhuzamosan egy összefoglaló a teend?kr?l a Gyógyszerészi Hírlapban, a betegek széles tömegeihez eljutó Patika Magazinban, valamint a rendelkezésünkre álló online felületeken is. Az értékelésre workshop jelleggel került sor, a moderátorok prof. dr. Szök? Éva, az MGYT elnöke, a program szakmai koordinátora és dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke voltak.

Az értékelések, illetve vitaindítók sorát prof.  dr. Szök? Éva kezdte. El?adásában a pozitívumok említése mellett kitért arra is, hogy a betegek felé történ? kommunikáció nem mindig volt kell?en hatékony. Megfelel? kommunikáció nélkül nem érhetünk el célt – hangsúlyozta. Dr. Hankó Balázs a program szakmai koordinátora az MGYK Kompetencia Munkabizottságának vezet?jeként elmondta, jónak tartja a három szinten megjelen? cikksorozatot, ahogy a szervezést is, de úgy látja, nincs elég visszajelzés arra, hogy mennyi jutott el bel?le a betegekhez.  Ezt követte dr. Szarvasházi Juditnak, a Patika Magazin f?szerkeszt?jének a beszámolója, aki a szerkesztési szempontokból, illetve a lap és a honlapjuk látogatottságáról adott tájékoztatást. A továbbiakban dr. Zalai Károly és dr. Bunyevácz Zsuzsa számolt be a Gyógyszerészi Hírlap, illetve a Kamara honlapja népegészségügyi programban való részvételér?l. Fári István hozzászólásában kiemelte, hogy a Patikanapnak a patikusok ünnepének kellene lenni, els?sorban a patikusok gondolkodását kell fejleszteni ezzel kapcsolatban. Hangsúlyozta továbbá a betegek felé történ? kommunikációban az anyagiak fontosságát.

Ezt követ?en a cikksorozat elkészítésében részvev? szerz?k közül dr. Seb?k Szilvia, dr. Dér Péter és dr. Budai Kinga Anna jutottak szóhoz, majd dr. Hankó Zoltán olvasta fel dr. Csiri Ibolya f?gyógyszerész, a program szervezési koordinátorának írásos beszámolóját.

A vitaindító el?adásokat konzultáció követte. A hozzászólók több kérdést is említettek, például a gyógyszerészi gondozást, illetve a továbbképzés témakörét.

Végezetül dr. Hankó Zoltán összegezte az elhangzottakat: A visszaigazolásokból arra lehet következtetni, hogy „amit vállaltunk, azt tisztességesen végrehajtottuk”  mondta. Szakmai szempontból a programot magas színvonalúnak ítélte és egyben az el?ttük álló feladatra is kitért: mindazt, amit eddig kialakítottak, az eddiginél is jobb min?ségben kell folytatniuk, illetve a gyógyszerészek számára a gyakorlatban jobban hasznosítható összegzéseket kell készíteniük. „Meg kell oldanunk, hogy a társadalomhoz címzett üzeneteink jobban eljussanak az érintettekhez” - hangsúlyozta. Ezt követ?en prof. dr. Szök? Éva zárszavával fejez?dött be a konzultáció.

mgyk.gyh 

Szakmailag rendben volt – a II. Pre-patikanapról

Prof. dr. Szök? Éva

Szakmailag rendben volt – a II. Pre-patikanapról

Dr. Hankó Balázs

Szakmailag rendben volt – a II. Pre-patikanapról

Dr. Szarvasházi Judit

Szakmailag rendben volt – a II. Pre-patikanapról 

Dr. Seb?k Szilvia

Szakmailag rendben volt – a II. Pre-patikanapról

Dr. Dér Péter

Szakmailag rendben volt – a II. Pre-patikanapról

Dr. Budai Kinga Anna