Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu


FIGYELEM!

A személyi jogos gyógyszerészek gyakorlati id? igazolását az OGYÉI kizárólag az egyéni vállalkozók részére illetve

a gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társasággal munkaviszonyban nem álló személyi jogos gyógyszerész részére ad ki.

A kérelem iratmintája itt érhet? el!

A többi ilyen irányú kérelmet az OGYÉI hivatalból kell elutasítsa.