Szigorúan ellen?rzött gyógyszerek - Szalai Laura - 2014. 03. 03. (1,4. oldal) - Magyar Nemzet


Tavaly több száz hamis gyógyszer, valamint illegális készítmény érkezett hazánkba. Ezek a termékek f?ként Ázsiából, illetve Szerbiából, Bulgáriából, Ukrajnából kerültek az országba.

Több mint háromszáz esetben keresték meg a gyártók és fogyasztók a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min?ségés Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézetet (GYEMSZI OGYI) illegális, illetve hamisított készítmények gyanújával ? tájékoztatta lapunkat az intézet. Közölték, a hamis gyógyszerek nagy része Ázsiából, illegális termékek f?ként Szerbiából, Bulgáriából, Ukrajnából érkeznek hazánkba. Utóbbiak els?sorban úgynevezett anabolikus vagy felépít? szteroidok ? például Testosteron Depo injekció ?, potencianövel?k és hormonkészítmények. Ezenkívül jellemz? a fogyasztószerek ? szibutramin ? hamisítása is, a GYEMSZI OGYI indoklása szerint összességében ezekre a termékekre a legnagyobb a kereslet.

A hazai legális gyógyszer-kereskedelem szigorúan szabályozott. Az intézet ellen?rzi a gyógyszer min?ségét, hatásosságát és biztonságos alkalmazhatóságát, továbbá a gyártóhelyek megfelel?ségét és a gyógyszer-nagykeresked?k tevékenységét. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) magát a kiskereskedelmi gyógyszerforgalmazást felügyeli. A GYEMSZI OGYI egyidej?leg piacfelügyeleti hatósági szerepet tölt be a harmadik országokból az Európai Unió területére behozott, valamint kivitt termékek ellen?rzésekor. Az illegális kereskedelem ellen?rzésében a társhatóságok, így például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a rend?rség és az ÁNTSZ is részt vesz.

Az érintett termékeket gyógyszerellen?rz? laboratóriumban vizsgálják, és a GYEMSZI OGYI az eredmények alapján hoz döntést, illetve ad szakvéleményt. Utóbbi szankciókat alkalmazhat a szabálytalanul eljáró nagykeresked?vel és a meghatalmazással nem rendelkez?, illegális tevékenységet folytató keresked?vel szemben, így pénzbírságot szabhat ki, s az engedélyét is felfüggesztheti. El?fordul, hogy a GYEMSZI OGYI olyan hirdetéseket talál, amelyeken gyógyhatással reklámoznak egy adott terméket, ám annak semmilyen engedélye nincs, vagy az Országos Élelmezési- és Táplálkozástudományi Intézet regisztrálta étrend-kiegészít?ként. Utóbbi azonban élelmiszernek min?sül, így a jelölésre ? címkefeliratok, a címkén, csomagoláson található bármely jel, ábra ? és reklámozásra az élelmiszereknél megfogalmazott általános el?írásokat kell alkalmazni.

 

Szigorúan ellen?rzött gyógyszerek

Ennek megfelel?en a termékek jelölése, megjelenítése és hirdetése nem állíthatja vagy sugallhatja, hogy az étrend-kiegészít? betegségek megel?zésére, kezelésére alkalmas. ? Ezekben az esetekben a fogyasztók megtévesztése miatt eljárást kezdeményezünk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, amely jogosult az eljárás lefolytatására ? hangsúlyozták.

Fokozza a gyógyszerbiztonságot, hogy 2013 szeptemberét?l fekete háromszög jelölést kell használni bizonyos készítmények esetében. Ez a jelzés az orvosságok kísér?irataiban ? a betegtájékoztatóban és az alkalmazási el?írásban ? található. A fekete háromszög a gyógyszerhatóság fokozott felügyeletét jelenti, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a biztonságos alkalmazásra vonatkozóan korlátozott információ áll rendelkezésre. Ez például olyan új hatóanyagot tartalmazó gyógyszereknél fordulhat el?, amelyek hosszú távú alkalmazásáról még nem áll rendelkezésre elegend? adat.

 

Szalai Laura
Magyar Nemzet

 

 

Korábban a témában megjelent:

Fokozott felügyelet alatt álló készítmények - FEKETE HÁROMSZÖG - ogyi.hu