Színkép adatbázis segítheti a gyógyszerhamisítás elleni küzdelmet - HENT hírlevél


Egy svájci gyógyszergyár szakért?i egyetemi kutatók közrem?ködésével olyan színkép adatbázist dolgoztak ki, amely reményeik szerint segítheti a gyógyszerhamisítás elleni küzdelmet. Az adatbázis hamisítványok laborvizsgálati eredményeit tartalmazza.

A SecuringPharma beszámolója szerint a svájci Roche és a Lausanne Egyetem kutatói hamis gyógyszerek gázkromatográfiás, tömeg spektrométeres és színképelemzéssel végzett vizsgálatának adataiból alakítanak ki egy adatbázist, amely a gyógyszerhamisítás ellen küzd? szakért?k és hatósági szervek rendelkezésére bocsátva segíthetné azok munkáját.
A szakért?k a laborvizsgálatok eredményeként az egyes gyógyszerhamisítványok meghatározó jellemz?i segítségével típusokba sorolták a veszélyes készítményeket. Véleményük szerint egy újonnan bevizsgált készítmény adatai összevethet?ek lennének az adatbázis tartalmával, és megállapítható lenne, hogy az adott hamisítvány mely típusba sorolható.
A kategorizálásnak köszönhet?en a szakért?k pontosabb képet kaphatnak a hamisítványok fajtáiról, a hamis készítmények jellemz? összetev?ir?l, valamint hasznos információkhoz jutnának ezek el?állításáról és a hamisítási trendekr?l.

forrás: HENT hírlevél