Szócska: nem ígérünk, de azt felülteljesítjük - weborvos.hu


A kamarai tagtoborzás sikeres, a Semmelweis Terv megvalósíthatósága kétséges.

A kötelez? kamarai tagságról március elején döntött a Parlament, a törvény alapján 2011. június 1-jét?l nem végezhet egészségügyi tevékenységet az, aki nem tagja a szakterületén m?köd? hivatásrendi testületnek.

Szócska Miklós egészségügyért felel?s államtitkár szerdán egyeztetésre hívta az egészségügyben tevékenyked? köztestületek vezet?it, hogy tájékozódjon a tagtoborzás eredményeir?l, a tisztújítások várható id?pontjáról, s véleményüket kérje a nemrégiben a kormány által is elfogadott Semmelweis Tervr?l.

A cikk a weborvos.hu oldalon olvasható!