Tagfelvételi információk friss diplomásoknak - 2019


Tisztelt Új Kollégáink!

A közforgalmú, illetve kórházi, klinikai gyógyszerészi tevékenység megkezdéséhez több hatósági nyilvántartásba való felvételre is szükség van.

Az els? az alapnyilvántartás: Az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartásának rendeltetése, hogy tartalmazza mindazon személyeket, akik Magyarországon egészségügyi szakképesítéssel rendelkeznek.

Az alapnyilvántartást az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) vezeti.

Azt a személyt, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben szerzett vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított, vagy elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzését követ?en alapnyilvántartásba kell venni.

Az oklevelet, bizonyítványt kiállító (honosító stb.) szervek az egészségügyi szakképesítés megszerzésér?l értesítik az ÁEEK-et, így az alapnyilvántartásba történ? felvétel rögzítése az oktatási intézmény jelentése alapján hivatalból történik (az Ügyfélnek ezzel kapcsolatos tennivalója nincs)

Az alapnyilvántartási szám megléte viszont el?feltétele a következ? két eljárásnak, így csak ennek birtokában indítható a m?ködési nyilvántartásba való felvétel és a gyógyszerészi kamarai tagfelvételi eljárás. Az Alapnyilvántartási szám az AEEK m?ködési keres?ben érhet? el.

https://kereso.enkk.hu/

A második, a kamarai tagság:

Azoknak a gyógyszerészeknek, akik egészségügyi tevékenységet kívánnak folytatni kérniük kell tagfelvételüket a Magyar Gyógyszerészi Kamarába.

A tagfelvételi kérelem nyomtatvány az alábbi linken érhet? el:

http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100211tagfelveteli_adatlap

A kérelmet a tervezett egészségügyi tevékenység folytatása szerint illetékes területi szervezethez kell eljuttatni. Amennyiben a kórházban, klinikán lesz az els? munkahelye, abban az esetben a Kórházi-Klinikai Területi Szervezet a választandó. Amennyiben nem tervez egészségügyi tevékenységet folytatni, úgy a lakcím szerint illetékes területi szervezetnél kérheti tagfelvételét a kamarába.

Amennyiben Budapest F?város területén kíván egészségügyi tevékenységet folytatni úgy tagfelvételét a Budapesti Területi Szervezetnél kell kérje.

Ez els? tagfelvétel az illetékr?l szóló törvény alapján illetékmentes.

A kérelem benyújtása történhet postai úton a területi szervezet postacímére való megküldéssel. A területi szervezetek elérhet?sége az alábbi.

http://www.mgyk.hu/index.php?id=az-magyar-gyogyszereszi-kamara-teruleti-szervezeteinek-elerhetosege-mgyk

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton is, amennyiben a kérelmez? rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel.

Elektronikus úton való tagfelvételi kérelmet a Tolna megyei szervezet

Ennek folyamata az alábbi:

  1. A fenti tagfelvételi kérelem nyomtatvány elektronikus kitöltése és elmentése
  2. Belépés az epapir.gov.hu oldalra a saját Ügyfélkapus azonosítással
  3. A Témacsoport legördül? menüb?l a „Kamarai ügyintézés” kiválasztása
  4. Az Ügytípus legördül? menüb?l a „Kamarai tagsági ügyek (Magyar Gyógyszerészi Kamara) kiválasztása
  5. Illetékes Területi szervezet kiválasztása
  6. További kötelez?en kitöltend? mez?k kitöltése
  1. „Tovább a csatolmányokhoz” gombbal a kitöltött kérelem csatolása
  2. A feltöltött dokumentum mellett a „Hitelesítés” választása – amely során ismételt Ügyfélkapus azonosításra van szükség
  3. Tovább a véglegesítéshez, majd a „Küldés” gombbal véglegesíthet? a folyamat.
  4. Kijelentkezés az epapir.gov.hu oldalról (jobb fels? sarok)

 

A harmadik, a m?ködési nyilvántartásba vétel:

A Kamarai tagsággal párhuzamosan a m?ködési nyilvántartásba vételi eljárást is el kell indítani az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál.

A nyomtatvány itt érhet? el.

 

Az ÁEEK – Humaner?forrás F?igazgatóság Ügyfélszolgálati elérhet?ségei:

https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/alapnyilvantartas/elerhetosegek

Negyedik intézend?: az e-Személyi igazolvány

Az EESZT – Egységes Elektronikus Szolgáltatási Térhez való kapcsolódáshoz (például eRecept kezelés) e-Személyi Igazolványra van szükség, ennek igénylésér?l, aktiválásáról és használatóról az AEEK által készített összefoglaló elérhet?sége:
https://e-egeszsegugy.gov.hu/eszig

Ennek igénylése id?ben függetlenül intézhet? a m?ködési nyilvántartásba vételt?l és a kamarai tagfelvételi eljárástól.

 

Üdvözlettel:

dr. Horváth-Sziklai Attila
hivatalvezet?