Tájékoztatás a biztonsági elemek bevezetését követő átmeneti időszak eljárásrendjéről - OGYÉI


Tájékoztatás a 2011/62/EU irányelv szerinti biztonsági elemek bevezetését követő átmeneti időszak (ún. stabilizációs időszak) eljárásrendjéről (2019. február 9-től visszavonásig)

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a Bizottság (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló rendeletében előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére kijelölt illetékes nemzeti hatóságként az alábbiakra hívja fel az érintett felek figyelmét: 

https://www.ogyei.gov.hu/tajekoztatas_a_201162eu_iranyelv_szerinti_biztonsagi_elemek_bevezeteset_koveto_atmeneti_idoszak_un_stabilizacios_idoszak_eljarasrendjerol_2019_februar_9_tol_visszavonasig