Tájékoztató a kamarai tagdíjfizetésr?l - 2022


A 2016 tavaszi küldöttközgy?lés döntése értelmében 2017. január 1-t?l a tagdíj fizetése évenként egy összegben esedékes.

Tagdíjfizetési határid?: 2022. február 28.

A befizetés történhet átutalással vagy CIB bankfiókban befizetéssel a MGYK Országos Szervezet bankszámlaszámára, vagy postai készpénzátutalási megbízással (rózsaszín csekk).

2022-ben a magánszemélyként fizet?k részére a bankkártyával való fizetés lehet?sége is biztosított – kérje az Ön tagdíjára vonatkozó linket a területi szervezetét?l.

Az Országos Szervezet számlaszáma:    CIB 10700024-02028208-51100005

Swift kód: CIBHHUHBXXX

IBAN: HU49-1070-0024-0202-8208-5110-0005

A közleményben kérjük minden esetben, tüntessék fel az alapnyilvántartási számo(ka)t!  A számla az összeg beérkezése után kerül kiállításra a területi szervezet által és megküldésre.

Amennyiben egy tagdíj átvállalásra kerül, akkor a számla az el?zetesen -  a gyógyszertári adatlapon (MGYK adatszolgáltatás - tagdíjhoz (magyarorszag.hu)) ,vagy átvállalási nyilatkozaton (https://www.mgyk.hu/20100211tagfelveteli_adatlap.html- közölt költségvisel? nevére és címére kerül kiállításra.

 

A tagdíj és a pótlék mértéke 2022. évben:

  2022. évre
Kamarai tagdíj mértéke
(személyi jogos gyógyszerész)
95 000 Ft/év
Személyi jogos gyógyszerész tagdíja
(12 millió Ft/hó nettó forgalomnál alacsonyabb forgalmú gyógyszertár esetén)
57 000 Ft/év
Alkalmazott gyógyszerészek tagdíja 38 000 Ft/év
Nem egészségügyi tevékenységet folytató aktív gyógyszerészek tagdíja 14 000 Ft/év
Jogfenntartói tagdíj 4 000 Ft/év

  

Késedelmi pótlék: 3000 Ft (2022. február 28-i határid? utáni tagdíj fizetés esetén)


Amennyiben adataiban változás állt be és ezt még nem jelezte a megyei szervezete részere, úgy azt az alábbi adatmódosítási dokumentum visszaküldésével teheti meg megyei szervezet részére postai úton vagy ePapírként is.

A megyei szervezetekkel elérhet?ségeit itt:
https://www.mgyk.hu/20100223megyei_szervezetek.html,

a magyarorszag.hu-n keresztül kitölthet? ügyfélkapuról / cégkapuról beküldhet? dokumentumok elérhet?sége:
(MGYK adatszolgáltatás - tagdíjhoz (magyarorszag.hu)),

az e-ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatást pedig itt érheti el:
https://www.mgyk.hu/tajekoztato-az-e-ugyintezesrol1.html

Tagsággal, adatokkal, tagdíjjal kapcsolatos kérdésekben kérjük a gyorsabb ügyintézés érdekében keresse közvetlenül a megyei kamara titkárságát!

MGYK Országos Hivatala