Tájékoztató a kamarai tagdíjfizetésr?l – 2020


A 2016 tavaszi küldöttközgy?lés döntése értelmében 2017. január 1-t?l a tagdíj fizetése évenként egyösszegben esedékes.

Tagdíjfizetési határid?: 2020. február 28.

A befizetés történhet átutalással vagy CIB bankfiókban befizetéssel a MGYK Országos Szervezet bankszámlaszámára vagy a területi szervezett?l igényelhet? csekken is.(postai készpénzátutalási megbízás)

Az Országos Szervezet számlaszáma:    CIB 10700024-02028208-51100005

Swift kód: CIBHHUHBXXX

IBAN: HU49-1070-0024-0202-8208-5110-0005

A közleményben kérjük minden esetben, tüntessék fel az alapnyilvántartási számo(ka)t!  A számla az összeg beérkezése után kerül kiállításra a területi szervezet által és megküldésre.

Amennyiben egy tagdíj átvállalásra kerül, akkor a számla az el?zetesen az adatlapon vagy átvállalási nyilatkozaton ( https://www.mgyk.hu/20100211tagfelveteli_adatlap.html ) közölt költségvisel? nevére és címére kerül kiállításra.

A tagdíj és a pótlék mértéke 2020. évben:

 

2020. évre

Kamarai tagdíj mértéke
(személyi jogos gyógyszerész)

88 000 Ft/év

Személyi jogos gyógyszerész tagdíja
(12 millió Ft/hó nettó forgalomnál alacsonyabb forgalmú gyógyszertár esetén)

53 000 Ft/év

Alkalmazott gyógyszerészek tagdíja

35 000 Ft/év

Nem egészségügyi tevékenységet folytató aktív gyógyszerészek tagdíja

14 000 Ft/év

Jogfenntartói tagdíj

4 000 Ft/év

  

Késedelmi pótlék: 3000 Ft (2020. február 28-i határid? utáni tagdíj fizetés esetén)

Amennyiben adataiban változás állt be és ezt még nem jelezte a megyei szervezete részere, úgy azt az alábbi adatmódosítási dokumentum visszaküldésével teheti meg megyei szervezet részére postai úton vagy ePapírként is.

A megyei szervezetekkel elérhet?ségeit itt:

https://www.mgyk.hu/20100223megyei_szervezetek.html

az e-ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatást pedig itt érheti el:
https://www.mgyk.hu/tajekoztato-az-e-ugyintezesrol1.html

Tagsággal, adatokkal, tagdíjjal kapcsolatos kérdésekben  kérjük a gyorsabb ügyintézés érdekében keresse közvetlenül a megyei kamara titkárságát!

MGYK Országos Hivatala