Tájékoztató a személyi jövedelemadó bevallásokhoz - Magánszemélyek kamarai tagdíja


Azon kamarai tagok, akik magánszemélyként fizették meg 2018. évben a kamarai tagdíjukat, az éves személyi jövedelemadó bevallásukban az 1. számú sorban szerepeltetend? összeget (azaz az adóalapot) a 2018-ra megfizetett kamarai tagdíj összegével csökkenthetik. Az ehhez szükséges bizonylat(ok) a kamarai tag nevére kiállított kamarai tagdíjról szóló számla. (Szükség esetén ennek másolatát a területi szervezett?l tudja kérni) illetve a befizetést / átutalást igazoló saját bizonylat, mint csekkszelvény vagy a lakossági folyószámla kivonat. Ezeket a az adóbevallás saját példányával együtt kell meg?rizni.

Az adóhatóság alábbira hívja fel még a figyelmet:

„Ha a munkáltatója az adóel?leg megállapításakor az érdekképviseleti tagdíjat figyelembe vette (18M30-as igazolás), akkor az 1. sorban igazolt összeg már nem tartalmazza az adóévben az érdekképviseleti tagdíj címén befizetett (levont) összeget.

Ha az Ön által fizetett érdekképviseleti tagdíjat a munkáltatója év közben az adóel?leg megállapítása során nem vette figyelembe (nem szerepel az igazolás 55. sorában), vagy ha Ön valamely érdekképviseletet ellátó kamarának is tagja, és a tagdíjat önálló tevékenység hiányában költségként nem tudja érvényesíteni, úgy ezen összeggel a bérjövedelmét csökkentheti. A munkáltatója által levont, vagy az Ön által befizetett tagdíj együttes összegét az egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni a 55. sorban.”

forrás: http://nav.gov.hu/data/cms488066/18SZJA_kitoltesi_utmutato.pdf  (21., illetve 63. oldal)

MGYK Országos Hivatala