Tájékoztató a személyi jövedelemadó bevallásokhoz (magánszemélyek kamarai tagdíja) - MGYK


Azon kamarai tagok, akik magánszemélyként fizették meg 2011. évben a kamarai tagdíjukat, az éves személyi jövedelemadó bevallásukban az 1. számú sorban szerepeltetend? összeget (azaz az adóalapot) a 2011-re megfizett kamarai tagdíj összegével csökkenthetik.

A tagdíj megfizetésér?l szóló igazolást az MGYK legkés?bb 2012. január 31-ig megküldi az érintetteknek.

Tekintettel arra, hogy 2011. április 1-vel a 2006. évi XCVII törvény módosítása miatt változott a tagdíj fizetés rendje, így az els? félévr?l szóló igazolást a megyei szervezet a második félévr?l szóló igazolást az Országos Hivatal állítja ki és küldi meg.

Amennyiben az éves tagdíj 2011. április 1 el?tt került megfizetésre, úgy igazolást csak a megyei szervezet küld.

 

MGYK Országos Hivatala