Tájékoztató az MGYK alapdokumentumok tárgyalásának rendjér?l ? MGYK


Az Alapszabály tervezet és az Etikai kódex tervezete a Küldöttközgy?lési meghívó mellékleteként, mint a napirendi pont szöveges el?terjesztése kerül megküldésre.
Az országos küldöttek módosító indítványaikat 2011. október 26-a (szerda) 24:00 -ig beérkez?en juttathatják el postai úton vagy e-mailen az MGYK Országos Hivatalába  (1393 Budapest Pf:304 illetve hivatal@mgyk.hu)
A beérkez? módosító indítványokat 2011. október 27-i ülésén tárgyalja az Országos Elnökség. A beérkez? javaslatok és az elnökségi vélemény 2011. október 28-án elektronikus úton megküldésre kerül az országos küldöttek részére.
Az október 29-i küldöttközgy?lésen az adott napi rendnél minden beérkezett módosító indítvány külön egyenként szavazásra kerül.