Találkozás a tiszti gyógyszerészi karral


A hagyományoknak megfelel?en idén is az OGYÉI tiszti gyógyszerészi karával történ? konzultációval vette kezdetét 2018. november 29-én délután a Gyógyszerész Köztestületi Napok rendezvénysorozata.

A megbeszélésen a tiszti gyógyszerészi kar képvisel?i és az MGYK elnökség valamint a Területi Elnökök Értekezlete tagjai szinte teljes létszámmal részt vettek. Találkozás a tiszti gyógyszerészi karralAz OGYÉI tiszti gyógyszerészi karának és a Kamara területi elnökeinek, illetve az elnökség tagjainak munkamegbeszélése dr. Hankó Zoltán köszönt? szavaival vette kezdetét. A kamarai elnök kiemelte, hogy az utóbbi években kialakult gyakorlatnak megfelel?en zártkör? egyeztetést tartanak, valamint folyik (az azóta már aláírt –a szerk.) az OGYÉI és az MGYK közötti szerz?dés el?készítése.

A köszönt? szavak után dr. El Koulali Zakariás  megbízott országos tiszti f?gyógyszerész el?adása következett, aki mondandóját az elmúlt év ellen?rzési tapasztalatainak ismertetésével kezdte. Mint elmondta, kb. 1700 gyógyszerforgalmazó helyet gyógyszertárat, gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazó helyet, fiókgyógyszertárat ellen?riztek, de a hangsúly a közforgalmú gyógyszertárakon volt, hiszen itt évi 60 millió beteg-gyógyszerész találkozó történik.Találkozás a tiszti gyógyszerészi karral „Az ellen?rzések dönt? többsége következmény nélküli volt, ami azt jelenti, hogy a kollégák jól végzik a munkájukat” – emelte ki. Miután beszámolt a figyelmeztetésekr?l, a bírságolásokról és a m?ködési engedély visszavonásokról, konkrét példákat is említett az ellen?rzési tapasztalatokkal kapcsolatban. Ilyen volt például lejárt magi alapanyag, gyógyszerész nélkül nyitva tartó a gyógyszertár, lejárt fokozottan ellen?rzött szer.

A továbbiakban a 2019-es év terveir?l adott számot, amelynek már elkezd?dött tervezése. Mint megtudtuk, továbbra is ellen?rizni fogják az említetteket, de különös hangsúlyt fognak fektetni a magisztrális alapanyagokra, a reagensekre, fokozottan ellen?rzött szerekre, ahogy a beszerzéssel kapcsolatos kérdésekre is.Találkozás a tiszti gyógyszerészi karralTerveik szerint a teljes kör? ellen?rzéseket ki fogják egészíteni célellen?rzési akciókkal – egy id?ben az egész országban ugyanazt az ellen?rzést végzik majd.

A hatóság m?ködésével kapcsolatban kifejtette, hogy következetes lesz a szankcionálási gyakorlat, ugyanakkor er?síteni akarják a hatóság szolgáltató jellegét. Ez utóbbival kapcsolatban azt tervezik, hogy rendszeres id?közökben találkoznak a kollégákkal, hogy például megvitassák a jogszabályokat vagy más segítséget nyújtsanak. A cél a minél szorosabb együttm?ködés az MGYK-val.

Az el?adás után lehet?ségük nyílt a részvev?knek kérdéseket feltenni a tiszti gyógyszerészi karnak. A konzultatív szakaszban az OGYÉI képvisel?i részér?l bekapcsolódott a megbeszélésbe dr. Horváth-Hutás Tamás regionális tiszti f?gyógyszerész és dr. Mogyorósi Gabriella jogász is. Találkozás a tiszti gyógyszerészi karralA kérdések sorában felmerült a gyógyszertári ügyelet és a nyitva tartás közti különbség. Nyitva tartani ablakon keresztül nem lehet. A patikaáthelyezéssel tapasztalható anomáliák is szóba kerültek. Voltak, akik felvetették, hogy kétszer büntetik a gyógyszerészt ugyanazért a vétségért, egyszer a hatóság, egyszer pedig az etikai bizottság. Volt, aki azt kérdezte, van-e egyfajta lista, amib?l kiderül, hogy milyen hibáért milyen büntetés jár? Mint kiderült, az OGYÉI-nek van egy bels? anyaga, ami irányelveket tartalmaz ezzel kapcsolatban. Mások kitértek az építészeti el?írásokkal tapasztaltakra, többen pedig a számlázással kapcsolatos kérdéseikre vártak választ, de felvet?dött az ügyelet kérdése is, ahogy a megrendel?lapoké is. Volt, aki megemlítette, hogy az utóbbi hetekben változott az ellen?rzés hangneme, amit pozitívnak mondott.

A konzultáció végén dr. El Koulali Zakariás arra kérte a gyógyszerészeket, hogy kérdéseikkel bátran keressék ?ket. „Ha problémája van, hívja a tiszti gyógyszerészét” – mondta végezetül.

mgyk.gyh

Fotó: Dr.Nagy Vilmos