Területi Elnökök Értekezlete


Területi Elnökök Értekezlete2018. október 11-én volt a Területi Elnökök Értekezlete (TEÉ) soron következ? megbeszélése. A helyszín rendkívüli volt, hiszen a Hungexpo területén, a „D” pavilonban, a HungaroMed kiállítás keretein belül, a Kamara részére külön kialakított konferenciateremben jöttek össze a területi szervezetek vezet?i. Kett? kivételével minden területi szervezet képviseltette magát. Az ülést dr. Brezanóczy Ferenc TEÉ elnöke vezette.

A TEÉ els? napirendként az Alapszabály módosításával kapcsolatosan eddig felmerült javaslatokat tárgyalta meg. Az értekezlet a megbeszélés eredményeképpen hat alapszabályi módosításra tett javaslatot az országos elnökségnek és reméli, hogy az elnökség támogatásával fognak a javaslatok az ?szi küldöttközgy?lés elé kerülni.

A második napirendi pontban a két EGIS-díjra beérkezett felterjesztéseket tárgyalták meg. Az egyik a „Kiváló Gyógyszerészi Gondozásért-díj”, míg a másik a „Kiváló Gyógyszertári Asszisztens-díj”. Az utóbbihoz kapcsolódóan a TEÉ tovább pontosította a szabályzatot, hogy a jöv?ben még gördülékenyebb és egyértelm?bb legyen a folyamat. A leggyakoribb félreértés a kórházi-klinikai területen dolgozó asszisztensekre vonatkozó felterjesztéseknél volt tapasztalható, mivel nem az adott földrajzi területen m?köd? területi szervezethez kell a javaslatokat eljuttatni, hanem az országos hatáskörrel m?köd? Kórházi-Klinikai Területi Szervezethez. A másik leggyakrabban el?forduló gond a felterjesztések határidejének értelmezésében volt, ezért erre vonatkozóan is módosította a TEÉ a szabályzatot, hogy a kés?bbiekben ez se gátolja a folyamatot. A díjak átadására a Gyógyszerész Köztestületi Napok keretei között kerül sor.

A harmadik napirendi pontban dr. Hankó Zoltán elnök tartotta meg szokásos beszámolóját, amelyben a legutóbbi TEÉ ülés (2018. augusztus 23.) óta történt eseményekr?l számolt be. Részletesen ismertette az Egészségügyért Felel?s Államtitkárságon folyamatban lév? tárgyalások állását, a hatóság (OGYÉI) képvisel?ivel folytatott egyeztetéseket és az EESZT m?ködtetésével kapcsolatos eseményeket. Külön is kitért a legújabb patika-bezáratásokkal kapcsolatos történésekre is. Ismertette a betarthatatlannak ítélt jog- és szakmai szabályokra vonatkozó elnökségi felhívásra érkezett válaszokat és az ezek feldolgozására irányuló munkát. Tájékoztatott az ?szi salátatörvény tervezethez benyújtott kamarai észrevételeket, valamint a Komplex Gyógyszertári Adherencia Program el?készületeit.   

A záró napirendi pontban pár aktuális kérdést tárgyalták meg, majd a TEÉ tagjai rész vettek az ülést követ? „Középpontban az adherencia-fejlesztés” cím? tudományos konferencián, amelyben a jöv? egyik fontos szakmai irányának, feladatának alapkövét tették le az el?adók.

A szakmai nap keretében minden résztvev?nek lehet?sége nyílt a kiállítás megtekintésére is.

Dr. Brezanóczy Ferenc

Területi Elnökök ÉrtekezleteTerületi Elnökök ÉrtekezleteTerületi Elnökök Értekezlete