Tizennyolc percenként gyilkol a cigaretta! - Nemzeti Er?forrás Minisztérium Egészségügyért Felel?s Államtitkárság (közlemény)


A dohányzás következményeként Magyarországon 18 percenként meghal egy honfitársunk, közel harmincezer embert, egy Szentendre nagyságú kisváros teljes lakosságát veszítjük el minden egyes esztend?ben. Hazánkban a becslések szerint a feln?tt n?k 32 százaléka, a feln?tt férfiak 46 százaléka dohányzik. A 15 évesnél id?sebb népességben csaknem minden harmadik ember rabja ennek a szenvedélynek.

Minden ötödik hazai halálesetet a dohányzással összefügg? betegségek okoznak. Ez a veszteség körülbelül kétszer több mint ahányan alkoholizmus, öngyilkosság balesetek, er?szakos halál, kábítószer-fogyasztás és AIDS miatt összesen meghalnak az országban! A tüd?rák-halálozás 90-%-a, az idült légúti betegségekben bekövetkez? halálozás 80%-a, az összes rosszindulatú daganatos halálozás egyharmada, a szív és érrendszeri halálozás negyede hozható összefüggésbe a dohányzással. A passzív dohányosokat is gyilkolja a cigarettafüst, egy esztend?ben több mint 2500-an halnak ebbe bele. Még riasztóbb, hogy csak Budapesten minden harmadik 3-6 éves gyermek (13 500-an) volt passzív dohányos az elmúlt esztend?ben.

Az adatokból egyértelm?en látható, hogy a dohányzás a magyarországi népegészségügyi katasztrófahelyzet egyik legfontosabb okozója! Mivel Magyarország népessége a születések számát tartósan meghaladó halálozások miatt a legújabb statisztikai adatok szerint tartósan 10 millió alá csökkenhet, ezért cselekednünk kell, most!

A dohányzás az elvesztett életévek mellett mérhetetlen gazdasági veszteségeket is okoz. Egyetlen év alatt több mint 5000 munkaképes férfit és 500 n?t rokkantosítottak, a dohányzás miatt megbetegedett emberek kezelése pedig felbecsülhetetlen ápolási és gyógyszerkiadásokat von maga után.  Magyarország nemzeti össztermékének (GDP) 1,5-2%-a vész el évente a dohányzás miatt.  Közgazdasági elemzések azt bizonyítják, hogy a dohányzás okozta közvetlen és közvetett költségek jelent?sen meghaladják a dohányzásból származó jövedelmeket.

Nemzetközi példák egyértelm?en mutatják, hogy a dohányzás okozta halálozás és betegségek ellen nem vagyunk tehetetlenek. A válasz egyszer? és olcsó. Csökkentenünk kell annak lehet?ségét, hogy dohányfüstben dolgozzunk, dohányfüstben éljünk. Ezért a  Nemzeti Er?forrás Minisztérium  Egészségügyért Felel?s Államtitkársága  egyetért a nemdohányzók védelmér?l szóló törvény módosítását kezdeményez? önálló képvisel?i indítvánnyal, amelynek értelmében a jöv?ben zárt légtérben minden nyilvános helyen tilos lesz a dohányzás. A korlátozás az egész magyar lakosság egészségének védelmét szolgálja, beleértve a dohányzó és a nemdohányzó honfitársainkat is.

El kell oszlatnunk azt a hiedelmet, miszerint a dohányzás tiltása kedvez?tlen hatással van a vendéglátóiparra. A dohányzás tilalma Írországtól Szlovéniáig sehol a világon nem csökkentette vendéglátóipar bevételét, ez Magyarországon sem várható.

Mindezek figyelembe vételével arra kérjük a Magyar Országgy?lésben ül? kormánypárti és ellenzéki képvisel?ket, hogy mindannyian szavazzanak IGEN-nel a benyújtott javaslatra.

2011. február 25.