Ugye széllel szemben minden nehezebben megy? - mgyk.hu


Beszélgetés Dr. Nyíri Lászlóval a Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elnökével

- Melyek a megye gyógyszerészeit érint? fontos és aktuális kérdések?
- Borsodban több mint 150 gyógyszertár van jelenleg. Ennek kb. 1/3-a Miskolcon üzemel. a vidéken lév? kispatikák többsége viszonylag kis forgalmú, melyeket fokozottan veszélyeztet gazdasági szempontból a folyamatos árrés tömeg és a lakossági vásárlóer? csökkenése. A vidéki gyógyszerészek sok esetben ?kizsákmányolják? saját magukat. Próbálják több ember munkáját elvégezni egyedül és még sokszor fiókgyógyszertárak üzemeltetését is vállalják er?n felül, a betegek ellátása érdekében és a túlélés reményében. Úgy gondolom, nem lehet hosszú ideig a jelenlegi körülmények között biztosítani a vidék gyógyszerellátását. Ha pedig bármilyen formában további forráskivonások történnek, a rendszer összeomlik. Azok a gyógyszertárak fognak sajnos el?ször bezárni, melyekre a legnagyobb szükség lenne. Mindezek okán jelenleg a túlélés kérdése a legfontosabb a megye gyógyszertárainak életében.

- Milyen speciális jellemz?i vannak a megye gyógyszerészetének, gyógyszertárainak?
- Mint az el?z?ekben említettem valószín?leg több gyógyszertár van a megyeszékhelyen és a városokban, ami szükséges lenne. Ez a betegellátás szempontjából természetesen el?nyös lehetne, de a megfelel? színvonalú m?ködéshez ? és sok esetben egyáltalán az üzemeléshez ? szükséges források nem biztosítottak. Így vélhet?en ezen a területeken ezért várható gyógyszertárak bezárása. A másik szegmens a vidéki kistelepülések gyógyszertárainak köre.  Miután Borsod megye Magyarország egyik leghátrányosabb helyzet? térsége, nem meglep?, hogy a gyógyszertárak többsége is nagyon nehéz anyagi helyzetben van. Még az átlag gyógyszertári gazdálkodási lehet?ségekhez viszonyítva is rosszabb a helyzetük. Nagyon sok a kis és közepes forgalmú gyógyszertár. Ezért nem meglep?, ha az itt dolgozó gyógyszerészek nagyon érzékenyek minden anyagi megterhelésre. Különösen akkor, ha úgy vélik ezek a plusz költségek a gyakorlatban értelmetlennek bizonyuló jogszabályi rendelkezések (h?lég sterilizátor, elektronikus betegtájékoztató stb.) szigorú betartásához köthet?k. Miután a döntéshozók is tudják, hogy a gyógyszertárak zavartalan m?ködése nagyon fontos egészségpolitikai kérdés, a mindenkori kormánynak erre nem csak papíron (lásd kormányprogram, 2011.05.25. : ? A kispatikák megmaradása nem csak egészségpolitikai, hanem nemzetpolitikai cél is. M?köd? kispatikák nélkül nincs élhet? vidék.?- Orbán Viktor) hanem a gyakorlati valóságban is nagy hangsúlyt kell helyezni.

Ugye széllel szemben minden nehezebben megy? - mgyk.hu
Dr. Nyíri László a Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elnöke

 

- Hogyan, miben látja a gyógyszerész kamara legfontosabb feladatait, tevékenységét helyben és országosan?
- A Magyar Gyógyszerészi Kamara legfontosabb feladata a szakmán belüli egység megteremtése, hiszen ezen építkezve lehet hatékony az érdekképviselet. Ha nem egységesen lépünk fel jelent?s kérdésekben semmi esélyünk sincs. Természetese tovább növeli érdekérvényesít? képességünket a társszervezetekkel és egyéb gyógyszerészi szervezetekkel való közös gondolkodás és egyetértés.  Ennek a feladatnak csak akkor van esélyünk megfelelni, ha minél szélesebb kör? és közvetlenebb kapcsolatban vagyunk egymással. Ezt alulról építkezve lehet megvalósítani. Borsod ? Abaúj ? Zemplén megyében elkezdtük a gyógyszertárak és gyógyszerészek látogatását. Célunk, hogy minden gyógyszerésszel személyesen konzultáljunk, beszéljük meg ügyes-bajos dolgainkat. Ez elég munka- és id?igényes dolog, de ?szintén mondom, hogy szívesen csinálom ? az pedig evidencia, hogy a közvetlen kommunikációval lehet a leghatékonyabban dolgozni. Ezek a személyes beszélgetések alkalmat teremtenek arra is, hogy megbeszéljük a kollégákkal a szakmai és erkölcsi alapokon nyugvó együvé tartozás fontosságát. Hogy mindenki belássa, milyen nagy veszélyeket rejt magába a gyógyszertárak kereskedelmi jelleg? torzulása. Alapelvem, hogy a gyógyszertárnak ne legyen sosem ?szatócs? bolt jellege. Jó lenne elérni, hogy a gyógyszertárban  a betegek ne találkozzanak olyan szóval, hogy ?akció?, ?árengedmény? és hasonló kereskedelmi agyrém. Legyen egy tisztességes ár! Minden gyógyszerészben kell, hogy legyen annyi szakmai önbecsülés és erkölcsi tartás, hogy nem ócska kereskedelmi eszközökkel dolgozik.  Azt gondolom sajnos nem kellett volna túl sok id? ahhoz a liberalizációnak nevezett szörny?ség alatt, hogy az emberek többsége ne lásson egy szikrányi különbséget sem egy gyógyszertár és bármilyen kereskedelmi üzlet között. Az alatt az id?szak alatt már érezhet? volt a bizalom vesztés a betegek részér?l. Pedig be kell mindenkinek látni, hogy stratégiai szempontból is a legfontosabb számunkra a BETEG-BIZALOM! Ez nem csak azért szükséges, hogy a betegek fokozott megbecsülését és elismerését bírjuk, hanem a mindenkori döntéshozóval szembeni érdekérvényesít? képességünk legf?bb és elengedhetetlen záloga. Összegezve a kérdésre a válaszom, hogy össze kell fognunk, mert nem vagyunk túl sokan. Feladatainkat pedig csak ?békében? és barátságban van esélyünk elvégezni, amihez elengedhetetlenül szükséges a betegek bizalma.

- Mi jellemzi az országos és a megyei szervezet együttm?ködését, mely területeket, feladatokat tart fontosnak?
- Még nem sok id? telt el a kamarai választások óta, de úgy ítélem meg, hogy a Kamara Országos Elnöksége és az Országos Hivatal jó szakmai és politikai irányvonal mentén indult el. A területi szervezetek pedig remélem, hatékonyan fogják tudni segíteni az érdekérvényesít? munkát.  Legfontosabbnak vélem, hogy a mindenkori döntéshozókkal jó legyen a kapcsolat. Ugye széllel szemben minden nehezebben megy. Elengedhetetlen ? és ezt minden tényadat alátámasztja ? a gyógyszertárak gazdálkodási, pénzügyi nehézségeinek orvoslása. Rövid id?n belül szükséges valamilyenfajta árrés valorizáció.

Több jogszabály esetében ? melyeket folyamatosan egyeztettünk is Hankó elnök úrral ? fontosnak tartunk nagyon gyors módosításokat és pontosításokat. Vannak törvények melyek pontosításával komoly konfliktusokat lehetne megel?zni a gyógyszerészek között (pld. gyógyszertár áthelyezések kérdése) és vannak olyanok melyek módosításával komoly költségt?l lehetne mentesíteni a gyógyszertárakat (pld. elektronikus betegtájékoztató).

Végül, de természetesen nem utolsó sorban nagyon fontos a gyógyszertárak egészségcentrum jellegének menedzselése, betegség megel?z? és gondozó szerepének továbbépítése.

- Köszönöm a beszélgetést!

 

 

(szente)