Új rendszer a szakgyógyszerész-képzésben - mgyk.hu


Szeptember 14-én jelent meg a Magyar Közlönyben ?Az egészségügyi fels?fokú szakirányú szakképesítés megszerzésér?l szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet, amely a szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és szakpszichológusi szakképesítésen kívül megszerezhet? egyéb egészségügyi fels?fokú szakirányú szakképesítésekr?l is rendelkezik.
A rendelet új alapokra helyezi a szakgyógyszerész-képzést:
a gyógyszerészeknek három szakirányon belül összesen 21 félé szakképesítés megszerzésére nyílik lehet?ségük. A gyógyszerellátási szakgyógyszerészet területén 7, a kórházi-klinikai szakterületen 3 (és 6 ráépített szakképesítés), az ipari szakgyógyszerészet szakterületen 11 szakképesítés megszerzésére nyílik lehet?ség.
A rendelet szeptember 15-én lépett hatályba.

Új rendszer a szakgyógyszerész-képzésben - mgyk.hu

Magyar Közlöny 120. szám (2012. szeptember 14.) - letölthet? itt! 

A dr. Csóka Ildikó által írt - Megújul a szakképzés rendszere c. tájékoztató (megjelent: 2012.08.14. - mgyk.hu) itt elérhet?!

 

mgyk.hu