Új típusú véralvadásgátló nyerte az ?Év Gyógyszere 2011? díjat - Boehringer Ingelheim


Új típusú véralvadásgátló nyerte az ?Év Gyógyszere 2011? díjat - Boehringer IngelheimA szívritmuszavarok egyes formájában (nem billenty? eredet? pitvarfibrillációban) szenved? betegeknél a szélütés (sztroke) és a szervezet különböz? területein megjelen? vérrögképz?dés megel?zésében alkalmazott PradaxaŽ (dabigatran) 50 év után az els? olyan új hatásmechanizmusú véralvadásgátló terápia, amely törzskönyvet kapott Európában.


Az ?Év Gyógyszere? elismerést a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság minden évben az év legjelent?sebb innovációt képvisel? gyógyszerkészítményének ítéli oda, amelyet ünnepélyes keretek között a Magyar Tudományos Akadémia székházának klubhelységében adtak át.

 

 

 

A pitvarfibrilláció a leggyakoribb szívritmuszavar, amely a kor el?rehaladtával egyre gyakrabban jelentkezik. Ez a betegség azért különösen veszélyes, mert a szív nem megfelel? m?ködése miatt a pitvarokban vér marad vissza, ami felhalmozódva megalvadhat és vérrögöt képezhet. Ezek a véráramba kerülve mintegy ötszörösére növelik a szélütés kockázatát, ezért a pitvarfibrilláló betegek folyamatos véralvadásgátló kezelése szükséges. A nem megfelel? véralvadásgátlás szöv?dményei különösen súlyosak lehetnek, gyakran végz?dnek rokkantsággal (részleges, vagy teljes bénulással, a beszédkészség elvesztésével) vagy akár halállal.

A pitvarfibrilláló betegek sztroke megel?zésére 50 év eltelte után el?ször a PradaxaŽ-t törzskönyvezték, amely a korábban alkalmazott, úgynevezett K-vitamin antagonistákkal szemben kiszámítható és egyenletes véralvadásgátlást biztosít és a vérzéses szöv?dmények visszaszorítására is megoldást jelent.

?Az Év Gyógyszere díjat mindig olyan készítmény kapja, amely áttör? tudományos felfedezésen alapul, valamilyen szempontból hiánypótló szerepet tölt be a terápiában. A díj megalapításával a Társaság a legkorszer?bb, leghatékonyabb és leginkább betegbarát kezelési lehet?ségek meghonosodását kívánja el?segíteni hazánkban. A kiválasztott új terápiás eljárás az általunk megfogalmazott szempontrendszer mindegyikének megfelel és nemzetközi szinten is mérföldk? jelent?ség? a pitvarfibrilláció következtében fellép? fenyeget? sztroke és szisztémás embolizáció megel?zésében? ? mondta el a díjátadón Prof. Dr. Fürst Zsuzsanna, a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság elnöke.

Új típusú véralvadásgátló nyerte az ?Év Gyógyszere 2011? díjat - Boehringer Ingelheim

?Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy az új hatásmechanizmusú, igazi innovációt jelent? véralvadásgátló készítményünk, a PradaxaŽ (dabigatran) 2011-ben egyedüli díjazottként nyerte el az ?Év Gyógyszere? díjat. Az új terápiás lehet?ség a szakért?k szerint hatalmas el?relépést jelent ezen a népegészségügyi szempontból problémás területen.? ? tette hozzá dr. Zalai Gábor, a Boehringer Ingelheim magyarországi vállalatának igazgatója.

A dabigatran törzskönyvezése a RE-LY vizsgálat eredményein alapul, amely az els?, mérföldk? jelen?ség? publikált tanulmány ezen a területen, hiszen 18113 beteg bevonásával sikerült bizonyítani a korábbi terápiához képest a megnövekedett hatékonyságot és biztonságosságot. Az eredmények alátámasztották, hogy az új, szájon át szedhet? véralvadásgátló készítmény akár 35 százalékkal képes csökkenteni a sztroke és a szisztémás embolizáció kockázatát a korábbi terápiához képest, emellett jelent?sen visszaszorítja a súlyos vérzéses szöv?dmények kialakulásának gyakoriságát is. A dabigatran terápia további el?nye, hogy nincs szükség a véralvadás rendszeres laboratóriumi ellen?rzésére és a gyógyszeradag gyakori módosítására, valamint csekély a gyógyszerekkel, vagy élelmiszerekkel való kölcsönhatás esélye, amely eddig nagymértékben megnehezítette a kezelést mind a beteg, mind pedig az orvos számára.

A pitvarfibrilláció súlyos szöv?dményei óriási terhet jelentenek a nemzetgazdaság számára is, mivel a pitvarfibrilláció okozta sztroke rendszerint súlyosabb lefolyású, mint a nem pitvarfibrilláció eredet?, továbbá a betegség közvetlen orvosi és járulékos (táppénz, rokkantosítás, ápolás stb.) költsége is rendkívül magas. A gyógyszerek gazdaságos alkalmazását értékel? legjelent?sebb európai Bizottság (brit NICE Bizottság) által lefolytatott gazdasági értékelés szerint bizonyítást nyert, hogy az új orális véralvadásgátló els? vonalbeli alkalmazása a sztroke és a szervrendszeri vérrögképz?dés megel?zésére költséghatékony a standard terápiához viszonyítva.

A PradaxaŽ-t sztroke prevenció indikációban közel 70 országban ? többek között az USA-ban, Európában (ezen belül számos kelet-európai országban) Kanadában, Japánban, Izraelben, Malajziában ? már támogatott terápiaként alkalmazzák. Európában 2011 augusztusában törzskönyvezték a gyógyszert, így már elérhet? a hazai betegek számára is.

A kedvez? nemzetközi és hazai tapasztalatok és költségelemzések tükrében a várakozások szerint hamarosan bekerül az OEP által támogatott készítmények körébe. 

-------------------------------------------------------------------------------

 

A pitvarfibrillációról számokban

A pitvarfibrilláció a leggyakoribb szívritmuszavar, mely a magyar lakosság több mint 1%-át, azaz több mint 100.000 diagnosztizált beteget érint. A 60 évesnél id?sebb feln?ttek 2-4%-ánál, míg a 80 év felettiek 10%-ánál jelentkezik. A nem diagnosztizált betegekkel együtt a betegek száma elérheti a 200.000 f?t is. A pitvarfibrilláció egyik legjelent?sebb szöv?dménye, hogy a rendezetlen szívm?ködés miatt a szívben vérrög képz?dhet, mely a szívb?l az agyba jutva sztroke-ot, míg más szervhez érve testszerte érelzáródásokat okozhat.

A Magyarországon el?forduló érelzáródásos sztroke események egyötöde szív eredet? okra vezethet? vissza, melynek hátterében az esetek többségében a pitvarfibrilláció áll. Az agyi katasztrófák jelent?ségét kiemeli, hogy a sztroke-ot elszenvedett betegek 25-30 %-a az els? évben, míg további 5 %-a a második évben meghal. A túlél? betegek körülbelül egynegyede-fele (24-53 %) a sztroke-ot követ?en valamilyen mértékben mások segítségére szorul, mindössze a betegek tizede tér vissza korábbi normális életviteléhez.

 

Az ?Év Gyógyszere? díjról

Az 1997-ben alapított ?Év Gyógyszere? díj pályázaton Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és -forgalmazó cégek vehetnek részt. Az elismerés kedvezményezettjér?l a kiemelked? szakért?kb?l álló Bíráló Bizottság értékelése alapján a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság vezet?sége titkos szavazás keretében dönt. Az elbírálás szempontjai között figyelembe veszik, hogy mennyire innovatív illetve hiánypótló a készítmény, milyenek a mellékhatásai, milyen hatással van a betegek életmin?ségére, illetve kiemelt szerepet kap az is, hogy az adott terápia milyen népegészségügyi jelent?séggel bír, valamint mennyire költséghatékony.

 

A Boehringer Ingelheim vállalatról

A Boehringer Ingelheim egyike a világ 20 legnagyobb gyógyszeripari vállalatainak; székhelye a németországi Ingelheim am Rhein városban található. A vállalat világszerte 145 képviselettel rendelkezik, több mint 44.000 alkalmazottat foglalkoztat. Az 1885-ben alapított családi vállalkozás elkötelezett az innovatív, jelent?s terápiás érték? humán- és állatgyógyászati termékek kutatása, fejlesztése, gyártása és értékesítése iránt.

A Boehringer Ingelheim vállalati kultúrájának egyik központi eleme a társadalmi felel?sségvállalás. Ide tartozik a társadalmi/szociális projektekben való részvétel, a munkavállalókról és családjaikról való gondoskodás továbbá az egyenl? esélyek biztosítása. A kölcsönös együttm?ködés és tisztelet éppúgy mint a környezetvédelem egyformán fontos alappillérei a Boehringer Ingelheim m?ködésének.

2011-ben a Boehringer Ingelheim nettó értékesítésének összege elérte a 13,2 milliárd eurót, aminek 23,5%-át fordította a vényköteles készítmények üzletágában kutatásra és fejlesztésre.

További információkért kérjük, tekintse meg honlapunkat:
www.boehringer-ingelheim.com