Újabb egészségügyi törvénycsomag kerül a kormány elé - Budapest, 2013. október 17., csütörtök - MTI


Budapest, 2013. október 17., csütörtök (MTI) - Újabb egészségügyi törvénycsomag kerül a kormány elé. A nyolc törvényt módosító tervezetben egyebek között egyértelm?vé tennék a betegjogi központ szerepét, megalapoznák az e-egészségügyi rendszer informatikai környezetét és módosítanák az új közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázati feltételeket is.

    Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításának a kormány honlapján olvasható tervezetét október 22-éig lehet véleményezni.
    A tervezet szerint a közforgalmú gyógyszertárak létesítésére kiírt pályázat elbírálása során el?nyben kell részesíteni azt a pályázót, aki olyan településrészen akar gyógyszertárat m?ködtetni, amelyt?l több mint 1,5 kilométerre van a legközelebbi m?köd? közforgalmú patika. Az indoklás szerint erre a változtatásra azért van szükség, mert több esetben olyan településrészen létesült patika, ahol már eleve több is m?ködött, míg más településrészek ellátatlanok maradnak.
    A tervek szerint a kötelez? gyógyszerészi tulajdonhányad feletti gyógyszertári üzletrészek értékesítése során az el?vásárlási jog gyakorlását kizárnák a családtagok közötti értékesítés esetében. A családon belüli gyógyszertári üzletrészek értékesítése esetében nem méltányos, ha az el?vásárlási jog intézménye a családi vagyont képez? üzletrész elvesztéséhez vezetne. Ezért az ilyen visszterhes átruházásokat ki kell venni az el?vásárlás intézménye alól - olvasható a dokumentumban.
    A tervezet szerint az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) központi szerepét tennék egyértelm?vé a betegpanaszok fogadásában és kezelésében. Az indoklás szerint a központ a betegjogok érvényesítése kapcsán meghatározó, els?dleges szerepl?je az ellátórendszernek, ezért indokolt egyértelm?síteni és kiemelni a központi hivatal helyét és viszonyát az egészségügyi ellátórendszer többi szervéhez a betegjogi jogsérelmekkel kapcsolatos eljárásban. 
    A javaslat szerint kiterjesztenék az egészségügyi válsághelyzeti szabályokat, ugyanis - mint olvasható - problémát okozott az idei árvíz miatt elzárt településeken a háziorvosi ellátás biztosítása, mivel nem volt jogalapja az orvosok kirendelésének. 
    A tervezet a magyar törvények közé emeli az új, a gyógyszerbiztonság felügyeletével és a kockázatok csökkentését célzó intézkedések bevezetésével kapcsolatos eljárásról és tudományágról szóló uniós irányelvet. Eszerint ha gyógyszereket más országban kivonnak a forgalomból, elrendelik err?l a magyar gyógyszerhatóság tájékoztatását annak érdekében, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatos valamennyi biztonságossági kockázat megismerhet? legyen. 
    A törvénytervezet módosítja a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-, valamint gyógyászatisegédeszköz-ellátás, továbbá a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól és a gyógyszerfelhasználásról szóló törvényt is. Ha az új pszichoaktív szer kockázatértékelésekor kiderül, hogy használatának kockázata nem éri el a kábítószerek és a velük egy besorolás alá es? pszichotróp anyagok használatának veszélyét, a szabad forgalmazás helyett kormányrendeletben meghatározott listára kerül. Az indoklás szerint az alacsonyabb kockázatot jelent? szerek ellen?rzésével elkerülhet? ismételt megjelenésük a feketepiacon. 
    A módosítók között szerepel továbbá az, hogy az e-egészségügyi rendszer informatikai együttm?ködésének biztosítása érdekében létrehozzák az egészségügyi elektronikus szolgáltatási teret. A szolgáltatási tér célja, hogy számos szolgáltatás, az e-recept, az e-beutaló elektronikusan legyen elérhet?. Az el?terjesztésben az olvasható, hogy a projektekre az anyagi er?forrás európai uniós pályázati forrásokból rendelkezésre áll, költségvetési kiadást nem igényel. 
    A több törvényt módosító tervezet kib?vítené az egészségügyi ágazati humáner?forrás-monitoring rendszer adattartalmát. Az indoklás szerint a cél az egészségügyi ágazatban szükséges humáner?forrás stratégiai tervezésének el?segítése, továbbá egységesíteni az ágazat jelenlegi helyzetére, területi lefedettségére, m?ködésének követésére vonatkozó adatszolgáltatásokat.

bed \ bcl \ ppd

MTI 2013. október 17., csütörtök 15:20