Újabb hatmilliárd forint munkahelyteremtésre - kormany.hu


Hatmilliárd forintból idén már második alkalommal hirdeti meg a Pénzügyminisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremt? beruházásainak támogatására kiírt programját - jelentette be Varga Mihály.

A pénzügyminiszter elmondta: a pályázat a kormány gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai célkit?zéseivel összhangban a kkv-szektor versenyképességének növelését támogatja az új munkahelyek létrehozását eredményez? beruházások segítésével, hozzájárulva ezzel a helyi gazdaságok meger?sítéséhez, a területi kohézió er?sítéséhez és a hátrányos helyzet? térségek felzárkóztatásához is. A támogatási keretösszegb?l megközelít?leg 600 kkv-nál mintegy 3 ezer új munkahely jöhet létre és több ezer meg?rizhet? – tette hozzá Varga Mihály.

A tárcavezet? elmondta, a központi programban a jelenlegi munkaer?piaci helyzethez igazodva emelkedtek a kiegészít? támogatási összegek, továbbá egy újabb hátrányos helyzet? célcsoport - a hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevel? n?k - foglalkoztatásának kiemelt támogatását is el?segíti a program.

A munkahelyteremt? támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összeg? (de minimis) támogatásként nyújtható, melynek mértéke új munkahelyenként 1,5 millió forint lehet – tájékoztatott a miniszter. Ezen felül a pályázók kiegészít? támogatásként kiközvetített álláskeres? foglalkoztatása esetén új munkahelyenként további 700 ezer, amennyiben az elmúlt 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott álláskeres? személy felvételét vállalják, új munkahelyenként további 1,5 millió, amennyiben pedig a beruházás befejezését követ?en hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevel? n? foglalkoztatását vállalják a pályázók, új munkahelyenként további 1,5 millió forint támogatást kaphatnak – tette hozzá.

Az említett három kiegészít? támogatáson felül a pályázók, amennyiben kedvezményezett járásban vagy településen hajtják végre a beruházást, akkor új munkahelyenként még további 400 ezer forint támogatást kaphatnak, így új munkahelyenként a vállalatok akár 3,4 millió Ft összeg? támogatásban is részesülhetnek. A munkáltatónak a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség mellett vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a beruházás befejezését?l számított 3 évig folyamatosan fenntartja és m?ködteti az érintett térségben.

Varga Mihály kiemelte, az aktuális pályázati felhívás keretében a KKV-k továbbra is új eszközöket, gépeket szerezhetnek be, illetve a támogatási összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is fordíthatják (tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódóan). A munkaer?-piaci program pályázati id?szaka 2018. július 23-tól 2018. szeptember 10-ig tart. A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a beruházás helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatásért felel?s szervezeti egysége ad tájékoztatást.

(Pénzügyminisztérium)

(http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/ujabb-hatmilliard-forint-munkahelyteremtesre)