Újabb államosítás: készülhetnek a városi kórházak, rendel?k - weborvos.hu


Megjelent véleményezésre az önkormányzati intézmények átvételér?l szóló tervezet.

Ma került fel a NEFMI honlapjára, és holnap kilenc óráig véleményezhet? az a törvénytervezet, amely a települési önkormányzatok fekv?beteg-szakellátó intézményeinek átvételér?l és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szól, s amelynek várható megjelenésére már több fórumon is utalt Szócska Miklós egészségügyért felel?s államtitkár.

A cikk a weborvos.hu oldalon olvasható!