Újraindul a gyógyszerészi irányelvek fejlesztése


Korábban elkészített és az Egészségügyi Közlönyben közzétett irányelveink lejártak. Ezért a Belügyminisztérium Módszertani Főosztályával egyeztetve az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási Gyógyszerészet Tagozata, mint az irányelvek fejlesztéséért jogszabály által kijelölt felelős szervezet, megkezdte az ezzel kapcsolatos munkát, együttműködve szakmai szervezetekkel, köztük a Kamarával is. A szakmai szervezetekkel történt február 16-i előkészítő egyeztetést követően dr. Szűcs Attila a Tagozat elnöke és dr. Hankó Zoltán kamarai elnök március 1-jén dr. Sebestyén Beával a Belügyminisztérium Módszertani Főosztályának vezetőjével megállapodott a közös munka elkezdésének ütemezéséről és az ún. „prioritáslistáról”.

Az alapokhoz visszatérve, először az alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzésről szóló irányelv kerülhet megújításra, melynek a Kamara eddigi törekvéseit is képviselve, a vis maior expediálás is része lehet. Ezzel párhuzamosan, új területként a gyógyszerészi vakcináció irányelvének kidolgozásáról született egyezség. A megújításra váró és az új irányelv elkészítéséhez szükséges alapdokumentumokat a tagozat elnöke márciusban nyújtja be a Módszertani Főosztályra, az elsőként vállalt irányelvek kidolgozási határideje május vége.

Az irányelvek kidolgozására alakuló munkacsoport vezetésére a Kamara elnökének egyetértésével a Tagozat elnöke dr. Somogyi Orsolya egyetemi adjunktust és dr. Süle András intézeti főgyógyszerészt kérte fel.

Reméljük, hogy az irányelvekben tükröződő törekvéseink a politika részéről befogadásra kerülnek.

 

Dr. Szűcs Attila
főgyógyszerész, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási Gyógyszerészet Tagozat elnöke