Újraindul a gyógyszerészi irányelvek fejlesztése


Korábban elkészített és az Egészségügyi Közlönyben közzétett irányelveink lejártak. Ezért a Belügyminisztérium Módszertani F?osztályával egyeztetve az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási Gyógyszerészet Tagozata, mint az irányelvek fejlesztéséért jogszabály által kijelölt felel?s szervezet, megkezdte az ezzel kapcsolatos munkát, együttm?ködve szakmai szervezetekkel, köztük a Kamarával is. A szakmai szervezetekkel történt február 16-i el?készít? egyeztetést követ?en dr. Sz?cs Attila a Tagozat elnöke és dr. Hankó Zoltán kamarai elnök március 1-jén dr. Sebestyén Beával a Belügyminisztérium Módszertani F?osztályának vezet?jével megállapodott a közös munka elkezdésének ütemezésér?l és az ún. „prioritáslistáról”.

Az alapokhoz visszatérve, el?ször az alapszint? gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági ellen?rzésr?l szóló irányelv kerülhet megújításra, melynek a Kamara eddigi törekvéseit is képviselve, a vis maior expediálás is része lehet. Ezzel párhuzamosan, új területként a gyógyszerészi vakcináció irányelvének kidolgozásáról született egyezség. A megújításra váró és az új irányelv elkészítéséhez szükséges alapdokumentumokat a tagozat elnöke márciusban nyújtja be a Módszertani F?osztályra, az els?ként vállalt irányelvek kidolgozási határideje május vége.

Az irányelvek kidolgozására alakuló munkacsoport vezetésére a Kamara elnökének egyetértésével a Tagozat elnöke dr. Somogyi Orsolya egyetemi adjunktust és dr. Süle András intézeti f?gyógyszerészt kérte fel.

Reméljük, hogy az irányelvekben tükröz?d? törekvéseink a politika részér?l befogadásra kerülnek.

 

Dr. Sz?cs Attila
f?gyógyszerész, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási Gyógyszerészet Tagozat elnöke