Újraválaszthatóságra cserélték követeléseiket - Népszava


Kétszer újraválaszthatóak lesznek az egészségügyi szakmai kamarák jelenlegi elnökei, ha a parlament elfogadja a kötelez? kamarai tagságról is rendelkez? törvénymódosítást. Egyetértési jogukat nem kapják vissza, csak véleményezési joguk lesz, s a kamarai tisztségvisel?k fizetését is maximálnák. Az Országgy?lés egészségügyi bizottságának hétf?i ülésén a Magyar Orvosi Kamara (MOK), a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara jelen lév? vezet?i egy emberként helyeseltek a módosításokkal "feljavított" jogszabálynak.

A december 23-án beterjesztett javaslat újra visszaállítaná az egészségügyben a kötelez? és teljes kör? kamarai tagságot, továbbá egy független etikai rendszer m?ködtetését a kamarák hatáskörébe utalna.

A testületek azonban csupán véleményezési és nem egyetértési jogkört kapnak, és a törvényben azt is meghatározzák, mekkora tagdíjat szedhetnek be. Ezt az éves összeget a tagokra vonatkozó mindenkori minimálbér egy bizonyos százalékában maximálják. Az indítvány megvágja az elnökök fizetését is: az a jöv?ben nem lehet majd több, mint a legmagasabb kormánytisztvisel?i fizetés, ami a helyettes államtitkári díjazásnak felel meg, tehát havi bruttó 750 ezer forint. Januárban épp amiatt indított nyomozást a F?városi VI-VII.

Kerületi Ügyészség a MOK ellen, mert nem hozták nyilvánosságra elnökük fizetését. Az utóbbi hetekben visszatér? vita volt a kamarai tisztségvisel?k újraválaszthatóságát szigorító rendelkezésr?l is, ám a bizottság elfogadta azt a módosító javaslatot, amellyel az új kamarai törvény lépése egyfajta nulla pontot jelent. Tehát bármelyik tisztségvisel? - így a testületek elnökei - újabb két ciklusra választható meg.

Éger István, a MOK elnöke hétf?n kifejtette, maradt a tervezetben egy-két apróság, amelyeket a kamarák nem örömmel, de tudomásul vesznek. Erre példaként említette, hogy egyetértési jogkörüket nem kapják vissza, csak véleményezési joguk lesz. Ett?l eltekintve viszont a törvényjavaslat jelenlegi formájában, a módosító indítványokkal együtt nagyrészt orvosolja a 2006-os törvény hiányosságait - közölte.

Néhány hónapja orvosok kezdtek aláírásgy?jtésbe, mert kiderült: az egészségügyi államtitkárság nem kívánja a kért egyetértési jogkörökkel felruházni a szakmai kamarát, így viszont már nem lelkendeztek annyira kötelez? tagságért sem. Ezt követ?en éles vita bontakozott ki a három egészségügyi szakmai kamara, valamint az ágazatért felel?s államtitkárság között, de nem a korábban sokat követelt jogkör miatt. A szakmai szervezetek tudta nélkül nyújtotta be a kormány a kamarai törvényjavaslatot, ráadásul az el?zetesen egyeztetettekhez képest más változatban - állították az érintett testületek vezet?i. Az egészségügyi államtitkárság úgy reagált a vádakra: kizárólag a vezet?i juttatások és a beszedhet? tagdíj körül alakult ki vita, mert a helyettes államtitkári illetményt az orvoskamara nem fogadta el, és a MOK-elnök díjazásának mértékét az állami szektorban 2010-ben meghatározott bruttó 2 millió forintos vezet?i díjazásban kívánta megszabni. Közölték: különösnek tartják, hogy az egyeztetési folyamatot "éppen annak a kamarának a vezet?je veszélyezteti, akinek a kötelez? kamarai tagság helyreállítására irányuló kérése a legtöbbet nyomott a latban a döntés meghozatalakor".