Ünnepi ülés a Gyógyszerészek Világnapja alkalmából


A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és az MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság a Gyógyszerészek Világnapja alkalmából szeptember 25-én együttes ülést tartott az Egis Tudományos és Technológiai Központban.

A FIP kezdeményezésére 2009. óta ünneplik a világ gyógyszerészei a Gyógyszerészek Világnapját. Hazánkban a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság állt a kezdeményezés élére, idén immáron negyedik alkalommal emlékeznek meg e napról. Ahogy az idei év mottója – „Felel?s gyógyszeralkalmazás – gyógyszerészi támogatás” – is mutatja, az el?adók els?sorban az adherencia, a felel?s gyógyszerhasználat, illetve a gyógyszerészek említettekben betöltött szerepét járták körbe. A bizalom, a hivatástudat, a felel?sség szavak szinte minden mindnyájuktól elhangzottak.

Ünnepi ülés a Gyógyszerészek Világnapja alkalmábólAz összejövetel els? blokkjának üléselnöke prof. dr. Szök? Éva, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és az MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság elnöke volt. Els?ként dr. Hodász István, az EGIS Gyógyszergyár vezérigazgatója köszöntötte a részvev?ket, aki örömének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az EGIS-ben emlékeznek meg e napról. Külön köszöntötte a gyár munkatársait is, akik munkájának eredményességét a betegek gyógyulása jelzi. A felel?s gyógyszeralkalmazás érdekében tett kezdeményezéseik közül kiemelte az MGYK-val történ? együttm?ködésüket, például a gyógyszerészek és asszisztensek számára alapított gyógyszerészi gondozási díjakat.

Prof dr. Szök? Éva köszönt?jében visszaemlékezett a 2009. óta ünnepelt világnapok történetére, azok tematikus programjaira. „Mi a célja e napnak? Az hogy ráirányítsa a figyelmet e hivatás nagyon hasznos, sokrét? szerepére” – emelte ki. A felel?s gyógyszeralkalmazásban a gyógyszerellátás minden szerepl?jére nagy felel?sség hárul – hangzott el, majd a Komplex gyógyszertári adherencia-fejleszt? programról ejtett szót.

Ünnepi ülés a Gyógyszerészek Világnapja alkalmábólA blokk els? el?adója dr. Tarnai Julianna, az OGYÉI f?igazgató helyettese volt a „Felel?s gyógyszeralkalmazás – ahogy az OGYÉI látja” cím? el?adásával, amelyben a komplex gyógyszerhatósági m?ködés legfontosabb jellemz?it mutatta be. Kitért a szakemberképzés fontosságára: „a ma tevékenysége a holnap eredménye” – emelte ki. Szólt a határterületi készítményekr?l, az új gyártástechnológiákkal készültek támogatásáról. A FoNo VIII. elkészítésével kapcsolatos együttm?ködésért köszönetet mondott a Magyar Gyógyszerészi Kamarának. Kiemelte a kommunikáció fontosságát a felel?s gyógyszeralkalmazásban. „A gyógyszerészek szerepe esszenciális”, ?k azok, akik az ellátórendszerben utoljára találkoznak a beteggel – hangsúlyozta, majd a hatósággal való együttm?ködés fontosságáról beszélt.

Ünnepi ülés a Gyógyszerészek Világnapja alkalmából„Felel?s gyógyszeralkalmazás – ahogy a MAGYOSZ látja” – ez volt a címe dr. Greskovits Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége elnöke el?adásának. El?ször adatokat osztott meg a MAGYOSZ tagvállalatairól, mint mondta, minden második beteg magyar gyógyszert szed. Száz országban vannak jelen, 18 gyáruk van. Száz éve vannak a piacon és a hazai nemzetgazdaság zászlóshajójaként tekinthetünk rájuk. „A felel?s és sikeres gyógyszeralkalmazás bizalomra épül, e nélkül nincs sikeres innováció” – hívta fel a figyelmet. A gyógyszer jogi státuszának ismertetése után annak bizalmi státuszáról ejtett szót, ami három alapon nyugszik: farmakovigilancia, off-label use, együttm?ködés a gyógyszerellátás szerepl?ivel. Végezetül a gyógyszerészek számos területen betöltött kulcsszerepét hangsúlyozta.

„Mit tehet a gyógyszerész a felel?s gyógyszeralkalmazásért?” – ezzel a címmel lett meghirdetve dr. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke el?adása, aki azonban „Mit tehetnek a gyógyszerészi szervezetek és az intézmények a felel?s gyógyszeralkalmazásért?” címmel tartotta meg el?adását. Jelezte, hogy a címváltoztatás tudatos, mert minden szervezetnek és vezet?nek els?dleges feladata kell legyen olyan feltételek megteremtése, ahol a szakember a felkészültségének és szakmai lelkiismeretének megfelel?en végezheti a munkáját. A gyógyszertárban ki kinek felel?s? – el?ször ezt a kérdéskört járta körbe, kiemelve végül, hogy „felel?ssé a felel?sség akarása tesz”. A továbbiakban a szakmai, a gazdasági és a tulajdonosi integritás-növelés szükségességét és lehet?ségeit mutatta be. Felhívta a figyelmet arra, hogy ami a jogszabályban van, nem biztos, hogy a mindennapi gyakorlatban is megvalósul. A gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális függetlenségét az Európai Unió Bírósága is meger?sítette a 2009. május 9-i döntésével. Harmadik gondolatként a hivatástudat újraépítésének fontosságát hangsúlyozta. Az el?adás végén a címben feltett kérdésre válaszként a felel?sségtudat kiépítését, a gyógyszerészek és gyógyszertárak szakmai, gazdasági és tulajdonosi integritásának meger?sítését, a gyógyszertárak gazdasági m?köd?képességének biztosítását valamint a hivatástudat újraépítését adta meg. Mint mondta, ezek olyan el?feltételek, amelyeket biztosítani kell ahhoz, hogy a gyógyszerészek a felel?s gyógyszerhasználatot megfelel?en tudják el?segíteni.

Ünnepi ülés a Gyógyszerészek Világnapja alkalmából„Mit kell tudni a nem-szteroid gyulladásgátlók biztonságos használatáról?” címmel dr. Tábi Tamás, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet egyetemi docense következett ez után, aki az NSAID készítményekr?l beszélt. Bemutatta létrejöttük történetét, hatásaikat. Kitért az OTC fájdalomcsillapítókra, választ keresve arra a kérdésre, hogy milyen szempontok alapján ajánlja ezeket a gyógyszerész. Szólt a helyi alkalmazásukról is. Végezetül a továbbképzésnek is beill? el?adásban a betegedukáció fontosságát hangsúlyozta.

Dr. Viola Réka klinikai gyógyszerész, az MGYT Farmakoterápiás és Gyógyszerészi Gondozási Szakosztály elnöke „Eredményes  lehet-e a gyógyszeres prevenció a cardiovascularis betegségek esetében? Mit tehet a gyógyszerész?” címmel osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Hazai és nemzetközi tapasztalatokat osztott meg a beteg-együttm?ködéssel kapcsolatban, számos vizsgálat adataival alátámasztva mondandóját, például fibrát terápia esetén egy vizsgálat szerint egy év után a betegek 78%-a nem szedte gyógyszerét. Részletezte a sztatin perzisztencia, a primer és a szekunder prevenció kérdéskörét is. Kitért egy beteg attitüd vizsgálatra is, ami arra kereste a választ, hogy a betegek miért nem szedik az el?írt gyógyszert. A válasz a mellékhatásoktól való félelem, a diéta elégségesnek tartása, illetve inkább alternatív szerek fogyasztása volt. Úgy látja, az beteg együttm?ködése fokozható a bizalom növelésével, a megfelel? családi háttérrel és az egészségtudatos gondolkodással. Felhívta a figyelmet arra, hogy számos téves információ kering a betegek körében. Több nemzetközi példát is hozott az adherencia növelés lehet?ségeivel kapcsolatban. Említést tett a iPACT nevet visel? nemzetközi együttm?ködésr?l az antikoaguláns terápia biztonsága érdekében. Összefoglalásként elmondta, hogy a gyógyszerész aktív szerepvállalása javít az adherencián, ahogy a betegedukáció és a társszakmákkal való együttm?ködés is.

Az ünnepi ülés második blokkjában betegedukációs mintael?adásokat mutattak be. Az üléselnök dr. Bácskay Ildikó, a Debreceni Egyetem egyetemi docense volt. Két el?adást ismertettek: dr. Gyermán Anna (PhD hallgatóaDebreceni Egyetem Gyógyszertechnológiai Tanszék) „Az egészségtudatos magatartásról középiskolásoknak” és dr. Oláh Gábor (egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem Biofarmáciai Tanszék) „Tények és tévhitek az öngyógyításról, fókuszban a fájdalomcsillapítás” cím? munkáit.

A konferencia zárása után az Egis jóvoltából állófogadás volt és a résztvev?k megtekinthették az Egis technológiai és tudásközpontját.

mgyk.gyh