Visszakapták a jogaikat a gyógyszerészek - naplo-online.hu


Veszprém - Egy liberalizált rendszert - legalábbis a jogszabályok szintjén - sikerült visszahozni egy olyan rendszerbe, ahol a gyógyszertár-létesítés, -m?ködtetés újra szükséglet alapján történhet, újra a gyógyszerész lett a gyógyszerellátás els? számú felel?se.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke mondta ezt a Veszprém megyei szervezet szakmai fórumán. Dr. Hankó Zoltán az elmúlt egy, másfél évet sorsfordítónak min?sítette azért, amit Magyarországon ebben az id?szakban a gyógyszerészetben, gyógyszerellátásban sikerült megvalósítani. Kifejtette, a gyógyszerészek a jogszabályokban ismét megkapták mindazokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek birtokában ezt a feladatot el tudják látni.

2012. április. 20. péntek | Szerz?: Varga Domokos Péter

A teljes cikk a naplo-online.hu oldalon érhet? el!