XIII. Magyar Gyógyszerész napok - 2011. június 3?4 - mgyk.hu


XIII. Magyar Gyógyszerész napok

2011. június 3?4 én tartotta meg konferenciáját a Magyar Gyógyszerészi Kamara ? a Mercure Budapest Buda szálloda konferenciatermében

A hivatols programfüzet pdf-je: XIII_gyogynapok_programf_2011.pdf

 

A kétnapos XIII. Magyar Gyógyszerész Napok els? délutánján miniszimpózium keretei között a ?Személyi jog a gyógyszerellátásban?,  a "Gyógyszerészek, a kompetens szakemberek?, majd ?Megújuló etika? címmel követték egymást a témák. A személyi joggal foglalkozó programban dr. Bartus György és dr. Elmer Nándor, a kompetenciával foglalkozó programban prof. Er?s István, dr. Fodor András, Kerekesné dr. Vörös Erzsébet és dr. Ádám György vitaindítója hangzott el. Az etikával foglalkozó blokkban dr. Mogyoróssy Dorottya (NEFMI) és dr. Pintér László tartott vitaindító el?adást. A miniszimpóziumot dr. Hankó Zoltán és dr. Zalai Károly moderálta, akik minden szekció végén összegezték a tanulságokat és a kamarára váró feladatokat.

A szombati nap délel?ttjén többek között meghallgattuk Cserháti Péter helyettes államtitkár tartalmas el?adását az egészségpolitika aktuális kérdéseir?l. Részletesen ismertette a kormányalakítás óta elmúlt év egészségpolitikai intézkedéseit, ezen belül külön is kitérve a gyógyszerellátás átalakítására és az új kamarai szabályozásra. Ismertette a Semmelweis-, a Széchenyi-, és a Széll Kálmán-terv által kijelölt környezetet, körvonalazva, hogy mit jelent mindez a továbbhaladásra nézve. A kormány napokkal ezel?tt fogadta el a Semmelweis-tervet, amely az egészségügy megújulását célozza. Az államtitkár egy óra id?tartamú, közvetlen és ?szinte el?adásában szólt a gyógyszerellátást érint? rendelettervezetekr?l is, így az adósság-monitorozó rendszerr?l, az el?készítés alatt álló személyi minimumfeltétel-szabályozásról és a patikai marketing rendeleti szint? szabályozásáról.

A rendezvény csúcspontjaként sor kelült a kitüntetések átadására, a jelenlév?k meghallgathatták Friedmann Schmidt ABDA alelnökének Magyarország és a magyar emberek felé intézett köszön?, elismer? szavait, és az aktuális európai szint? kérdések lényegre tör? áttekintését.

A szombati nap délutánján, a VIII. Országos Patika napra készülve, a szervez? Galenus vezet?jének, Fári Istvánnak prezentációját hallgattuk meg, majd az idei patika napi téma szakmai alátámasztását szolgálták, Dr. Szamosi Tamás, Prof. dr. Kiss István és Prof.dr. Kerpel-Frónius Sándor urak gyakorlatias, élmény számba men? el?adásai, ?A koleszterin és szintjének csökkentése? témakörben.

Dr. Horváth Tamás az MGYK elnöke zárszavában a konferenciát, ünnepélyesnek,  jó hangulatúnak, a jelenlegi szakmapolitikai és munkafolyamatok részeként ? értékelte, megköszönve mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult a rendezvény sikeres megvalósításához.

 

A XIII. Magyar Gyógyszerész napokon kitüntetettek

 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA ARANYÉRME
DR. HORVÁTH DÉNES (posztumusz) - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Magyar Gyógyszerészi Kamara posztumusz aranyérmét adományozta Dr. Horváth Dénes gyógyszerésznek.

 

PRO PHARMACIAE DÍJ

DR. FARKAS LÁSZLÓ - A Magyar Gyógyszerész Kamara Pharmacia Alapítványának kuratóriuma 2011-ben, a Pro Pharmaciae díjat Dr. Farkas Lászlónak ítélte oda.

 

PRO PRAXIS PHARMACIAE DÍJ
DR. KUN JUDIT - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Pro Praxis Pharmaciae díjat adományozta Dr. Kun Judit gyógyszerésznek.

DR. FITTLER ANDRÁS - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Pro Praxis Pharmaciae díjat adományozta Dr. Fittler András gyógyszerésznek.


DR. MARJAI TAMÁS - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Pro Praxis Pharmaciae díjat adományozta Dr. Marjai Tamás gyógyszerésznek.

 

PRO HOMINE NOBILE PHARMACIAE DÍJ

PROF. DR. BOTZ LAJOS - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Pro Homine Nobile Pharmaciae díjat adományozta Prof. Dr. Botz Lajos gyógyszerésznek.

TÓTHNÉ DR. PET? KATALINA Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Pro Homine Nobile Pharmaciae díjat adományozta Tóthné Dr. Pet? Katalin gyógyszerésznek.

DR. HORVÁTHNÉ DR. PAULI ZSUZSANNA - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Pro Homine Nobile Pharmaciae díjat adományozta Dr. Horváthné Dr. Pauli Zsuzsanna gyógyszerésznek.

 

TANTUS AMOR OPERIS PHARMACIAE DÍJ

DR. BREUER PÁLNÉ - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Tantus Amor Operis Pharmaciae díjat adományozta Dr. Breuer Pálné gyógyszerésznek.

DR. OSTOROS GYÖRGYNÉ - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Tantus Amor Operis Pharmaciae díjat adományozta Dr. Ostoros Györgyné gyógyszerésznek.

VIDÁKNÉ DR. SÁGHY TERÉZ - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Tantus Amor Operis Pharmaciae díjat adományozta Vidákné Dr. Sághy Teréz gyógyszerésznek.

VIMLÁTI LÁSZLÓNÉ DR. - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Tantus Amor Operis Pharmaciae díjat adományozta Vimláti Lászlóné dr. gyógyszerésznek.

 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARÁÉRT DÍJ

DR. NAGYMAROSI KÁROLY - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Magyar Gyógyszerészi Kamaráért díjat adományozta Dr. Nagymarosi Károly gyógyszerésznek.

KÁPRÁTINÉ DR. GANGL TERÉZ - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Magyar Gyógyszerészi Kamaráért díjat adományozta Kárpátiné Dr. Gangl Teréz gyógyszerésznek.

DR. BREZANÓCZY FERENC - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Magyar Gyógyszerészi Kamaráért díjat adományozta Dr. Brezanóczy Ferenc gyógyszerésznek.

DR. HORVÁTH-SZIKLAI ATTILA - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Magyar Gyógyszerészi Kamaráért díjat adományozta Dr. Horváth-Sziklai Attila gyógyszerésznek.

DR. BALOGHNÉ DR. KORMOS ELLA - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Magyar Gyógyszerészi Kamaráért díjat adományozta Dr. Baloghné Dr. Kormos Ella gyógyszerésznek.

DR. NÉMETH-KRISZTIN KORNÉLIA - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Magyar Gyógyszerészi Kamaráért díjat adományozta Dr. Németh-Krisztin Kornélia gyógyszerésznek.

DR. SÓLYOM ARANKA - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Magyar Gyógyszerészi Kamaráért díjat adományozta Dr. Sólyom Aranka gyógyszerésznek.

DR. PÁLL IRÉN - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a Magyar Gyógyszerészi Kamaráért díjat adományozta Dr. Páll Irén gyógyszerésznek.

DR. LELKES LÁSZLÓ (posztumusz) - A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége Magyar Gyógyszerészi Kamaráért posztumusz díjat adományozta Dr. Lelkes László gyógyszerésznek. 
A díjat Dr. Hornok Klára vette át. 

 

A 2010. évi Patika Nap pályázat nyertesei, díjazottjai:

Borostyán Patika ? Szívós Sándorné/2534 Tát, Kossuth L. u. 1./
Megyecímer Patika ? Pongrácz József/3360 Heves, H?sök tere 1./
Szent Margit Gyógyszertár ? Dr. Dobos Józsefné/5123 Jászárokszállás, Rákóczi u. 9./