Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2023. szeptember 27.
Miniszimpózium a Kamarában

Szeptember 26-án a Kamara székházában miniszimpóziumra került sor, ahol három felmérés – a gyógyszertárakkal, az alkalmazott gyógyszerészek és az asszisztensek helyzetével kapcsolatos – eredményeit ismertették az előadók, illetve vitatták meg a részvevők.

Az összejövetel moderátora dr. Hankó Zoltán volt, aki bevezetőjében elmondta, hogy az MGYK korábbi rendezvényein már elhangzottak az említett ismertetők, de olyan összegzésükre még nem került sor, amelyek alapján ezekben a témákban a Kamara cselekvési programot készített volna. Miniszimpózium a KamarábanAz Alapszabály II. fejezete taxatíve sorolja fel a Kamara szakmapolitikai céljait, valamint a kamarai törvény és az Alapszabály rögzíti a kamarai feladatokat, így most abból a szempontból érdemes újra elővenni ezeket a felméréseket, hogy a kitűzött célok megvalósítása érdekében hordoznak-e olyan plusz információt, ami konkrét feladatot jelenthet a Kamara további munkájához. A miniszimpóziumnak ez az összegző konzultáció a célja.

Ezt követően dr. Hankó ismertette a Heves vármegyei gyógyszerészek kezdeményezésére, az NMS Hungary által 1000 fő megkérdezésével végzett, országosan reprezentatív felmérés főbb adatait. A felmérés célja: lakossági attitűd vizsgálat – patikalátogatási szokások, preferenciák, a gyógyszertárak szabályozásával, tevékenységével szolgáltatásaival kapcsolatos lakossági ismeretek és vélemények felmérése.

A kutatás hátterének és módszertanának ismertetése után dr. Hankó bemutatta azokat az elvárásokat, amelyeket az aktív patikába járó válaszadók a patikával szembeni elvárásokkal kapcsolatban megfogalmaztak. Számos szempont alapján közelítették meg a kérdést – például a patikus szerepe, vis maior helyzetek, gyógyszerek helyettesítése, házhozszállítás, patikai szolgáltatások, gyógyszerek készletezése. Miniszimpózium a KamarábanA válaszadók elvárják, hogy megbízható, kellően felkészült szakember legyen a gyógyszerész, az információ átadásban legyen proaktív, valamint egészségügyi panaszok esetén inkább kapjanak valamit a gyógyszertárban és ne küldjék el őket az orvoshoz. A válaszadók mindössze egyharmada van tisztában azzal, hogy a gyógyszertárban gyógyszerész vagy (szak)asszisztens szolgálja ki őket. Az ismertetés után a hozzászólások következtek, majd az eredmények figyelembevételével megpróbálták kijelölni a kamarai teendőket.

A továbbiak az Alkalmazotti Állandó Bizottság felmérése következett, amelyet dr. Attl Orsolya, a bizottság elnöke ismertetett „Alkalmazott/beosztott gyógyszerészek helyzete” címmel. A 2023. február 12. és március 8. között végzett online felmérés kérdőívét 797 fő töltötte ki. A felmérés során számos szempontból választ vártak az alkalmazottak helyzetére a jövedelmi viszonyoktól kezdve a gyógyszertárban végzett tevékenységekig, valamint összehasonlították az intézeti és a közforgalomban dolgozó alkalmazott gyógyszerészek helyzetét is. Miniszimpózium a KamarábanAz adatok arra mutatnak rá, hogy az alkalmazottak a jövedelmi viszonyok javítása mellett több kompetenciát és önállóságot, nagyobb szakmai és erkölcsi elismerést igényelnek. Szükség lenne a továbbképzések hatékonyságának a növelésére is.

Rózsa Melinda, a MESZK Gyógyszertári Asszisztens Tagozatának elnöke következett ezután, aki az asszisztensek/szakasszisztensek helyzetével kapcsolatos, a MESZK és az MGYK által közösen előkészített felmérés eredményeit osztotta meg a hallgatósággal. Miután röviden kitért a válaszadók különböző szempontok alapján történő bemutatására, ismertette azokat a főbb kérdéseket, amelyek alapján a válaszokat várták. Ilyenek voltak például a szakképzésre, a jogviszonyra, a foglakoztatás jellegére vonatkozó kérdések, ahogy a munkakörülményekre, a juttatásokra, illetve a továbbképzésekre is kitértek. Az előadást követő konzultáció során hangsúlyosan kerültek asztalra a foglalkoztatás munkajogi vonatkozásai, a jövedelmi viszonyok és a kompetenciabővítés lehetőségei.

Dr. Hankó zárszavában megköszönte az előadók munkáját, majd összefoglalásként elmondta, hogy a válaszokból általában az derült ki, hogy elsősorban az anyagiak, a szakmai kompetenciák és a megbecsülés területén várnak további feladatok a Kamarára.

mgyk.gyh

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél