Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2020. október 02.
Módosul a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet

A Kormány 445/2020. (X. 1.) Korm. rendeletével módosította t.k. az „A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet”-et.

E szerint a rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki: „1/A.  § A  Kormány a  Gyft. 83/A.  § (6)  bekezdésében meghatározott, a  közforgalmú gyógyszertárakban a  gyógyszerészi tulajdonarány növelésének finanszírozását támogató Tőkealap vonatkozásában tőkealap-kezelő szervezetként kizárólagos joggal a  Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.” A módosítás október 2-án lép hatályba.

Megjegyzés:
A patikaalap egyik elemeként az államilag támogatott „patikahitel”, másik elemként a patika tőkealap szolgál.

A tőkealapra vonatkozó törvényi rendelkezések a Gyftv. 83/A § 6. bekezdésében kerültek rögzítésre, de ahhoz, hogy a tőkealap a napi gyakorlatban igénybe vehető legyen, szükséges volt a tőkealap kezelőjének kijelölése. Erre most került sor. A módosítás a tőkealap kezelőjeként a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

A Hiventures munkatársaival a részletekre vonatkozóan az egyeztetéseket évekkel ezelőtt lefolytattuk. A feltételek aktualizálásáért újra felvesszük a kapcsolatot, hogy a kijelölő rendelkezés megszületését követően a gyógyszerészeknek minél előbb elérhetővé váljék ez a lehetőség is. A tőkealap funkcióját és ismertetését külön tájékoztatóban jelentetjük meg.

Budapest, 2020. október 2.

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

További részletek:

https://www.mfb.hu/maganszemelyek/patika-hitelprogram-t23-p23

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél