Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2024. május 27.
Patikanapi gondolatok

A közelgő patikanap kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkozzunk szakmánk lehetséges jövőbeni szerepéről. Hangsúlyozni szeretném, hogy a gyógyszerészek tevékenysége az egészségügyi szerepkörben kell, hogy kiteljesüljön. Tudom, általában nem lehet szétválasztani a gyógyszertárak kereskedelmi, gazdálkodási tevékenységét a szakmai munkától, de a patikanapon ettől elvonatkoztatva csak az egészségügyi tevékenységünk fontosságáról szeretnék néhány gondolatot megosztani.

A gyógyszerészi hivatás és a szakma egészségügyi fontossága szerintem evidencia és nem kérdőjelezhető meg sosem. Ezt a gyógyszerészképzés alapjai, gyakorlata és a gyógyszerészek mindennapi tevékenysége, különböző élet-, és ha úgy tetszik történelmi helyzetek – például a COVID-pandémia időszaka – is egyértelműen igazolják. Ezt még szerintem szerencsére a gyakran kufárkodási stílusú gyógyszerár-reklámozásban való patikai részvétel sem tudta aláásni.

A mindennapi patikai gyakorlatra az a jellemző, hogy a gyógyszerészek csak a betegérdek mentén dolgoznak, empatikusak, segítőkészek a betérő emberek minden problémája iránt. Ez a tevékenységünk alapozta meg és tartja fenn a beteg feltétlen bizalmát a gyógyszertár és a gyógyszerész iránt.

Többször elmondtuk, de egyre igazabb, hogy a digitalizáció, a távdiagnosztika, a távgyógyítás egyre nagyobb térnyerésével a mi szerepünk, a mindennapi személyes kontaktus a beteggel és a gyógyszertárban betérő emberrel egyre fontosabb lesz a jövőben. Többször idéztem az erdélyi Székelyderzs unitárius lelkészének gondolatait: „a gyógyítás a szemkontaktussal kezdődik…” Erre a szemkontaktusra az egészségügyi alapellátás területén egyre inkább csak a gyógyszertárban van esélye az embereknek.

Mindezekre alapozva, ezeket az értékeinket megőrizve úgy gondolom, az online egészségügy és a mesterséges intelligencia rohamos terjedésével is szükség lesz a gyógyszertárak – egyre inkább unikálisnak számító – emberközeli tevékenységére a belátható jövőben.

A patikanap pedig különleges alkalom ara, hogy felhívjuk a figyelmet a gyógyszerészek és a gyógyszertárak egészségügyi szerepvállalásának fontosságára úgy, hogy tematikusan, egy-egy fontos egészségügyi problémára fókuszálva próbáljuk az egészségtudatos életvitelre felhívni a lakosság figyelmét. Az idei rendezvény ezért szól a diabétesz betegségről, és annak prevenciós lehetőségeiről. E nap mindemellett a gyógyszertáraknak is remek alkalom arra, hogy saját szolgáltatásaikra is felhívják a figyelmet. A pandémia –ami megszakította a korábbi gyakorlatot – elmúltával, a Területi Elnökök Értekezlete elnökeként szeretném arra buzdítani a kollégákat, hogy újra élesszék fel a korábbi gyakorlatot, és megyéikben is tartsanak központi megnyitókat, ahogy arra is, hogy minél több patika ily módon is emlékeztesse a lakosságot a gyógyszerészek áldozatos munkájára.

Dr. Nyíri László
elnök, TEÉ                                                   

                                  

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél