Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2024. június 08.
Posztpatikanapi miniszimpózium a gyógyszerellátás egészségügyi feladatairól

A 2010-es években a Kormány és a Kamara is komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy olyan szabályozás és gyakorlat alakuljon ki, amelyben a lakossági gyógyszerellátás nemcsak a logisztikai feladatok ellátására képes, hanem egészségügyi szolgáltatóként a gyógyszertárak részt vesznek a betegek gyógyszerhasználati adherenciájának erősítésében, a prevencióban és a népegészségügyi mozgósításban is. Ennek megfelelően olyan jogszabálymódosítások születtek, amelyek meghatározták a gyógyszertárak egészségügyi feladatait, definiálták a gyógyszerészi gondozást és leírták a tevékenység tárgyi és szakmai kereteit, tisztázták a prevencióban és a népegészségügyi programokban való részvétel feltételeit és megtörténtek a tevékenység finanszírozásához szükséges első lépések. A gyógyszerészek partnerek voltak és olyan protokollokat, irányelveket és módszertanokat dolgoztak ki, amelyek a társadalompolitikai, egészségpolitikai és szakmapolitikai célkitűzések napi gyakorlatban történő megvalósítását célozták.

Ez a folyamat 2018 után megtorpant, részben azért, mert az akkori egészségpolitikai vezetés tevékenységében egyéb prioritások érvényesültek, részben a Covid-pandémia következtében.

Az egészségügyet 2022-től irányító politikai vezetés és a Kamara közötti egyeztetések mentén megindult a lakossági gyógyszerellátás egészségügyi feladatainak újra pozicionálása. Ennek első lépéseként 2024. május 31-én megjelent a gyógyszerbiztonsági validálás új irányelve, amely hozzásegíthet a gyógyszerhasználati adherencia fejlesztéséhez. Megkezdődött a „vis maior” expediálási helyzetek szakmai feltételeinek kidolgozása. A Kamara együttműködési megállapodást kötött a Gondosóra programba történő bekapcsolódásról. Folyik a gyógyszertárak vakcinációba történő bekapcsolásának előkészítése és a Kamara részt vesz a Nemzeti Diabetes Program kidolgozásában azért, hogy a hipertónia prevenciójában és terápiamenedzsmentjében a gyógyszertárak hatékonyan tudjanak részt venni. Célkitűzés az egyszer már elindult népegészségügyi integráció kiteljesítése.

Mindezekre tekintettel fontos áttekinteni, hogy

– a mindenkori Kormány társadalom- és gazdaságpolitikai törekvései hogyan befolyásolják az egészségpolitika céljait és eszközrendszerét,
– az egészségpolitikán belül melyek a népegészségügyi célok és milyen eszközök állnak rendelkezésre,
– a lakossági gyógyszerellátás rendszere hogyan integrálható a népegészségügyi és prevenciós tevékenységbe,
– milyen feltételeket kell biztosítani a gyógyszerellátásban ahhoz, hogy a népegészségügyi és prevenciós elvárásoknak meg tudjanak felelni,
– mit tehet a Kamara a fentiek érdekében.

A Kamara 2024. június 19-én (szerdán) 13:30 órai kezdettel szervezi miniszimpóziumát a Kamara székházában (1068 – Budapest, Dózsa Gy. út 86/b), melynek felkért előadói:

– Dr. Csath Magdolna közgazdász, egyetemi tanár,
– Dr. Bidló Judit egészségügy működtetéséért felelős h. államtitkár,
– Bertókné Tamás Renáta főosztályvezető (NNGYK),
– Dr. Somogyi Orsolya adjunktus, az MGYK Szakmai Állandó Bizottság elnöke,
– Dr. Hankó Zoltán elnök, MGYK.

Az egyenként kb. 25-30 perces vitaindítókat követően a kamarai miniszimpóziumok hagyományainak megfelelően a résztvevők kérdéseket, észrevételeket fogalmaz(hat)nak meg. A miniszimpóziumot 16:30 órakor összegzéssel zárjuk. Projektor az előadók rendelkezésére áll.

Budapest, 2024. június 4.

Dr. Hankó Zoltán
elnök

 

Posztpatikanapi miniszimpózium


Időpont: 2024. június 19. 13:30  - 16:30

Helyszín: MGYK Országos Székház, 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 86/b.

Regisztráció az alábbi linken lehetséges június 14., péntek 12 óráig, vagy a terem befogadóképességéig:
https://forms.office.com/e/dZVrFswZFZ

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél