Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2022. 10. 04.
Debrecenben is változtatnak a felvételin - medicalonline.hu
»
2022. 10. 03.
A N?kért és a Tudományért díj 2022 - pharmaonline.hu
»
2022. 10. 03.
Nem kirúgták, csak a pozíciói összeférhetetlenségét szüntették meg Szabó Bálintnak - nepszava.hu
»
2022. 10. 03.
Felmentették az OKF? egyik f?igazgató-helyettesét - weborvos.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT 2011 - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2011. február 28.

Richter témapályÁzat 2011

Pályázati felhívás

 

 

A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) pályázati felhívást tesz közzé meghatározott tudományos kutatási tevékenységek támogatására.

1.   A pályázat célja

A pályázat célja a kutatók gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációinak felkarolása, és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának el?segítése.

2.   A pályázat tárgya

Gyógyszercélpont azonosítására, validálására szolgáló kutatási javaslat és megvalósítási terv kidolgozása.

2.1. A pályázat tárgyát képez? kutatási javaslat

A kutatási témajavaslatnak egy konkrét gyógyszercélpontra (targetre) kell irányulnia, amely adott idegrendszeri kórkép kezelésében releváns lehet. (Pl. Dopamin D4 antagonista a skizofrénia kezelésére). A témajavaslat sarkalatos pontjai:

 • a konkrét idegrendszeri betegség (indikáció) megnevezése,
 • az indikációs területen gyógyszer támadáspontként javasolt szubcelluláris target** és hatásmód*** megjelölése, valamint
 • a target és a betegség kapcsolatának mennél sokrét?bb bizonyítása (in vitro, in vivo bizonyítás, klinikai megfigyelés, stb.)****.

 

*          A klinikai indikáció lehet:

Az idegrendszer betegségei, különös tekintettel pszichiátria és neurológia nagy kórképeire, valamint a fájdalom különféle formái.

**        A gyógyszercélpontnak fizikailag azonosíthatónak kell lennie (mérhet?, klónozható, stb. fehérje, fehérje-komplex, gén, RNS, stb.) Ezen belül lehet: új target, amely piacon lev?, vagy fejlesztés alatt álló gyógyszermolekulák támadáspontjaként még nem alkalmazott, vagy ismert target (ebben az estben meg kell jelölni a javaslat újszer?ségét és feltételezett el?nyét az ismert megközelítésekhez képest).

***      Hatásmód: pl.: blokkoló, serkent?, parciális agonista, stb. hatás

****    A javasolt indikáció és gyógyszercélpont kapcsolata lehet hipotetikus, irodalmi alapon álló, továbbá pre-klinikai kísérletek által, vagy klinikailag bizonyított.

 

Fontos a javasolt gyógyszer típusának megjelölése (kismolekula, peptid, siRNA, stb.), továbbá ki kell térni a hatásmechanizmusból következ? potenciális mellékhatásokra és az elérend? szelektivitásra.

 

A javaslat tartalmazzon szakmai összehasonlítást a hasonló területen folyó kutatási tevékenységekkel, a pályázó pozícionálja a javaslatot a jelenleg is folyamatban lev? nemzetközi kutatási aktivitásokhoz és trendekhez képest.

 

A kiíró olyan pályázatok benyújtását várja, melyben vázolt kutatási javaslat megvalósításához a szükséges technikai és infrastrukturális feltételek a pályázat benyújtásának id?pontjában rendelkezésre állnak.

2.2. A megvalósítási terv

 • ismertesse a javasolt kutatási tevékenységet, az elvégzend? feladatokat, részfeladatokat, és azok várható eredményeit;
 • mutassa be a kutatási munka id?tervét, az egyes kutatási fázisok költségeit[1] és, a döntési pontokat;
 • mutassa be a kutatási témajavaslat megvalósításában résztvev? szervezeteket, és szakembereket (kérjük megjelölni a pályázó kutató(k) valamint közrem?köd? szakemberek munkavégzésre irányuló jogviszonyának típusát[2], továbbá több szervezet bevonása esetén annak megjelölését, hogy mely szervezet ill.munkacsoport milyen részfeladatot lát el);
 • tartalmazzon el?zetes nyilatkozatot a kutatási témajavaslat (kutatási eredmény, innovatív ötlet, találmány, stb.) tulajdon- és hasznosítási jogáról, a szellemi tulajdonjogok (IP) megoszlásáról, a kutatási témajavaslat (kutatási eredmény, innovatív ötlet, találmány, stb.) szolgálati illetve alkalmazotti találmány (szellemi tulajdon) kategóriájának megjelölésér?l.
 • a pályázót foglalkoztató, szerz?déskötésre megjelölt társaság, szervezet illetve intézmény /lsd. 3. pont (2) bek. / gazdasági és jogi kérdésekben kapcsolattartásra illetékes képvisel?jének nevét és elérhet?ségeit.

3.   A lehetséges pályázók köre

A pályázat nyílt jelleg?. Olyan magyar K+F tevékenységet végz? természetes személyek, jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkez? profit és non-profit társaságok, szervezetek, intézmények jelentkezését várjuk, akik a pályázat elnyerése esetén vállalják a nyertes kutatási témajavaslat Magyarországon történ? megvalósítását a Társasággal együttm?ködésben.

Amennyiben a pályázó valamely intézmény, szervezet, illetve társaság munkavállalója, vagy azzal egy tekintet alá es? (köztisztvisel?i, közalkalmazotti) jogviszonyban álló személy, úgy köteles a foglalkoztatójának a rá irányadó jogszabályok (illetve SzMSz, vagy bels? szabályzat) szerint érvényes módon aláírt írásbeli jóváhagyó nyilatkozatát[3] mellékelten csatolni. A nyilatkozatban a munkáltató társaság/szervezet/intézmény/ kifejezi azon szándékát is, hogy a pályázat nyertesként történ? kihirdetése esetén - amennyiben a kiíróval folytatott tárgyalások eredményre vezetnek - a kiíróval a kutatásra és a hasznosításra szerz?dés köt.

Amennyiben a pályázó egyidej?leg több intézménnyel/szervezettel ill. társasággal áll munkaviszonyban vagy azzal azonos megítélés alá es? jogviszonyban, úgy a pályázó köteles

(1) ezt a tényt, valamint az ?t foglalkoztató valamennyi intézményt - a szükséges azonosító adatok[4] megadásával - a pályázatában megjelölni,

(2) továbbá a pályázatában meghatározni, hogy az általa benyújtott kutatási javaslat nyertesként történ? kihirdetése esetén a Richter Gedeon Nyrt. a pályázó mely foglalkoztatóját kell, hogy a szerz?déskötés érdekében, a tárgyalások megkezdése céljából megkeresse.

4.  A pályázat ütemezése, a pályázatok értékelésének folyamata

A pályázat két, egymásra épül? fordulóból áll.

4.1.            Els? forduló

Az els? fordulóban a részletesen kidolgozott Kutatási témajavaslat mellett csak rövid megvalósítási tervet kell benyújtani. (Ez kitér a 2.2. pont valamennyi elemére, azonban a feladatokat nem részletezi, a költségeket becsli, csak a kulcsembereket mutatja be, stb.)

4.2.      Második forduló

A második fordulóban a pályázónak az els? fordulóból bejutó pályam?ve alapján kell a kutatási témajavaslat részletes megvalósítási tervét elkészítenie. A kutatási témajavaslatot és a részletes megvalósítási tervet a Társaság Házi Tudományos Bizottsága el?tt kell ? 3 db írásbeli példány egyidej? benyújtása mellett ? él?szóban bemutatni.

A Társaság Innovációs és Pályázati Irodája egyenként és közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a második fordulóba bejutó pályázókkal, hogy tájékoztassa ?ket a bemutatandó anyag részletes követelményeir?l, az el?adás feltételeir?l és körülményeir?l. A második fázisban részt vev?, vidékr?l bemutatóra érkez? tudósok által - a Richter Gedeon Nyrt. nevére és címére kiállított - számlával igazolt utazási és szállásköltségeket a Társaság fedezi. A második fordulóval összefügg? technikai jelleg? kérdéseket az Innovációs és Pályázati Iroda tárgyalja meg az els? fázisban sikerrel szerepelt pályázókkal.

Az Innovációs és Pályázati Iroda javasolhatja az egyes pályázók együttm?ködését, az egyes témák összevonását.

5.   A pályam? összeállítása

A beadandó pályam? terjedelme maximum 15 gépelt oldal (mellékletek nélkül) címlapként kérjük a pályázati adatlapot használni. Nyelve angol vagy magyar, további formai követelmény nincs. A pályam? tartalmazza a pályázó rövid bemutatkozását és elérhet?ségeit. Az els? és második forduló kutatási témajavaslat része azonos, azonban a megvalósítási terv részletes kidolgozására csak a második fázisban szükséges.

Amennyiben a kutatási javaslat megvalósításában részt vev? szervezeteknek van szellemitulajdon-kezelési szabályzata, azt a pályázathoz mellékelni kell. Minden a pályázatban személyes közrem?köd?ként megjelölt munkatárs vonatkozásában, aki a szerz?déskötésre megjelölt társaság, szervezet, intézet szellemitulajdon-kezelési szabályzatát a szabályzat el?írása értelmében külön írásbeli nyilatkozattal fogadta el magára nézve kötelez? jelleggel, a tárgyi nyilatkozat(ok) másolatát kérjük a pályázati anyaghoz  becsatolni.

A pályam? keretében benyújtandó a pályázó nyilatkozata[5], melyben polgárjogi felel?ssége tudatában - egyebek mellett - kijelenti, hogy

-      a pályázat tartalmát képez? kutatási témajavaslat, valamint megvalósítási terv saját szellemi terméke, azon nem áll fenn harmadik személynek semmilyen joga, amely a kés?bbi jogszerzést korlátozná, vagy kizárná;     továbbá vállalja, hogy a pályázat elbírálásáig más, harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem vett, és nem vesz igénybe, amely jelen pályázati kiíráson elnyerhet? támogatás igénybe vételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerz?déskötést, továbbá a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történ? felajánlását kizárja, vagy korlátozza; illetve harmadik személy javára nem alapít, illetve harmadik személyre nem ruház át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerz?déskötést, és/vagy a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történ? felajánlását kizárja, vagy korlátozza.

Amennyiben a pályázat több kutató közös kutatási témajavaslata, úgy valamennyi érintett kutató köteles a pályázat keretében a tárgyban - fentiek alapján - megfelel? tartalommal nyilatkozatot tenni.

 

A pályam? keretében benyújtandó továbbá a pályázó által megjelölt foglalkoztató intézmény/szervezet/társaság nyilatkozata[6], melyben a foglalkoztató - egyebek mellett - vállalja, hogy

(1) a kutatási témajavaslattal kapcsolatban a pályázat elbírálásáig

- más, harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem vett, és nem vesz igénybe, amely jelen pályázati kiíráson elnyerhet? támogatás igénybe vételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerz?déskötést, továbbá a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történ? felajánlását kizárja, vagy korlátozza; illetve

- harmadik személy javára nem alapít, illetve harmadik személyre nem ruház át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerz?déskötést, és/vagy a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történ? felajánlását kizárja, vagy korlátozza; továbbá

(2) a pályázat nyertesként történ? kihirdetése esetén - amennyiben a kiíróval folytatott tárgyalások eredményre vezetnek - a kiíróval a kutatási témajavaslat - teljes vagy részleges - megvalósítására kutatási szerz?dés köt, melyben az elért eredmények kés?bbi kutatás-fejlesztésére, és kizárólagos hasznosításra a Társaságnak biztosít els?bbségi jogot.

 

6.   A pályázatok értékelése, elbírálási és kiválasztási szempontok

A határid?re beérkezett pályázatokat a Társaság a bírálat folyamatában bizalmasan és az esélyegyenl?ség elvének betartásával kezeli. A pályázatok értékelése a témajavaslat megvalósítási vázlatának szakmai tartalma, és a pályázók felkészültsége, alapján történik.

Részletes bírálati szempontok:

 • A javasolt téma újszer?sége, innovatív jellege.
 • A témajavaslat tudományos tartalma.
 • A témajavaslat kidolgozottsága.
 • A témajavaslat kivitelezhet?sége.
 • A részt vev? személyek és szervezetek szakmai felkészültsége.
 • A tervezett kutatási tevékenység ütemezettsége, ellen?rizhet?sége.
 • A témajavaslat piaci lehet?ségei a Társaság számára.
 • A kutatási téma megvalósítási költségeinek megalapozottsága, volumene.
 • A kutatási témajavaslatban foglaltak (kutatási eredmény, innovatív ötlet, találmány, stb.) tulajdon- és hasznosítási jogával, a szellemi tulajdonjogok (IP) megoszlásával összefüggésben tett el?zetes nyilatkozat tartalma.

7.   A nyertes pályam?vek várható száma:           4

8.   A támogatás formája, szerz?déskötés

A nyertes kutatási témajavaslatok munkaterve megvalósításának érdekében és a támogatás feltételeinek rögzítése céljából a Társaság a pályázóval, illetve a foglalkoztatóval tárgyalást kezdeményez és folytat (a pályázat eredményér?l való értesítést követ?en max. 4 hónap id?tartam erejéig), valamint kölcsönös megegyezés esetén támogatási (kutatási) szerz?dést köt a pályázóval, illetve a foglalkoztatóval.

A pályázó párhuzamos foglalkoztatottsága esetén a szerz?déskötésre vonatkozó tárgyalások megkezdésének el?feltétele, hogy a pályázó becsatolja az ?t foglalkoztató, de a szerz?déskötésre általa ki nem jelölt más, ill. többi szervezetnek, intézetnek illetve társaságnak a kutatási témajavaslattal összefüggésben a pályázó által végzett tevékenységre, illetve az annak során keletkez? eredményekre, szellemi alkotásokra vonatkozó nyilatkozatát[7].

(1)     Amennyiben a kutatási témajavaslat megvalósításában személyes közrem?köd?ként megjelölt valamely munkatárs egyidej?leg szintén több intézménnyel/szervezettel ill. társasággal áll munkaviszonyban vagy azzal azonos megítélés alá es? jogviszonyban, úgy a pályázó köteles ezt a tényt, valamint a közrem?köd? munkatársat foglalkoztató valamennyi társaságot/intézményt/szervezetet - a szükséges azonosító adatok[8] megadásával - a pályázatában megjelölni, továbbá

(2)      a szerz?déskötésre vonatkozó tárgyalások megkezdésének el?feltétele, hogy a pályázó becsatolja a közrem?köd? munkatársat foglalkoztató, de a szerz?déskötésre a pályázó által ki nem jelölt más, ill. többi szervezetnek, intézetnek illetve társaságnak a kutatási témajavaslattal összefüggésben a közrem?köd? munkatárs által végzett tevékenységre, illetve az annak során keletkez? eredményekre, szellemi alkotásokra vonatkozó nyilatkozatát[9].

A tárgyalások során a Társaság minden t?le elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a pályázó személyek, és szervezetek egyedi igényeit saját céljaival összehangolja.

Szerz?déskötés esetén a szerz?dés átfoghatja a kutatási javaslattól a validált gyógyszercélpontig tartó folyamat megvalósítását, illetve annak anyagi támogatását.

A Társaság az egyes nyertes pályázókkal külön-külön tárgyalja meg az együttm?ködés feltételeit és megegyezés esetén egyedileg köt - a titoktartásra és a szellemi alkotásokra is kiterjed? - szerz?dést.

A szerz?désben a pályázó, illetve foglalkoztatója hozzájárul ahhoz, hogy a szerz?dés keretében validált gyógyszercélpontot a kiíró a kés?bbiekben önállóan - kizárólagos jelleg? felhasználási szerz?dés útján - hasznosítsa, illetve hogy az elért kutatási/tudományos eredmények (szellemi alkotások) további kutatás-fejlesztésére és hasznosítására a kiírónak biztosít kizárólagos els?bbségi jogot[10].

9.   A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje

A pályázatot egy eredeti és négy másolati példányban + CD-n elektronikus formában, .doc vagy .pdf formátumban a Társaság Innovációs és Pályázati Irodájának Titkárságára kell postai úton, ajánlott küldeményként elküldeni az alábbi címre:

Richter Gedeon Nyrt.

Innovációs és Pályázati Iroda

1475 Budapest 10. Pf. 27.

A pályázó a pályázat eredeti példányának minden lapját köteles szignálni! A pályázatot kérjük folyamatos oldalszámozással ellátni, beleértve a mellékleteket is.

A benyújtandó csomagra rá kell írni: Richter Témapályázat 2011.

Beérkezési határid?:   2011. március 16.

(a Társaság legkés?bb az ezen a napon ajánlott küldeményként postára adott pályázatokat fogadja el.)

 

Második forduló

 

Az második fordulóba bejutó pályam?vek bemutatására el?re láthatóan 2011. május 23. és június 17. között kerül sor. A Társaság Innovációs és Pályázati Irodája egyenként közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a második fordulóba jutott pályázókkal, hogy tájékoztassa ?ket a beadandó kiegészítésekr?l, a bemutatandó anyag részletes követelményeir?l, továbbá az el?adás feltételeir?l és körülményeir?l.

 

A pályázati felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról a Társaság Innovációs és Pályázati Irodája ad tájékoztatást az alábbi elérhet?ségeken:

 

Tel.:                 +36 1 432-6464

e-mail:            innovacio@richter.hu

Mellékletek

1.sz melléket - Szerz?déskötésre kijelölt foglalkoztató nyilatkozata

 

Nyilatkozat

 

Alulírott(ak) a < intézmény, társaság neve /székhelye:????????., adószáma:??????????,/ >  /a továbbiakban: Intézmény vagy Társaság / nevében és képviseletében

 

- a Richter Témapályázat 2011 c. pályázati kiírásra /továbbiakban: pályázati kiírás/ napján a(z) Intézménynél/Társaságnál [11]>  jogviszonyban álló  által beadott cím? pályázatra /a továbbiakban: Pályázat/ hivatkozással - ezúton

 

k i j e l e n t e m   /   k i j e l e n t j ü k

hogy

 

(1) a Pályázatba foglalt kutatási témajavaslathoz szükséges technikai, infrastrukturális háttér az Intézménynél / Társaságnál rendelkezésre áll;

(2) a Pályázat megvalósítása során létrejött/létrejöv? szellemi-tulajdon szolgálati találmánynak min?sül

(3) az Intézmény / Társaság vállalja, hogy a Pályázat elbírálásáig a Pályázattal (kutatási témajavaslattal) kapcsolatban

- létrejött minden adatot, információt bizalmas információként kezel, azt - a pályázó, valamint a pályázóval együtt dolgozó munkatársak kivételével - harmadik személlyel nem közli,

- más, harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem vesz igénybe, amely a pályázati kiíráson elnyerhet? támogatás igénybe vételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerz?déskötést, továbbá a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történ? felajánlását kizárja, vagy korlátozza; illetve

- harmadik személy javára nem alapít, illetve harmadik személyre nem ruház át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerz?déskötést, és/vagy a kizárólagos hasznosítási jognak Richter Gedeon Nyrt. részére történ? felajánlását kizárja, vagy korlátozza; továbbá

 

(4) a Pályázat sikeres elbírálása esetén az Intézmény/Társaság a Richter Gedeon Nyrt.-vel kutatásra és hasznosításra szerz?dést köt; melyben vállalja, hogy

-  az annak keretében elért kutatási eredményeket a Richter Gedeon Nyrt. el?zetes jóváhagyásával publikálja; továbbá

- a szerz?dés keretében létrejött/létrejöv? eredmény (szellemi-tulajdon) tovább kutatása-fejlesztése és hasznosítása tárgyában az els? elutasítás jogát (right of first refusal) a Richter Gedeon Nyrt.-t részére biztosítja, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a szerz?dés keretében validált gyógyszercélpontot a Richter Gedeon Nyrt. a kés?bbiekben - kizárólagos jelleg? felhasználási szerz?dés útján - önállóan hasznosítsa.

 

Jelen egyoldalú nyilatkozatra a Polgári Törvénykönyv valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései megfelel?en irányadók.

 

 

Kelt:

 

??????????.????

aláírás(ok),             P.H.

2.sz melléket - Pályázó nyilatkozata

 

Nyilatkozat

 

 

Alulírott < pályázó  neve > a Richter Témapályázat 2011 c. pályázati kiírásra /továbbiakban: pályázati kiírás/ általam címmel beadott pályázatra /a továbbiakban: Pályázat/ hivatkozással  ezúton

k i j e l e n t e m

hogy

 

(i) a Pályázat tartalmát képez? kutatási témajavaslat, valamint megvalósítási terv saját szellemi termékem, azon - az általam szerz?déskötésre megjelölt kivételével ? nem áll fenn harmadik személynek semmilyen olyan joga, amely a kés?bbi jogszerzést korlátozná, vagy kizárná;

 

(ii) a Pályázatba foglalt kutatási témajavaslathoz szükséges technikai, infrastrukturális háttér az általam szerz?déskötésre megjelölt ?nál/nél rendelkezésre áll;

(iii) vállalom, miszerint a Pályázat elbírálásáig a kutatási témajavaslattal kapcsolatban

-     létrejött minden adatot, információt bizalmas információként kezelem, azokat - a kutatási témajavaslat tárgyában velem együtt dolgozó munkatársak, valamint a szerz?déskötésre általam megjelölt kivételével - harmadik személlyel nem közlöm;

-     harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem veszek igénybe, amely a pályázati kiíráson elnyerhet? támogatás igénybe vételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) további kutatás-fejlesztésének, továbbá kizárólagos hasznosítási jogának a Richter Gedeon Nyrt. részére történ? felajánlását kizárja, vagy korlátozza;

-     harmadik személy javára nem alapítok, illetve harmadik személyre nem ruházok át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) további kutatás-fejlesztésének, és/vagy kizárólagos hasznosítási jogának a Richter Gedeon Nyrt. részére történ? felajánlását kizárja, vagy korlátozza;

 

(iv) vállalom, hogy a Pályázat sikeres elbírálása esetén a kutatásra kötend? szerz?dés keretében elért kutatási eredményeket a Richter Gedeon Nyrt. el?zetes jóváhagyásával publikálom, továbbá

 

(v) elfogadom, hogy a kutatási szerz?dés keretében létrejött/létrejöv? eredmény (szellemi-tulajdon) tovább kutatás-fejlesztése és hasznosítása tárgyában az els? elutasítás joga (right of first refusal) a Richter Gedeon Nyrt. részére kerüljön biztosításra, továbbá elfogadom, hogy a kutatási szerz?dés keretében validált gyógyszercélpontot a Richter Gedeon Nyrt. a kés?bbiekben - kizárólagos jelleg? felhasználási szerz?dés útján - önállóan hasznosítsa.

 

Jelen egyoldalú nyilatkozatra a Polgári Törvénykönyv valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései megfelel?en irányadók.

 

Kelt:

 

 

??????????.????

aláírás

3. sz. melléklet- Párhuzamos foglalkoztató lemondó nyilatkozata

 

 

Nyilatkozat

 

Alulírott(ak) a(z) < intézmény, társaság neve /székhelye:????????., adószáma:??????????,/ >  /a továbbiakban: Intézmény vagy Társaság / nevében és képviseletében

- a Richter Témapályázat 2011 c. pályázati kiírásra napján a(z) Intézménynél/Társaságnál alkalmazásban álló  által beadott cím? pályázatra /a továbbiakban: Pályázat/ hivatkozással ?

Figyelemmel  pályázónak az Intézménynél/Társaságnál fennálló [12]> jogviszonyára, valamint egyidej?leg a <szerz?déskötésre megjelölt  intézmény/társaság/szervezet neve> -nál/nél fennálló jogviszonyára - ezúton

 

k i j e l e n t e m   /   k i j e l e n t j ü k

 

hogy a tárgyi Pályázatban foglalt szakmai, tudományos tevékenység (el)végzése, folytatása, illetve megvalósítása nem esik a pályázónak az Intézménynél/Társaságnál fennálló jogviszonya kapcsán meghatározott munkakörébe, valamint ? figyelemmel a pályázó  szerz?déskötésre megjelölt  intézmény/társaság/szervezet neve?nál/nél fennálló jogviszonyára, valamint arra a tényre miszerint a pályázó a pályázatot els?dlegesen, mint a  szerz?déskötésre megjelölt  intézmény/társaság/szervezet neve  alkalmazottja nyújtotta be ? bármely a Pályázat megvalósítása céljából megkötésre kerül? kutatási szerz?dés teljesítése során a pályázó tevékenysége kapcsán keletkez? szellemi termék az Intézmény/Társaság vonatkozásában nem min?sül sem szolgálati, sem alkalmazotti szellemi terméknek.

 

Jelen egyoldalú nyilatkozatra a Polgári Törvénykönyv valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései megfelel?en irányadók.

 

 

Kelt:

 

 

??????????.????

aláírás(ok),             P.H.

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT

 

 

Alulírott(ak), mint a <??????????????>.  (székhely: ?????????., adószám: ??????????????, nyilvántartási szám: ??????????..) /a továbbiakban: Társaság/Szervezet/Intézmény/  önálló / együttes[13] aláírásra jogosult képvisel?je / képvisel?i

- hivatkozással a Richter Gedeon Nyrt. által Richter Témapályázat 2011. címmel meghirdetett pályázati felhívásra a(z) alkalmazásában álló által a ?? címmel benyújtott pályam? /a továbbiakban: pályázat/ tárgyát képez? szakmai feladat megvalósításában személyesen közrem?köd? munkatársként megjelölt, a(z) < Szerz?déskötésre megjelölt Társaság/Szervezet/Intézmény neve>?val/vel f?állású / nem f?állású munkaviszonyban/köztisztvisel?i/közalkalmazotti[14] jogviszonyban álló (születési hely és id?: ????..????????., anyja neve: ????????, lakcíme:????????????.) kutatónak a(z) Társaságnál/Szervezetnél/Intézménynél egyidej?leg fennálló f?állású / nem f?állású  munkaviszonyára/közalkalmazotti/köztisztvisel?i[15] jogviszonyára -

kijelentem/kijelentjük

hogy

 

(1)   a hivatkozott pályázat szakmai tárgyának megvalósítása céljából a(z) és a Richter Gedeon Nyrt. között létrejöv?/létrejött kutatási szerz?désben el?írt szakmai, tudományos tevékenység /részfeladatok/ (el)végzése, folytatása, megvalósítása illetve az el?bbiekben való közrem?ködés nem esik -nak/nek a(z) Társaságnál/Szervezetnél/Intézménynél fennálló f?állású / nem f?állású munkaviszonya, köztisztvisel?i/közalkalmazotti[16] jogviszonya kapcsán meghatározott munkakörébe;

 

továbbá

 

(2)   figyelemmel arra a tényre, miszerint a pályázat szakmai tárgyának megvalósításában   kutató kizárólag a(z)    alkalmazottjaként, a(z)  -ban/ben  végzett tevékenysége során és a(z) érdekében m?ködik közre ? a(z) Társaság/Intézmény/Szervezet vonatkozásában a hivatkozott pályázat megvalósítása érdekében a(z) és a Richter Gedeon Nyrt. között létrejöv?/létrejött kutatási szerz?dés teljesítése során kutató tevékenysége kapcsán keletkez? szellemi termékek nem min?sülnek sem szolgálati, sem alkalmazotti szellemi terméknek.

 

Jelen egyoldalú jognyilatkozatra a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Kelt: ????????., 2011.   ?????  ???

??????????.??????????????????.

Társaság/Szervezet/Intézmény képvisel?je/képvisel?i neve

Társaság/Szervezet/Intézmény neve

4. számú melléklet

NYILATKOZAT

 

 

Alulírott(ak), mint a <??????????????>. (székhely: ??????????????., adószám: ???????????.., nyilvántartási szám: ???????????????) /a továbbiakban: Egyetemönálló / együttes[17] aláírásra jogosult képvisel?je / képvisel?i

 

- hivatkozással a Richter Gedeon Nyrt. által Richter Témapályázat 2011. címmel meghirdetett pályázati felhívásra a(z) alkalmazásában álló kutató  által a kutatási témajavaslat címe>? címmel benyújtott pályam? /a továbbiakban: pályázat/ tárgyát képez? szakmai feladat megvalósításában személyesen közrem?köd? munkatársként megjelölt, (születési hely és id?:????..????????., anyja neve:????????, lakcíme:????????????.) egyetemi / PhD hallgatónak[18] az Egyetemmel fennálló hallgatói jogviszonyára -

 

kijelentem/kijelentjük

hogy

 

(1)   a tárgyi pályázat szakmai tárgyának megvalósítására a(z) és a Richter Gedeon Nyrt. között létrejöv?/létrejött kutatási szerz?désben el?írt szakmai, tudományos tevékenység /részfeladatok/ (el)végzése, folytatása, megvalósítása illetve az el?bbiekben való közrem?ködés nem esik egyetemi/PhD[19] hallgatónak a(z) Egyetemnél fennálló egyetemi / PhD[20] hallgatói jogviszonya kapcsán el?írt kötelezettségei körébe; továbbá

 

(2)   figyelemmel egyrészr?l arra, hogy egyetemi / PhD[21] hallgató az Egyetem engedélyével végzi kutatási (gyakorlati) tevékenységét a(z)
-nál/nél     témafelel?s irányítása alatt, másrészr?l  arra a tényre, miszerint a pályázat szakmai tárgyának megvalósításában egyetemi / PhD[22] hallgató kizárólag az -val/vel fennálló megbízási szerz?dése folytán, a(z) -ban/ben végzett tevékenysége során és a(z)   érdekében m?ködik közre
? az Egyetem vonatkozásában a hivatkozott pályázat megvalósítása érdekében az és a Richter Gedeon Nyrt. között létrejöv?/létrejött kutatási szerz?dés teljesítése során egyetemi/PhD[23] hallgató tevékenysége kapcsán keletkez? szellemi termékek nem min?sülnek sem szolgálati, sem alkalmazotti szellemi terméknek.

 

Jelen egyoldalú jognyilatkozatra a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Kelt: ?????????.., 2011.   ?????  ???

 

??????????.??????????????????.

Egyetem képvisel?je/képvisel?i neve

Egyetem neve

- Munkaterv

Munkaterv

Részfeladat teljesítési id?szaka

tól-ig

Szakmai feladat leírása

Költségigény

(egységár)

Megvalósításért felel?s személy

Jelentés határideje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázatban nettó összegek vannak feltüntetve, azok ÁFÁ-val megnövelve kerülnek kifizetésre.

 

döntési pontonként a részfeladatok kifejtése

1. Részfeladat:

 

Id?tartam: év. hó nap. - év. hó nap.

Feladat leírás:

1/1 ? 1/n a részfeladatok kifejtése.

Teljesítési határid?:                            év. hó nap

Írásbeli jelentés határideje:                év. hó nap

 

Munka értéke: ?..,- Ft + ÁFA azaz ??. forint + ÁFA, melyb?l el?legként ??.,-Ft + ÁFA a szerz?déskötést követ? 30 napon belül esedékes.

 

2. Részfeladat:

 

Id?tartam: év. hó nap. - év. hó nap.

Feladat leírás:

2/1 ? 2/n a részfeladatok kifejtése.

Teljesítési határid?:                            év. hó nap

Írásbeli jelentés határideje:                év. hó nap

 

Munka értéke: ?..,- Ft + ÁFA azaz ??. forint + ÁFA

 

n. Részfeladat:

 

Id?tartam: év. hó nap. - év. hó nap.

Feladat leírás:

n/1 ? n/n a részfeladatok kifejtése.

Teljesítési határid?:                            év. hó nap

Írásbeli jelentés határideje:                év. hó nap

 

Munka értéke: ?..,- Ft + ÁFA azaz ??. forint + ÁFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázat címe

 

tematika

pl.: proof of concept, in-vivo / in vitro  tesztrendszer, modellbeállítás, stb.

 

Pályázat adatai

futamid?:

 

összköltség:

 

Pályázó adatai

név:

 

postai cím:

 

telefonszám:

 

fax:

 

e-mail:

 

Pályázót foglalkoztató szerz?déskötésre kijelölt/javasolt intézmény/szervezet adatai

név:

 

 

székhely:

 

 

postai cím:

 

hivatalos képvisel?k neve és beosztása:

 

 

 

 

jogi kapcsolattartó (név, telefon):

 

gazdasági kapcsolattartó (név, telefon):

 

 

 

Kutatásban személyesen résztvev?k adatai

Foglalkoztató intézmény/ szervezet megnevezése

kutatók megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] személyi, dologi stb. kiadásokra lebontva

[2] így lsd.: munkaviszony, köztisztvisel?i, közalkalmazotti jogviszony, egyetemi hallgatói, PhD hallgatói státusz, megbízási jogviszony stb.

[3] lsd. 1. sz. melléklet

[4] Név, Cím/Székhely, Képvisel? neve, elérhet?sége (telefon, e-mail)

[5] lsd. 2. sz. melléklet

[6] lsd. 1.sz. melléklet

[7] lsd. 3. sz. melléklet

[8] Név, Cím/Székhely, Képvisel? neve, elérhet?sége (telefon, e-mail)

[9] lsd. 4. sz. melléklet

[11] Munkajogi, közalkalmazotti, vagy köztisztvisel?i jogviszony

[12] Pld. Munkajogi, közalkalmazotti, vagy köztisztvisel?i jogviszony

[13] megfelel? aláhúzandó!

[14] megfelel? aláhúzandó!

[15] megfelel? aláhúzandó!

[16] megfelel? aláhúzandó!

[17] megfelel? aláhúzandó!

[18] megfelel? aláhúzandó!

[19]

[20] megfelel? aláhúzandó!

[21] megfelel? aláhúzandó!

[22] megfelel? aláhúzandó!

[23] megfelel? aláhúzandó!

Kapcsolódó oldalak:
Itt a húsz éves magyar sikerrecept - napi.hu
Béres ? 25 éves sikertörténet - patikamagazin.hu
Stratégiai ágazat a gyógyszeripar - figyelo.hu
A siker záloga a kutatás-fejlesztés - figyelo.hu
Magyarországot is elárasztják a hamis gyógyszerek - vg.hu
« Vissza
Betegsarok
2022. 09. 26.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2022 október»
hkszcspszv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2022. 08. 29.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2022. 10. 04 kedd