Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2018. december 08.
Szekcióülések a GYKTN keretében

A Gyógyszerész Köztestületi Napok keretében, november 30-án, péntek délelőtt a felügyelő és etikai bizottságok, illetve a fiatal gyógyszerészek párhuzamos szekciókban tanácskoztak.

 

Az Országos Felügyelő Bizottság és a területi szervezetek felügyelő bizottsági elnökeinek megbeszéléséről

 Szekcióülések a GYKTN keretébenHarmadik alkalommal került megrendezésre a felügyelő bizottsági szekcióülés a Gyógyszerész Köztestületi Napokon. A találkozó elején dr. Torma Ádám országos felügyelő bizottsági elnök összefoglalta az elmúlt két év üléseinek tapasztalatait, majd dr. Hankó Zoltán kamarai elnök vázolta gondolatait a felügyelő bizottságok hagyományos szerepkörének változásáról a szervezeti integritás, az Etikai Kódex, valamint az értékrendi kérdések tekintetében. Az ülés további részében a résztvevők megbeszélték a bizottsági munka során eddig kialakult jó gyakorlatokat, illetve azokat a területeket, ahol még további fejlődésre van szükség. A megbeszélés második felében a 2019-es év kiemelt teendőit tekintették át a résztvevők a közelgő 2019-es kamarai tisztújítás fényében.

Dr. Torma Ádám

 

Az Etikai Kollégium és az Országos Etikai Bizottság üléséről

Az Etikai Kollégium és az Országos Etikai Bizottság együttes ülése a hagyományoknak megfelelően a Gyógyszerész Köztestületi Napok jelentős eseménye volt. A területi szervezetek etikai bizottságainak elnökei minden alkalommal kérdésekkel, véleményekkel, javaslatokkal felvértezve érkeznek a megbeszélésre.  Szekcióülések a GYKTN keretébenA tervezett napirendi pontok alapján először az Etikai Kódex módosításának, majd az etikai eljárások tapasztalatainak alapos megbeszélésére került volna sor, de egy egyelőre nem tervezhető esemény (prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter látogatása) miatt a részünkre a ténylegesen együtt tölthető idő a tervezettnél rövidebb lett.

Az összejövetel Paál Tamás professzor úr, az Etikai Kollégium elnöke köszöntő szavaival vette kezdetét. Ezt követően dr. Pintér László OEB elnök ismertette kódex előkészített módosításait. Az etikai normagyűjteményt a jogszabályok változása – megszűnt a Ket. (közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény) és jött az Ákr. (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – és a tagság által megfogalmazott igényének kielégítése miatt kellett átírni.

Az átláthatóság erősítésének jegyében megvitattuk azt a módosítási javaslatot is, hogy a Kamara honlapján a másodfokú határozatokon kívül jelenjenek meg anonimizált módon a jogerős elsőfokú határozatok is. A többség véleménye szerint ez nemcsak a bizottságok munkájának összehangolását, hanem a kamarai tagok tájékozottságát, az etikai normák jobb megértését, értelmezését is szolgálja.

 Szekcióülések a GYKTN keretébenDr. Hankó Zoltán elnök úr is megtisztelte az értekezletünket és hozzászólásában kifejtette, hogy milyen új kihívások, elvárások várnak a bizottságokra. Szeretné, ha az etikai bizottságokban dolgozó kollégák erőteljesebben vennék ki részüket abban, hogy munkájukkal, véleményformálásukkal a Kamara etikai vonatkozású céljait jobban segítsék; különös tekintettel az egzisztenciális érdekek és az etikai elvárások konfliktusában, a marketing tevékenység szabályozásában, a betarthatatlan szabályok kivezetésében és abban, hogy a minőség lehessen az erkölcsi elvárásunk alapja. A Kamara elnöke kérte, hogy az etikai bizottságok álljanak az élére a szakmai rendszerváltás elősegítésének.

Paál Tamás professzor úr kiemelt néhány olyan eljárási hibát, amelyeket a továbbiakban nem szabad elkövetni. Például, hogy az eljárás alá vont gyógyszerészt mindig meg kell hallgatni az etikai eljárás során, nem lehet senkit elmarasztalni automatikus módon egy OGYÉI határozat miatt. Ha ez mégis így történne, akkor azt a határozatot meg kell fellebbezni!

Az etikai bizottságok elnökeinek hozzászólására már az említett esemény miatt nagyon kevés idő jutott. A bennünk maradt kérdések miatt a következő Etikai Kollégium és OEB együttes megbeszélését mielőbb meg kell szervezni!

Ezúton is köszönöm az etikai kollégium tagjainak és az OEB megjelent tagjainak az érdeklődésüket és munkájukat.       

Dr. Pintér László

 

Az Integrációs Bizottság értekezletéről

Az Integrációs Bizottság értekezletén dr. Gutay Tibor, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd előadásában négy témakör megvitatására tett javaslatot.

  1. Hogyan hívhatnánk fel a fiatal kollégáink figyelmét a generációváltás szükségszerűségére, és a számukra abban rejlő lehetőségekre ?
  2. A fiatalok patika vásárlását segíteni hivatott Tőkeprogramban rejlő lehetőségek áttekintése (az itt felmerülő kérdések megválaszolásában dr. Sohajda Attila alelnök úr volt a fiatalok segítségére).
  3. Az adherencia program szakmapolitikai jelentőségének felvázolása.
  4. Az alkalmazott gyógyszerész kollégák érdekeit képviselni hivatott állandó bizottság felállítására vonatkozó tervek bemutatása

 Szekcióülések a GYKTN keretébenDr. Gutay Tibor előadása után dr. Nagy Vilmos, a Pest megyei területi szervezet alelnöke és az Integrációs Bizottság tagja, a fiatal gyógyszerészek megszólításának fontosságáról beszélt, és fényképes beszámolót mutatott be a Pest megyei és budapesti fiatal gyógyszerészek körében meghirdettt Zwack Unicum gyárlátogatásról, ami igen jó hangulatban telt és egy közös vacsorával zárult. Beszámolója végén felhívta a jelenlévők figyelmét a következő, fiatalokat megszólítani kívánó eseményre, egy Farsangi Retro Party-ra, amely előre láthatólag 2019. február 2-án kerül megrendezésre. Erre viszont már az ország minden fiatal gyógyszerészét szeretnék meghívni, nem csak a főváros környékén dolgozókat.

Dr. Fang Simon, amellett, hogy a Bács-Kiskun megyei területi szervezetének elnöke, az Integrációs Bizottságnak is tagja. Az ő általa készített, fotókkal illusztrált beszámoló megpróbált ötleteket adni a jelenlévőknek, milyen programokkal is lehet elcsábítani a gyógyszerész kollégákat egy-egy együtt töltött szombati programra, és hogy merre is jártak ők az elmúlt időszakban. Előadásának másik hangsúlyos pontja a gyógyszerészek patikán kívüli szerepvállalása volt. Feleségével – aki szintén gyógyszerész – komoly energiákat fektettek az általános- és középiskolások megszólítására, a gyógyszerészi hivatás nebulókkal való megismertetésére.

Nagy örömünkre szolgált, hogy az értekezleten az Erdélyből érkező fiatal kollégáink is ott voltak velünk. Szeretettel várunk Benneteket jövőre is!

Dr. Gutay Tibor

Fotók: Dr. Nagy Vilmos

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél