Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2022. október 10.
Tájékoztató a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött hallgatói munkaszerződéseivel kapcsolatban (frissítve)

A gyógyszerészhallgatók záróvizsga előtti gyógyszertári gyakorlatával kapcsolatban az alábbiak figyelembevétele indokolt:

1. Az oktatási intézménynek (az egyetemnek) együttműködési megállapodást kell kötnie a hallgatót gyógyszertári gyakorlatra befogadó gyógyszertárral (képzőhellyel).

2. A hallgatóval a gyógyszertárat működtető vállalkozás hallgatói munkaszerződést köt.

3. A gyógyszertárral kötött szerződés alapján a záróvizsgás gyógyszerészhallgató nem válik biztosítottá, mert az ő biztosítása az egyetemi státuszából adódik. [Középfokú képzés (asszisztensképzés) esetében az oktatóhely és a tanuló között létrejött szerződés alapján a tanuló biztosítottá válik.]

4. A hallgató díjazásban részesülhet. A hatályos előírások szerint a díjazás akkor kötelező, ha az adott gyakorlóhelyen (gyógyszertárban) töltött idő a 6 hetet eléri vagy meghaladja. Ez esetben a díjazás kötelező minimuma a minimálbér 65%-a havonta.

5. A hallgató részére hallgatói munkaszerződés alapján kifizetett összeg a minimálbér erejéig adó- és járulékmentes.

6. A minimálbér 2022-ben 200.000 Ft/hó.

7. A jelenleg hatályos képzési alapnormatíva 650.000 Ft/év/hallgató. A 230/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet szerint az egészségtudományi képzési területen a felsőoktatási szakokhoz alkalmazandó szorzó 5,30. A napi összeg számításához az alapnormatíva és az adott képzési területhez társított súlyszorzó szorzatát el kell osztani az adott év munkanapjainak számával, így az egészségtudományi képzés területén a napi összeg 13.562,99 Ft/hallgató/ténylegesen teljesített képzési nap.

8. 2022 január 1-től a szakképzési hozzájárulás megszűnésével a duális képzés adókedvezményével a szociális hozzájárulási adó fizetési- kötelezettség csökkenthető. Abban az esetben, ha az ilyen jogcímen érvényesítendő kedvezmény összege meghaladja a szociális hozzájárulási fizetési kötelezettségnek a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan érvényesített kedvezményekkel csökkentett összegét a duális képzés kedvezménye adó- visszaigénylés keretében érvényesíthető.

Azok az adóalanyok, akik jogszabályi előírás alapján nem kötelezettek szociális hozzájárulás fizetésére (pl. KIVA), ugyancsak szociális hozzájárulási adó-visszaigénylés keretében juthatnak hozzá az érvényesíthető kedvezményhez.

Budapest, 2022. október 7.

Bagi Edina

 A leírtak példával bemutatva:

Társasági adó hatálya alá tartozó társaságnál a munkabér után a munkáltatónak 13% szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége keletkezik.  A hallgató után visszaigényelhető támogatás összege a 08-as bevallásban jelenik meg, szociális hozzájárulási adó csökkentő tételként.

KIVA alá tartozó gazdasági társaságnál a munkáltató a bruttó bér után KIVÁ-t és nem szociális hozzájárulási adót fizet. Ennek ellenére a hallgatók miatti visszaigénylés a szociális hozzájárulási adónál jelenik meg visszaigényelhető tételként.

Példa: Gyógyszertárban egy hallgató a jogszabály szerinti bért kapja, a minimálbér 65%-át azaz havi 130.000.- Ft-ot, ami teljes egészében adó és járulékmentes kifizetés, a munkáltató részéről sincs fizetendő járulék. Ebben az esetben tehát a bruttó bér egyenlő a nettó kifizetéssel. A hallgatók nem biztosítottak, nem kell őket be- és kijelenteni, csak hallgatói munkaszerződést kell kötni velük. A rendelet előírja, hogy minden megkezdett hétre jár az arányosított összeg, ami 32.500,-

A hallgató július 17-én kezdte meg a gyakorlatot, júliusban ez teljes 2 hetet jelentett, ami 65.000.-Ft bérköltség. A társaságnál személyi jellegű ráfordítás.

A hallgatók utáni költségtérítés visszaigénylése a szociális hozzájárulási adó terhére történik a 08-as bevalláson.

A fentiekben leírt 10 ténylegesen teljesített képzési nap esetén 10*13.562,99, azaz 135.630 ft a hallgató miatt visszaigényelhető szociális hozzájárulási adó összege.

 

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél