Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2023. június 13.
Újra indult a szakmai rendszerváltás programja – Néhány gondolat a XVIII. Patikanap után

Újra indult a szakmai rendszerváltás programja – Néhány gondolat a XVIII. Patikanap után

I.

Idén ismét megrendeztük az Országos Patikanapot, amelynek legutóbbi teljes értékű programjára a járvány előtti utolsó „békeévben”, 2019 júniusában került sor. Ugyan tavaly már Kecskeméten szerveztünk egy patikanapi központi programot, viszont – a Covid-pandémia alatti zárásoktól megszabadulva – idén már célul tűztük ki a járvány előtti aktivitáshoz való visszatérést: nemcsak egy országos szervezésű rendezvénnyel, hanem területi szervezeteink által koordinált programokkal is készültünk.

A járvány előtti utolsó évek fő célkitűzése – a Kamara által meghirdetett „szakmai rendszerváltás” programjához kapcsolódóan – a gyógyszerhasználati adherencia fejlesztése volt. Az adherencia fejlesztésének az egészségben eltöltött életévek növelésén és a krónikus betegségek során kialakuló szövődmények megelőzésén túl a nemzetgazdasági jelentősége is meghatározó.

Az idei rendezvény mottója, a Magyar Gyógyszerészi Kamara következő egy évének, tehát a patikanaptól patikanapig tartó időszaknak a szakmai programjára utal. Az idei mottó a „Gyógyszertárak a biztonságos terápiáért”, azt jelzi, hogy a Kamara munkájának elkövetkező egy éve – a 2018-ban már megalkotott szakmai rendszerváltás program célkitűzéseinek megfelelően – nem csak a gyógyszerészekről, a gyógyszertárak működőképességéről, valamint a gyógyszertárak által nyújtott szolgáltatásokról szól. A köztestület fontos célja a betegek jogos igényeinek a felmérése és a mindennapok gyakorlatában maradéktalan érvényre juttatása is.

Ismert, hogy dr. Pintér Sándor belügyminiszter az egészségüggyel kapcsolatban azt tekinti alapnak, hogy „mi jó a betegnek?”  Bízunk abban, hogy az egészségpolitika irányítójának ezen elvárása harmóniába hozható a Kamara „szakmai rendszerváltással” kapcsolatos törekvéseivel. A Kamara szerepfelfogása szerint a gyógyszerészek és a gyógyszertárak szakmai és gazdasági érdekvédelme a betegek objektív érdekeinek érvényesítésével teljesedhet ki.

 

II.

Rendezvények országszerte

Az országos rendezvényre két helyszínen került sor. Június 6-án délután a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Hőgyes Endre utcai előadótermében az Országos Vérellátó Szolgálat (továbbiakban: OVSZ) és a Kamara közötti együttműködési megállapodás bemutatása, valamint a biztonságos terápia alapját képező „gyógyszerbiztonsági validálás” megújuló irányelve volt középpontban. A programon részt vett és köszöntőt mondott dr. Bidló Judit h. államtitkár, dr. Szentiványi Mátyás OGYÉI főigazgató, dr. Balogh Zoltán MESZK elnök, prof. dr. Szökő Éva MGYT elnök, dr. Greskovits Dávid MAGYOSZ elnök és prof. dr. Antal István dékán is.

Az országos rendezvény patikai programja június 7-én Poroszlón az Írisz gyógyszertárban volt. A program részeként – immár hagyományosan – a helyi lakosságnak reggeltől estig lehetőséget biztosítottunk „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja” keretében speciális szűrőkamion segítségével egészségi állapotának felmérésére. Örömteli újdonság, hogy az OVSZ és a Kamara közötti együttműködési megállapodás értelmében – idén először – helyszíni véradással is kibővült a patikanapi program.  Voltak prevenciós előadások és bemutatók gyermekeknek, sőt – helyi sportvezetők közreműködésével – több korosztályban gyermek labdarúgó torna is megrendezésre került. A szervezésből oroszlánrészt vállalt a poroszlói patika fiatal gyógyszerésze, dr. Sivadó Miklós.  Megtisztelte rendezvényünket dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő, Ignácz Balázs vármegyei főispán, dr. Juhász Attila Simon a Heves vármegyei közgyűlés elnöke és Bornemisza János poroszlói polgármester is.

Az évekkel ezelőtti gyakorlathoz való visszatérés részeként, több területi szervezetünk szervezésében is sor került sikeres szakmai és lakossági programra. Ezeken kivétel nélkül részt vettek a térség politikai és egészségpolitikai vezetői. Így pl. Budapesten, Pest vármegyében, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Békés vármegyében, Veszprém vármegyében (ahol a program illeszkedett a „Veszprém Európa kulturális fővárosa” programsorozathoz), vagy pl. Vas vármegyében is. Külön ki kell emelni a Kőszegen rendezett patikanapi programot, ahol dr. Csaba Miklós a Vas vármegyei területi szervezetünk alelnöke – miután értesült a Kamara és az OVSZ közötti megállapodásról –, mint 106-szoros véradó kezdeményezte a patikanapi véradást, amely a helyi ünnepség fő programja volt.

 

III.

Megújul a gyógyszerbiztonsági ellenőrzés irányelve

Amikor egy évvel ezelőtt a kecskeméti patikanapon tartott köszöntőjében dr. Takács Péter új egészségügyért felelős államtitkár arról beszélt, hogy kiemelkedő fontosságúnak tartja a gyógyszerhasználati adherencia fejlesztését és ezt nemcsak jogi eszközökkel akarja elérni, hanem a gyógyszerészekre is fontos szerep vár, úgy gondoltam, hogy végre lezárulhat az előző parlamenti ciklusban megtapasztalt, szakmai rendszerváltásunk programját figyelmen kívül hagyó egészségpolitikai hozzáállás. Az előző vezetés nem számolt sem azzal a potenciállal, amely a gyógyszerészek szaktudásában van, sem azzal a lehetőséggel, amely a gyógyszerellátás rendszerének a Semmelweis-terv alapján elindított egészségügyi visszaintegrálásából adódik. És azzal sem, amely a kamarai műhelyekben részletesen kidolgozott és a 2014-2018 közötti egészségpolitikai vezetés egyetértésével 2018-ban elfogadott „szakmai rendszerváltás” programjából fakad.

Mint ismert, a gyógyszerbiztonsági ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések 2013-ban léptek hatályba, az ezt részletező irányelv is elkészült, majd szintén hatályba lépett. Időközben azonban lejárt és a megújítására – több kezdeményezés ellenére – mindeddig nem került sor. A TÁMOP 6.2.5.A program keretei között több más gyógyszerészeti irányelv is megjelent egészen 2018-ig, de ezek mára szintén érvényességüket vesztették.

Egy lefagyott program újraindítása több speciális feladattal jár. Ilyen pl. a kapcsolatok újraépítése és a korábbi projekteket kidolgozó szakemberek meggyőzése arról, hogy a mostani erőfeszítéseknek a mindennapok gyakorlatában lesz eredménye. Ugyanakkor abból a szempontból kedvezőbb a helyzet, hogy már saját tapasztalatból tudjuk, mi kell a program eredményességéhez.

Korábbi partnereinkkel, akikkel az adherencia-fejlesztő programot elindítottuk, tavaly ősszel vettük fel újra a kapcsolatot. Mindenki hitet tett a további együttműködés mellett. Ezzel párhuzamosan elkezdődött az időközben lejárt irányelvek felülvizsgálatának előkészítése a korábban ezek kidolgozásában részt vett gyógyszerészi társszervezetekkel. Ebből a szempontból jelentős lépés volt, hogy dr. Szűcs Attilával, a Szakmai Kollégium Lakossági Gyógyszerellátási Gyógyszerészet Tagozatának elnökével az Egészségügyért Felelős Államtitkárságon a Minőségfejlesztési és Módszertani főosztály vezetőjével történt megállapodásunk értelmében vállaltuk, hogy május 31-ig elkészül és elfogadásra benyújtjuk a gyógyszerbiztonsági ellenőrzés megújított irányelvét. Egyben arról is megállapodás született, hogy felmérjük a gyógyszertárak vakcinációban való részvételét lehetővé tevő intézkedéseket és elkezdjük az irányelv előkészítését.

A gyógyszerbiztonsági ellenőrzés arra hivatott, hogy maximálni lehessen a gyógyszerhasználat előnyeit és minimalizálni annak kockázatait. Ennek részeként válik lehetővé pl. az egymással kölcsönhatásba kerülő gyógyszerek feltárása, a különböző gyári néven forgalomba kerülő, de azonos hatóanyagú gyógyszerek párhuzamos használatának kizárása, a helyes adagolás, a mellékhatások szűrése vagy a különböző, pl. máj- vagy vesebetegségben szenvedő, illetve a geriátriai betegek speciális gyógyszerhasználati gyakorlatának követése. A gyógyszerbiztonsági validálás célja olyan közös szakmai megoldások megtalálása, amelyek radikálisan csökkentik a hibás gyógyszerválasztás és gyógyszerhasználat miatt bekövetkező egészségkárosodásokat. Járulékos hatásaként hozzájárul, hogy az állam és a betegek gyógyszerekre és egészségügyi ellátásokra fordított kiadásai menedzselhetők legyenek.

A gyógyszerbiztonsági ellenőrzés szakmai irányelvének hivatalos megújítási kérelmezését követően az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnökének felkérése alapján a fejlesztőcsoport társszerző tagjai, dr. Somogyi Orsolya Ph.D. egyetemi adjunktus, kamarai elnökségi tag, dr. Szilvay András Ph.D. a Kamara Ifjúsági Állandó Bizottságának elnöke és dr. Fang Simon kamarai alelnök május elején elkezdték a fejlesztési, megújítási munkálatokat. A szerzők a szakmai irányelvet elkészítették, amely határidőben benyújtásra került formai és tartalmi véleményezés céljából.

Mindezekre tekintettel a XVIII. Országos patikanap középpontjába a biztonságos gyógyszeres terápiát állítottuk. A patikanap június 6-i szakmai programjában négy előadás is erről a témáról szólt:

– Dr. Viola Réka (MGYT): Gyakorló gyógyszerészek a beteg- és gyógyszerbiztonságért – nemzetközi módszertani javaslatok geriátriai kitekintéssel;

– Dr. Horváth-Sziklai Attila (MGYK):Szakmai irányelvek a gyógyszerellátásban – az előzményekről;

– Dr. Szilvay András (MGYK): Gyógyszerelési problémák előfordulása és kategorizálása a hazai lakossági gyógyszerellátásban az alkalmazott gyógyszerészi intervenciók jellemzésével;

– Dr. Somogyi Orsolya (SE GYTK, MGYK): A közvetlen lakossági gyógyszerellátás részeként gyógyszertárban végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzésről, vis major expediálásról című egészségügyi szakmai irányelv megújításának aktualitásai.

 

IV.

Együttműködés az Országos Vérellátó Szolgálattal

 

Az OVSZ és a Kamara között idén tavasszal megkötött megállapodás értelmében az együttműködést az idei patikanapon indítottuk útjára. Ennek lényege, hogy ezentúl a gyógyszertárak részt vesznek a véradással kapcsolatos társadalmi mozgósításban, valamint a potenciális véradók helyes gyógyszerhasználattal kapcsolatos felkészítésében. Az OVSZ szakemberei szerint a potenciális véradókat sokszor elbizonytalanítja, hogy a különböző gyógyszerek használata mellett adhatnak-e vért, másfelől a gyógyszertárak kiváló feltételekkel rendelkeznek ahhoz, hogy az adott településre kitelepülő véradó buszok érkezését megelőzően „érzékenyítsék” erre a misszióra a helyieket. Ne feledjük: a vér és az egyes vérkészítmények speciális gyógyszerek, de ezek megfelelő mennyiségben való rendelkezésre állása elsődlegesen nem gyártói kapacitás, hanem a beteg honfitársaikkal szolidaritást vállaló véradók számának függvénye.

A megállapodás részeként patikai terjesztésű szórólapokon és a Kamara rendelkezésére álló felületeken (elsődlegesen a Patika Magazinban és a közösségi médiában) ismertetjük a véradást megelőzően szedhető gyógyszereket és azokat, amelyek használata során óvakodni kell a véradástól. Továbbá a gyógyszertárak is bekapcsolódnak a véradás promotálásába.  

A lektorált szakmai anyagok a patikanapra elkészültek és annak a leporellónak a sokszorosítása is megtörtént, amely tételesen felsorolja a véradás szempontjából kritikus gyógyszereket, illetve azokat a gyakran használt szereket, amelyek mellett lehet vért adni. A június 6-i szakmai napon részt vett Bayerné dr. Matusovits Andrea OVSZ főigazgató és előadást tartott dr. Nagy Sándor az OVSZ szakmai főigazgató-helyettese.

 

V.

Teendők

A Hőgyes előadóteremben megtartott szakmai nap előadásait követő kerekasztalbeszélgetés dr. Süle András (MGYK, Kórházi-Klinikai Szervezet elnöke) rövid előadásával kezdődött, amelyben bemutatta a vakcinációval foglalkozó munka főbb elemeit. Ezután a kerekasztal többi résztvevőjével (prof. dr. Szökő Éva MGYT elnök, dr. Nagy Sándor OVSZ főigazgató-helyettes, dr. Viola Réka az MGYT Farmakoterápiás és Gyógyszerészi Gondozási Szakosztály elnök, dr. Szilvay András az MGYK Ifjúsági Állandó Bizottság elnök, dr. Horváth-Sziklai Attila MGYK hivatalvezető, dr. Szűcs Attila Gyógyszerellátási Gyógyszerészet Tagozat elnök és dr. Somogyi Orsolya MGYK országos elnökségi tag) együtt két kérdésre keresték a választ:

– Mi szükséges a gyógyszerbiztonsági validálás napi gyakorlatban való megvalósulásához?

– Milyen területeken látják indokoltnak további új, illetve megújított irányelvek megalkotását?

A kerekasztal résztvevői egyetértettek abban, hogy a gyógyszerészet – mint egészségügyi hivatás – jövője szempontjából fontos

– a gyógyszerbiztonsági validálás új irányelvének elfogadása után a napi gyakorlatban számon kérhető felelősséggel való végzéséhez szükséges jogi, szakmai, informatikai és finanszírozási feltételeinek megteremtése,

– a különböző kórállapotokhoz kapcsolódóan korábban megalkotott irányelvek szakmai szempontú megújítása, jóváhagyása, ismételt bevezetése és egészséggazdasági szemléletű értékelése,

– a gyógyszerészeti szakmai irányelvfejlesztések, továbbá egyszerűbb protokollok, szakmai módszertani anyagok összhangjának megteremtése (egységes eljárásrendek, egységes módszertan, egymásra építhető szakmai anyagok);

– a gyógyszerészek EESZT használati jogosultságainak adherencia-fejlesztést és gyógyszerbiztonságot szem előtt tartó fejlesztése, pl. gyógyszerészi adatrögzítés lehetősége,

– az orvosi és a gyógyszerészi szakmai irányelvek közötti összhang megteremtése, 

– a gyógyszerészek edukálása a gyógyszerbiztonsági validálás és a többi kognitív gyógyszerészi szolgáltatás végzéséhez,

– a lakossági gyógyszerellátásban a háziorvos és a gyógyszerész, a fekvőbeteg-ellátásban a klinikus és a gyógyszerész együttműködés erősítése,

– a lakossági és az intézeti gyógyszerészet közötti intézményesített kapcsolat kiépítése a kórházba kerülő beteg gyógyszeranamnézise és a kórházból kikerülő beteg adekvát gyógyszerészi ellátása érdekében,

– a gyógyszerészek érdekeltségének megteremtése a gyógyszerbiztonsági validálás és a többi kognitív gyógyszerészi szolgáltatás végzéséhez,

– a politika aktív támogatása, mert enélkül a szakmai rendszerváltás programjának kiteljesítése esélytelen.

 

VI.

Zárógondolat

A poroszlói patikanapi rendezvényen – amely egyben összegzését is jelentette a kétnapos programnak – különös erővel fogalmazódott meg két egymást kiegészítő gondolat.

A lakossági gyógyszerellátásban ma egyre dominánsabbá válnak azok a reklámtechnikák, amelyek a gyógyszerek fogyasztásának ösztönzését célozzák és döntően a különböző árkedvezményekre helyezik a fő hangsúlyt. Ez a szemlélet egyszerű fogyasztási cikké degradálja a gyógyszert és ellentétes mindazokkal a törekvésekkel, amelyek a biztonságos terápiát helyezik előtérbe. Dr. Sass Pál Heves vármegyei kamarai elnök hivatkozott az Európai Unió bíróságának tavaly decemberi döntésére, amely szerint a tagállamnak közegészségügyi szempontok figyelembevételével joga van a gyógyszerek reklámozásának olyan szabályozására, amely a fogyasztásösztönző módszereket háttérbe szorítja. Úgyszintén ő idézte az Unió Bíróságának egy korábbi döntését, amely szerint „Ami a gyógyszerészi képesítéssel rendelkező üzemeltetőt illeti, nem tagadható, hogy akárcsak mások, ő is nyereségre törekszik. Ugyanakkor hivatásos gyógyszerészként köteles a gyógyszertárat nem csupán gazdasági céllal, hanem szakmai szempontból nézve is megfelelően üzemeltetni. A nyereségszerzéshez fűződő személyes érdeke - képzettsége, szakmai tapasztalata és az őt terhelő felelősség miatt - kevésbé lesz meghatározó, hiszen a jogi vagy a szakmai etikai szabályok esetleges megsértése nemcsak beruházásának értékét, hanem saját szakmai egzisztenciáját is veszélyeztetheti. A gyógyszerészektől eltérően a gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkezőknek értelemszerűen nincs a gyógyszerészekével egyenértékű képzettsége, tapasztalata és felelőssége. E körülményekre tekintettel azt kell megállapítani, hogy az ő esetükben nincsenek meg ugyanazok a garanciák, amelyeket a gyógyszerészek nyújtanak.” Ez súlyos felelősséget ró a jogalkotó kormányra és a gyógyszerészekre egyaránt.

A másik – hasonlóképpen nem új – gondolat szerint a gyógyszertár egyszerre két értéklánc tagja. A gyógyszerkereskedelmi értéklánc utolsó pontja, amelynek tagjaként azokkal a piaci szereplőkkel tart kapcsolatot, amelyek elsődleges célja a termékértékesítés. Úgyszintén utolsó pontja az egészségügyi értékláncnak, ahol pedig az elsődleges elvárás vele szemben a beteg „üdvének” a szolgálata és objektív érdekeinek a képviselete. A két értéklánc közötti egyensúly megteremtése legalább annyira felelőssége az egészségpolitikának, mint a gyógyszerésznek.

A patikanap egyértelmű kiállás volt az egészséges egyensúly megteremtéséért. Ennek lehetséges útja azoknak a gyógyszerészettel kapcsolatos törekvéseknek a megújítása, amelyek a Semmelweis-terv keretei között egyszer már részét képezték a kormány programjának, másfelől a Kamara által évekkel ezelőtt megalkotott szakmai rendszerváltás programjának megvalósítása.  

 

Budapest, 2023. június 13.

Dr. Hankó Zoltán
elnök

 

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél