Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2022. 06. 27.
Mi az a NAC ? Vitamin, csodaszer vagy átverés? A szakgyógyszerész válaszol - egeszsegkalauz.hu
»
2022. 06. 27.
Gyógyszerek, melyek mellett ellenjavalt a napozás - webbeteg.hu
»
2022. 06. 24.
Elt?nnek az online platformokról a gyógygombás cég reklámjai - pharmaonline.hu
»
2022. 06. 24.
Több mint egymilliárd forint támogatást nyert a PTE gyógyszerkutatásra - pecsma.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Soltész Miklós: A patika-létesítést és a m?ködtetést újra szabályozzuk

Soltész Miklós: A patika-létesítést és a m?ködtetést újra szabályozzuk

A gyógyszerellátás társadalompolitikai szempontjai - Soltész Miklós országgy?lési képvisel? el?adása a Magyar Gyógyszerészi Kamara debreceni vándorgy?lésén

?Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ha szabad az elmúlt id?szakot egy mondattal jellemeznem, talán a reklámból vett idézet átírása a legjobb: ?Kérdezze meg gyógyszergyártóját és benzinkutasát!?

Ha megengedik, két részre bontanám az el?adásomat. Az els? részben arról beszélek, hogy mi történt és milyen helyzet alakult ki az elmúlt id?szakban, majd arról, hogy április után, ha úgy alakulnak a választások, mit tehetnek a fideszes és KDNP-s képvisel?k, illetve ha minket bíznak meg a kormányzással, hogyan tudunk változtatni a jelenlegi helyzeten.

Ha azt nézzük, hogy mi történt az elmúlt id?szakban, ketté kell bontani a múltat: egyrészt a 2006 el?tti, másrészt a 2006-tól kezd?d? id?szakra. A 2006. el?tti id?szakra túl sok id?t nem kell szánni, hiszen még mindenkinek él az emlékeiben, hogy egy jól m?köd?, szükséglet-alapú rendszerben dolgozhattak, ahol f? szabályként ötezer f?ben volt meghatározva a patikalétesítés lehet?sége. Ez persze zavarta azokat, akik be akartak lépni a patikai területre, mégis az állam alapvet?en jól szabályozta ezt a piacot. Ennek következtében végre gyógyszerész-dinasztiák tudtak újra elindulni és megbecsültté vált az Önök hivatása. A rendszer része volt a személyi jog és a gyógyszertár-alapítás szabályozása. Amit azonban a leginkább hangsúlyoznék, hogy maga a gyógyszer-kiskereskedelem nemzeti és ? lehet?ség szerint ? családi vagy kisközösségi kézben maradt. Ebben az id?szakban a gyógyszerkassza túllépése ugyan kritikussá vált, azonban err?l nem a gyógyszerészek tehettek. A gyógyszerkassza 2002-ben még 209 milliárd forint volt, míg négy évvel kés?bb már 385 milliárdra emelkedett, emiatt az államnak be kellett avatkozni és ezt meg is tette.

?Az Önök életében a fordulat a kamarák szétverésével kezd?dött?

A fordulat a gyógyszerellátásban 2006-ban kezd?dött el. Ez az év a politikában is a fordulat éve volt. Mindenki emlékezik arra a nagy törésre, amelyet a Magyar Köztársaság életében az öszödi beszéd okozott, amelyb?l kiderült, hogyan folyt addig a kormányzás és hogyan akarták m?ködtetni tovább az országot. Az Önök életében a fordulat a kamarák szétverésével kezd?dött. Bizonyára mindannyian emlékeznek arra, hogy akkoriban több nagy törvényt nyújtott be a szocialista-szabaddemokrata kormány, leginkább szabaddemokrata segédlettel. Az egyik a kamarákkal kapcsolatos, a másiknak már a címe is sokat elárul, hiszen az egészségügy öszödi kifejezéseit tartalmazza a ?biztonságos? és ?gazdaságos? gyógyszerellátás szabályairól. A harmadik nagy törvénynek is érdekes volt a címe, mert az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésér?l szólt. Err?l most különösebben nem kell beszélni, de emlékezzenek arra, hogy ezután fejlesztés címén milyen leépítések történtek az egészségügyben, hogyan sz?ntek meg jól m?köd?, európai hír? kórházak, és hogyan verték teljesen széjjel és zárták be pl. a svábhegyi gyermekgyógyintézetet vagy az OPNI-t.

Önöket nyilván az els? és a második törvény érdekli leginkább, azon belül is a ?biztonságos? és ?gazdaságos? gyógyszerellátás szabályairól szóló törvény. De miért volt fontos az akkori miniszternek és az akkori politikai vezet?knek az új kamarai törvény? Azért, hogy Önök ne tudják felemelni a szavukat az Önök ellen hozott gyógyszer-gazdaságossági törvény ellen és ne tudjanak védekezni, hanem azzal legyen elfoglalva a kamara és a kamarai tagság, hogy az átalakulást el?író törvényi el?írásoknak megfeleljen. Ennek következtében sokkal kisebb volt a hangja annak a gyógyszerész-közösségnek, amelynek az ereje ? véleményem szerint ? egyébként pedig sokkal nagyobb kell legyen.

Mit is akartak a biztonságos és gazdaságos gyógyszerellátásról szóló törvénnyel és mik lettek a következmények? Megváltoztatták a patika-alapítás lehet?ségét és a gyógyszer-forgalmazás feltételeit. Ez az alapja az addig jól m?köd? rendszer szétverésének.

A patika-alapítás szabályainak a megváltoztatásáról nem kell sokat beszélni: a következményeit már többen is említették. Ez a kisforgalmú és a vidéki patikák tönkremeneteléhez vezetett, de magam is látom, aki több f?városi patikát is ismerek, hogy milyen lecsúszás történt az elmúlt években azokban a patikákban is, ahol korábban nagyobb volt a forgalom, azonban a liberalizáció következtében kialakult versenyt nem bírják, mert nem áll mögöttük nagy t?keer? és befektet?i háttér. A gyógyszer-forgalmazás szabályozásával kapcsolatban pedig érdemes a kormány gondolkodását is figyelni. Amikor kiderült, hogy nem tudjuk megakadályozni a törvény elfogadását, megpróbáltunk néhány módosító indítványt benyújtani. Az egyikkel azt akartuk elérni, hogy érvényesüljön a benzinkutakra és az üzletekre is a patikákkal szemben alkalmazott elv, miszerint ha olyan hibát vétenek, az akár az engedély ideiglenes felfüggesztését jelenthesse vagy pedig a végleges bezárást is el lehessen rendelni. Mert ha gyógyszereket is árulhatnak, ?k is feleljenek meg azoknak a szakmai feltételeknek, amelyeket Önökt?l egyébként teljesen jogosan vár el az ország. Nem ez volt a legfontosabb módosító indítványunk, de az üzenete egyértelm? volt. Ezt is ugyanúgy lesöpörték az asztalról, mint a többi módosító indítványunkat. Ez a hozzáállás jelezte igazán, hogy sokkal nagyobb gazdasági érdekekr?l van szó és sokkal nagyobb gazdasági szerepl?k vesznek részt a törvény megalkotásában, mintsem hogy a szakmának a becsülete fontos lenne.

Még néhány lényeges adatról hadd szóljak Önöknek. A patikák száma 2000-r?l kb. 2400-ra emelkedett. Erre lehetne azt is mondani, hogy az emberek ellátása javult. Milyen jó például, hogy itt Debrecenben, egy viszonylag sz?k körön belül négy új patika is megjelent. De az is igaz, amit Rácz Róbert úr a Hajdu-Bihar Megyei Közgy?lés elnöke a köszönt?ben mondott, hogy a patikák növekv? száma nem az ellátást javította, mert a leginkább elszegényedett és hátrányos helyzet? területeken sorra d?lnek be vagy mennek tönkre a patikák. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a kisforgalmú patikák m?ködési támogatására a költségvetésb?l 2008-ban még 490 millió forintot fordítottak, 2009-ben 410-et, 2010-ben pedig már teljesen megszüntették a költségvetési támogatást, ez jelzi igazán, hogy a jelenlegi kormány mennyire veszi komolyan az ígéreteit, másrészt mennyire fontos neki a vidéken dolgozó gyógyszerészek, asszisztensek, illetve az ott él? betegek élete. Ezzel a lépéssel az a gyógyszerész-tulajdonosi pozíció, amely korábban stabil volt és tisztességes megélhetést tett lehet?vé a gyógyszerészeknek, végképp megrendült és teljesen bizonytalanná vált.

?Azok ellen is fellépett a kormány, akikért Önök dolgoznak?

A ?biztonságos? ellátás kapcsán érdemes megemlíteni azt is, hogy a betegterhek ? leginkább az els? id?szakban ? drámaian emelkedtek. A KSH felmérése szerint 2007-ben az el?z? évinél 17 százalékkal többet fizettek a gyógyszerekért a betegek, miközben a gyógyszerfogyasztásuk jelent?sen csökkent. Tehát nem lett olcsóbb a gyógyszer a betegeknek és nem lett jobb az ellátás az adott id?szakban. Van egy másik felmérés is, ami szerint a krónikus betegek a vényköteles gyógyszerek tekintetében három év alatt összesen 70 százalékos térítésidíj-emelkedést szenvedtek el. Ez katasztrófa, és azt gondolom, itt valami óriási baj történt. Azok ellen is fellépett a kormány, akikért Önök dolgoznak és akikért elvileg a gyógyszer-gazdaságossági törvényt meghozta. Szeretném megvilágítani azt is, hogy ez a törvénykezés a kistelepüléseken milyen szociális katasztrófát okoz. A KSH felmérése szerint a leginkább hátrányos helyzet? országrészeken, pl. Borsodban, Szabolcsban, Dél-Baranyában, vagy Tolna megye egyes részein, az emberek egészségi állapota sokkal rosszabb, mint pl. Debrecenben, Budapesten, vagy a jobb lehet?ségekkel rendelkez? területeken. S pontosan ezeken a helyeken sz?nnek meg vagy gyengülnek el teljesen a patikák, és az a segítség, amelyet Önökt?l megkaphatnának, nem jut el az emberekhez.

??a patika-létesítést és a m?ködtetést újra szabályozzuk?

Éppen ezért, tisztelt Hölgyeim és Uraim, adott a feladat, amelyet abban az esetben, ha áprilisban a választásokat a Fidesz-KDNP az Önök és a választók bizalmából megnyeri, mindenképpen közösen kell elvégezni. Véleményem szerint a szociális terület és az egészségügy, ezen belül természetesen a gyógyszerellátás mindannyiunk közös nemzeti ügye. Ha pedig a nemzeti ügy egyben nemzeti érdek is, akkor sok olyan intézkedést kell hozni, amely az Önök munkáját újra megbecsüli és értelmet ad neki. Kiemelten fogjuk támogatni a családi mikro-, kis- és középvállalkozásokat, ami teljesen összecseng a patikák nemzeti kézben tartásának céljával, mert hosszú távon az országnak ez az érdeke. Ezzel párhuzamosan, az elmúlt években súlyosan sérült betegérdekeket is figyelembe kell venni. A patika-liberalizáció 2011-re vonatkozó passzusát meg fogjuk szüntetni, a patika-létesítést és a m?ködtetést újra szabályozzuk és ezzel együtt a gyógyszer-biztonság kérdését más alapokra helyezzük. Ehhez szorosan és természetes módon kapcsolódik a gyógyszerészszakma presztízsének a visszaállítása. Erre azért van szükség, mert azok az emberek, akik öt évet tanulnak az egyetemen, majd utána a betegek sorsa nagyrészt az ? munkájuktól függ, csak akkor végezhetik el magas színvonalon a feladatukat, ha ehhez megkapják a segítséget és a társadalom elfogadja a munkájukat.

Meg szeretnénk er?síteni a hivatásrendi köztestületeket. Szeretnénk helyreállítani a presztízsüket, és ahogy más területek köztestületeire, úgy az Önök munkájára és segítségére is számítunk. Akár úgy is fogalmazhatok, hogy stratégiai partnernek tekintjük Önöket. Nem szeretem és nem tudom elfogadni, amikor a minisztériumokban az asztalukhoz ragaszkodó emberek döntik el, hogy mi legyen az életben. Az élet Önöknél zajlik! Ezért akár érdemes lenne pár politikai vagy minisztériumi vezet?nek néhány napot eltölteni egy gyógyszertárban, hogy lássák, mi a problémája az embereknek, illetve egy-egy döntésük után szembesüljenek azzal, hogy ez mit is jelent az ott dolgozók számára a mindennapokban.

??figyelembe kell venni az Európai Közösség Bíróságának a 2009. évi döntését?

Fontos kiemelni, hogy nem szabad hinni a piac mindenhatóságában. Ne értse félre senki a szavaimat: a kommunizmust nem kívánom vissza és nem szeretném államosítani a különböz? nemzetgazdasági területeket sem. De vannak olyan területek ? márpedig az egészségügy nagy része ilyen ?, ahol csupán a piacra támaszkodva a gyengék és azok, akiknek az anyagi lehet?ségei nem elegend?ek, nem kapják meg ugyanazt az ellátást, amely egyébként nemcsak alkotmányos, hanem emberiességi szempontból is megilleti ?ket. Éppen ezért, figyelembe kell venni az Európai Közösség Bíróságának azt a 2009. évi döntését, amely kimondja, hogy a patika-létesítés, -tulajdonlás és -m?ködtetés eltérhet a versenypiaci szabályoktól. Magyarán: ne hivatkozzon nekünk sem Horváth Ágnes, sem más arra, hogy a patikaliberalizáció az Európai Unió szabályainak megfelel? döntés volt és az uniós el?írások miatt született meg a liberalizációs törvény.

Hadd térjek ki arra is, hogy az egészségügy egyben piacteremt? ágazat, amely az ország felemelkedését is támogathatja a ráteleped? kutatás-fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel. Ma a GDP két százalékát a gyógyszeripar adja Magyarországon. Ez óriási lehet?ség és egyben óriási felel?sség is. Ha van olyan közöttünk, aki úgy érzékelné, hogy a multiknak nem akarunk szerepet adni a jöv?ben, mert a patika-alapítási tevékenységüket teljesen vissza akarjuk fogni, akkor én ezzel szemben olyan ajánlattal élek, amely az egész gyógyszerész szakmának nyújthat lehet?séget a jöv?ben. A gyógyszerkassza közelít a 350 milliárdhoz és a gyógyászati segédeszközök támogatása is mintegy 45 milliárd forint, tehát a kett? együtt majdnem 400 milliárd forintot tesz ki. Ebben persze benne foglaltatik a magyar gyógyszergyártók és ?fejleszt?k termékeinek a támogatása is, de a többségét külföldi gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre költjük. Azt gondolom, ha a magyar adófizet?k pénzéb?l ekkora mértékben támogatjuk a külföldi gyógyszereket, akkor a gyógyszergyártókat meg kell gy?znünk arról, hogy a kutatás-fejlesztés vagy a gyártás egy részét hozzák Magyarországra. Ha pedig ide hozzák, nemcsak adóbevételünk és járulékbevételünk lesz bel?le, hanem a gyógyszerész szakma presztízse is tovább n?het, hiszen ahol a kutatás er?södik, javul a társadalmi megítélés. Példaként el szeretném mondani, hogy amikor 2001-ben a polgári kormány pályázatot írt ki az el?városi vasutak fejlesztésére és ezen különböz? országok pályázói is részt vehettek, az ár és a min?ség mellett az elbírálás egyik f? szempontja az volt, hogy idehozzák a termelés és a karbantartás egy részét, vagy sem. Ezért a nagy világcégek mind úgy pályáztak, hogy az ajánlatnak része volt a gyártás vagy a felújítás egy részének magyarországi megszervezése. Ha ebben a multik partnerek lesznek, rájöhetnek, hogy nem kell a kicsikt?l elvenni a kenyeret, akiknek ez az egyetlen megélhetésük, nekik pedig csak egy ujjgyakorlat, hogy egy gyógyszertárat vagy gyógyszerláncot üzemeltessenek az országban.

??az üzenet jusson el az emberekhez?

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az a munka, amelyet Önök végeznek, és amelyet Önökkel próbáltak elvégeztetni az elmúlt id?szakban, emberfeletti er?t kívánt Önökt?l. Nem véletlen, hogy csak ennyien vagyunk most itt. Azok közül, akik most nincsenek közöttünk, sokan a talpon maradásért küzdenek és sokkal több munkát kell ahhoz elvégezniük, hogy fennmaradjanak. Tisztában vagyok azzal is, hogy rosszak a hitellehet?ségek és már a gyógyszer-nagykeresked?k sem adnak hitelre gyógyszert. Így aztán nem mindegy, hogy a vezet? vagy a tulajdonos gyógyszerész jelen van-e a patikában. Éppen ezért nem látom olyan tragikusnak, hogy most viszonylag kevesen vagyunk itt. De nagyon fontos, hogy az az üzenet, amir?l itt szóltam, eljusson az emberekhez. S nekik dönteniük kell, hogy kik azok, akik az ? érdeküket meg fogják védeni a jöv?ben és kik azok, akik ezt a szakmát is ellehetetlenítették. Arra teszek Önöknek ígéretet és arra vállalkozom a jöv?ben, hogy amennyire tudásom, lehet?ségem és er?m engedi, az Önök segítségével, együttm?ködésével a szakmát újra felemeljük és a presztízsét visszaállítjuk.

Köszönöm a figyelmüket!?

« Vissza
Betegsarok
2021. 03. 19.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2022 június»
hkszcspszv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2022. 06. 27 hétfő