Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2021. 10. 28.
Megoldás a háziorvoshiányra: elindult a telemedicina szolgáltatás - boon.hu
»
2021. 10. 27.
Állami kitüntetés: Dr. Hegyi Tibor Pro Sanitate-díjat vehetett át - behir.hu
»
2021. 10. 27.
Alkotmánybíróság el?tt az egészségügyi dolgozók kötelez? oltása - hirado.hu
»
2021. 10. 27.
Az id?sek mennyire kedvelik az e-recept rendszerét? - Almárium, Duna TV
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 07. 21.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex - frissítve 2020. 07. 21.
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

A kamara az MGYT és a MOSZ kiáll a törvénymódosítás mellett
2010. november 2.

Közös nyilatkozatot adott ki a gyógyszerellátás helyzetér?l és újraszabályozásáról a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság. A nyilatkozatot, továbbá a kamara, az MGYT és a MOSZ szakmai álláspontját sajtótájékoztató keretében ismertették a szervezetek elnökei, dr. Horváth Tamás, prof. Dr. Botz Lajos és dr. Mikola Bálint.

A sajtótájékoztatón dr. Horváth Tamás ismertette az új szabályozás el?zményeit: a J/1323. sz.. kormányjelentést és a szakmai egyeztetéseket. Dr. Mikola Bálint a gyógyszerészi szakmai és a befektet?i szempontokat ütköztette. Kiemelte a gyógyszerészek szerepét a gyógyítás hatékonyságban, ami gazdaságilag is rendkívül jelent?s. Botz professzor a gyógyszerellátás ?kriminalizálódásáról?, a gyógyszerbiztonság romlásáról és a fogyatkozó bizalomról beszélt.

Mindhárom szervezet vezet?i - teljes szakmai egységben - támogatásukról biztosították a kormány újraszabályozásra vonatkozó javaslatát.

 

A nyilatkozat szövege:


Helyes diagnózishoz megfelel? terápiát

A Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége közös közleménye


A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK), a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) vezet?i a közelmúltban áttekintették a Kormány J/1323. számú jelentését az Országgy?lésnek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben foglalt szabályok gyakorlati megvalósulásáról, a szabályozás elvárt és tényleges hatásainak összevetésér?l. A jelentés tényekre és adatokra, valamint kormányzati szervek és állami hivatalok gyakorlatában összegy?lt tapasztalatokra alapozva korrekten mutatja be és értékeli a lakossági gyógyszerellátás rendszerében bekövetkezett változásokat és a jelenlegi állapotot. Egyetértünk a jelentés megállapításaival, miszerint a közvetlen lakossági gyógyszerellátás helyzete a gyógyszerpiaci liberalizáció és a konvergencia-programhoz kapcsolódó forráskivonás következtében folyamatosan romlik, a piaci verseny a lakossági gyógyszerellátás min?ségét illet?en nem váltotta be a hozzá f?zött reményeket, a hozzáférési esélyegyenl?tlenség irányába torzul a rendszer és a kistelepülések gyógyszerellátását biztosító gyógyszertárak esetében a m?ködtetést veszélyeztet? terhek növekedése figyelhet? meg. Nagyszámú gyógyszertár m?ködik évek óta veszteségesen, a forráshiány és a rossz árrés-struktúra miatt készletezési gondokkal küzdenek, folyamatos az ágazat eladósodása, ami miatt a gyógyszertárak egyre nagyobb hányada kerül nagykeresked?i érdekkörbe. A személyi jogos gyógyszerészek szakmai önállóságát a jelenlegi szabályozás nem biztosítja és szabálytalan m?ködtetés esetén a tulajdonosokkal szemben valódi szankciók nem alkalmazhatók. Romlik a szakmai színvonal, a szakember-ellátottság nem megfelel?, a szakhatósági kontroll nem elégséges és a hivatásetikai rendszer sem m?ködik.

 

A szabályozási anomáliákra, a gyógyszerellátás helyzetének romlására, a garanciális elemek hiányára, a min?ségi, biztonsági és etikai problémákra, a gyógyszerészi szakmai érdekvédelmi szervezetek az elmúlt években folyamatosan hívták fel a figyelmet. Az ún. ?liberalizációs? intézkedések következtében a hazai gyógyszerellátás ?kriminalizálódott?. A ?kintlév?ségek? néhány új szerepl? szinte csak beszállítói hitelb?l finanszírozott hálózatépítése és a korábban ezen a területen nem tapasztalt visszaélések hatására is növekednek. A korábbi évtizedekben megszokott gyógyszer- és betegbiztonság egyre több területen sérül. A gyógyszerészi tulajdonlás Európai Bíróság által elismert többletgaranciái nem érvényesülhetnek. A gyógyszerészet szakmaisága visszaszorulóban van, a képzetlen, viszont ?olcsóbb? munkaer? beáramlása ? éppen a liberalizációs lépések hatására ? felgyorsult. A Kormányprogram, az augusztus 17-én hatályba lépett patikalétesítési és fúzióengedélyezési tilalom, valamint a Kormány fentebb hivatkozott jelentése ismeretében álláspontunk szerint a Kormány a lakossági gyógyszerellátás rendszerének jelenlegi állapotát illet?en helyes diagnózist állapított meg.

 

A szaktárca ? Kormányprogramhoz igazodó ? közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabály-tervezete azt igazolja, hogy a Fidesz-KDNP a helyes diagnózishoz megfelel? terápiát rendel. Újrafogalmazza a lakossági gyógyszerellátással szemben támasztott egészségpolitikai elvárásokat és visszaviszi a gyógyszertárakat az egészségügy rendszerébe. Újraszabályozza a gyógyszertárak létesítését és m?ködtetését. Rendezi a gyógyszerellátáshoz kapcsolódó felel?sségi viszonyokat és megteremti a betegellátás biztonságát veszélyeztet? szabálytalanságok szankcionálásának rendszerét. Olyan szakmai szabályokat léptet életbe, melyek garantálják a betegérdekek els?dlegességét és a hivatásetikai normák érvényesítését. Az Európai Bíróság gyógyszerpiaci döntéseinek megfelel?en biztosítja a gyógyszerész szakmai és egzisztenciális függetlenségét és alapvet? nemzetstratégiai érdekeinknek megfelel?en olyan intézkedéseket foganatosít, melyek eredményeként a gyógyszertárak nemzeti érdekkörben maradhatnak.

 

Az MGYK, az MGYT és a MOSZ támogatja a Kormányt a gyógyszerellátás rendszerének átalakítására irányuló törekvésében. Egyetértünk azzal, hogy a gyógyszerellátásnak az egészségügy integráns részeként kell m?ködnie. Egyetértünk a gyógyszertárakkal szemben támasztott új követelményekkel és a gyógyszerészi kompetenciák rendezésével a patikam?ködtetésben. Egyetértünk a gyógyszerészek többségi tulajdonának el?írásával és indokoltnak tartjuk a gyógyszerpiaci szerepl?k patikatulajdonlásból való kizárását, valamint a gyógyszertári fúziók tilalmát. Álláspontunk szerint ezek az intézkedések együttesen alkalmasak lehetnek arra, hogy a gyógyszerellátás betöltse társadalmi és egészségügyi hivatását.

 

A gyógyszerészet szakmai, érdekvédelmi és tudományos szervezetei készek együttm?ködni a kormányzati szervekkel és hatóságokkal annak érdekében, hogy a gyógyszerellátás minél el?bb alkalmas legyen az egészségpolitikai és társadalmi elvárások teljesítésére, a gyógyszer- és ellátásbiztonság kiteljesítésére, feladatainak magas színvonalú ellátására.

 

Budapest, 2010. november 2.

 

Dr. Horváth Tamás                  Prof. dr. Botz Lajos                             Dr. Mikola Bálint

elnök                                       elnök                                                   elnök

Magyar Gyógyszerészi             Magyar Gyógyszerésztudományi           Magángyógyszerészek

Kamara                                 Társaság                                            Országos Szövetsége

Kapcsolódó oldalak:
Nemzetközi konferencia a komplex gyógyszerekr?l a Gyógyszerészeti Intézet szervezésében - semmelweis.hu
MÉREG- ÉS BORKÉSZÍT?K VI. TALÁLKOZÓJA - 2014. 08. 30 ? 09. 01., Tibolddaróc - mgyk.hu
Jó mulatság volt? - Regionális Gyógyszerészbál - 2014. február 22. ? MGYK B.-A.-Z. megyei szervezete
XXII. ORSZÁGOS GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS TOVÁBBKÉPZ? EL?ADÓI VÁNDORSERLEG VERSENY- ?Orea-Hygiea? pro Assistentiam Pharmaciae Alapítvány
Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu
« Vissza
Betegsarok
2020. 12. 22.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2021 október»
hkszcspszv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2021. 10. 28 csütörtök