Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. december 30.
Megjelent a közlönyben a 2010. évi CLXXIII. törvény

December 30-án a Magyar Közlöny 201. számában kihirdették "Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról" szóló törvényt. A közlöny más, a gyógyszerészek számára fontos jogszabályt is tartalmaz, így a 364/2010. (XII. 30.) Kormányrendeletet "Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékelésérõl, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról" és a 31/2010. (XII. 30.) NEFMI rendeletet "A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról".

Változások a gyógyszertárak ügyvitelében január 1-től

 

-          Ismét módosul a 41/2007 (IX.19) EüM rendelet –

A Magyar Közlöny december 30-i 201-es számában jelent meg a nemzeti erőforrás miniszter 31/2010 (XII.30.) NEFMI rendelete. A változások a napi gyakorlat szempontjából az alábbiakban foglalhatók össze (a rendelet paragrafusainak sorrendjében):

-          a „szaktevékenység” definíciója kibővül és a „Gyftv” módosítással összhangban, így a továbbiakban kiterjed a gyógyszertárban forgalmazott egyéb termékekre is (1. §).

-          A 2. § pontosítást tartalmaz, és tételesen kimondja, hogy mind a közforgalmú, mind a fiókgyógyszertárban a nyitvatartási és az ügyeleti időben jelen kell lennie gyógyszerésznek.

-          Új előírásként a személyi jogos gyógyszerésznek írásban kell rögzítenie a gyógyszertár alkalmazásában álló gyógyszerészek, (szak)asszisztensek által ellátható feladatokat (3. §).

-          A  már meglévő ügyelettel kapcsolatos tájékoztatáson túl ezentúl jól látható és olvasható módon fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét és telefonszámát is a gyógyszertár betegforgalmi bejáratánál (4. §).

-          Minimális építészeti feltétel továbbiakban csak a betegség specifikus gyógyszerészi gondozásnál előírás (5. §).

-          A gyógyszertárban képződő lejárt, selejt gyógyszert valamint a forgalomból való kivonás alatt lévő gyógyszert elkülönített és jelölt helyen kell a továbbiakban gyűjteni illetve tárolni (6. §).

-          Az egyéb termékeket a gyógyszerektől elkülönítetten kell tárolni (7. §).

-          A fiókgyógyszertárra vonatkozó szabályok egyértelműen kimondják, hogy a fiókgyógyszertárnak nem kell külön gazdasági bejárattal rendelkeznie, valamint nem előírás a „kábítószer-kazetta”. (7. §).

-          A „Gyftv” módosítása új ellátási formát határoz meg, a mozgó fiókgyógyszertárat. A részletszabályokat az új (4) – (12) bekezdések tartalmazzák.

-          Újabb szempontként jelenik meg a szolgálati rend változás meghatározásánál a településen működő eü. szolgáltatók szolgálati rendjének figyelemben vétele (8. §).

-          Január 1-től dokumentálni kell a vényköteles gyógyszer vény nélküli kiadását. A nyilvántartásnak tartalmazni kell: az orvosnak, gyógyszerésznek, állatorvosnak kiadott gyógyszer nevét, a kiadás időpontját, az átvevő végzettségét vagy jogosultságát, hitelt érdemlő módon a tanúsító okirat számát (pl: működési nyilvántartási kártya száma), vagy orvos esetén a orvosi bélyegzőjének számát vagy annak lenyomatát, valamint a kiadó és az átvevő aláírását (9. § (1) ).

-          Külön nyilvántartást kell vezetni a Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező, a gyógyszertár által kiszolgáltatott gyógyszerekről.

-          A 10-13 paragrafusok pontosító és a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazzák.

Nem a fenti rendelet, hanem az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 106. § (3) bekezdése alapján:

„gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelése esetén a vényen fel kell tüntetni az érintett nevét, lakcímét, születési évét, tizenkét éven aluli gyermek esetén születésének évét és hónapját.”

HSZA

Tovább a Magyar Közlönyhöz >>

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél