Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2022. 08. 08.
Hidrogél növelheti a gyógyszerek és vakcinák eltarthatóságát - ng.24.hu
»
2022. 08. 04.
Az USA gyógyszerválsága - mandiner.hu
»
2022. 08. 04.
Egészségügyi folyóiratot indítottak a Debreceni Egyetemen - dehir.hu
»
2022. 08. 03.
Mikor kell orvoshoz fordulni kullancscsípés után? - pharmaonline.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu
2012. február 3.

Hatóság és köztestület ? közös célok és feladatok ? péntek délel?ttjén

Péntek délel?tt került sor az MGYK és az ÁNTSZ képvisel?inek zártkör? egyeztetésére az együttm?ködés lehet?ségeir?l. Az egyeztetésen részt vett dr. Paller Judit országos tisztif?orvos asszony, dr. Bódis Lászlóné országos tisztif?gyógyszerész, valamint a tisztigyógyszerészi kar ? szinte teljes létszámban.

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu

A megbeszélést dr. Hankó Zoltán MGYK elnök koordinálta, ahol a kamara vezet?i számos kérdésben közvetlenül is egyeztethettek az ÁNTSZ képvisel?ivel. Az egyeztetésen dr.Paller Judit kifejtette, hogy támogatja a kamara ügyfélként való elismeréséhez szükséges kezdeményezéseket. Az egyeztetés végén dr. Hankó Zoltán ismertetett egy keret-megállapodás tervezetet, amely az MGYK és az ÁNTSZ közötti együttm?ködés kereteit lenne hivatott rögzíteni.

 

Fórum a gyógyszerellátás felügyeleti és szakmapolitikai képvisel?ivel ? Péntek délutánján

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája. A konferencián ? mintegy 180 gyógyszerész jelenlétében el?adást tartott dr. Szócska Miklós egészségügyért felel?s államtitkár is. A konferencia ?el?-programjaként? délel?tt, az MGYK országos és területi vezet?i és az ÁNTSZ tiszti gyógyszerészei zártkör? fórumon vettek részt.


2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu


A konferencia kezdetén Dr.Zalai Károly üléselnök köszöntötte a megérkezett résztvev?ket

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu

 

és dr. Hankó Zoltán elnök nyitotta megy a tanácskozást.

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu

 

Az els? el?adásban az ÁNTSZ-nek az államigazgatás átalakuló rendszerében betöltött szerepr?l beszélt Dr. Paller Judit országos tiszti f?orvos.

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu

A konferenciát az együttm?ködés - együttgondolkodás kezd?pontjaként értékelte. Kiemelte, hogy számít a kamarára az ÁNTSZ és a gyógyszerészek közötti kapcsolatok er?sítésében.

 

 

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu

A második el?adásban dr. Bódis Lászlóné országos tiszti f?gyógyszerész a patika-ellen?rzési tapasztalatokról és a jogszabályi keretekr?l tartott hasznos tájékoztatást.

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu

 

 

Ezt követ?en ?A GYEMSZI-OGYI a min?ségi gyógyszerellátás szolgálatában? címmel K?szeginé Dr. Szalai Hilda az GYEMSZI-OGYI f?igazgató-helyettese következett.

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu

Mint elmondta, az OGYI az átszervezés ellenére szakmailag önálló. Külön is hangsúlyozta, hogy az új szabályozás értelmében az OGYI-ra jelent?s szerep hárul a gyógyszerellátási zavarok megel?zésében.

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu


2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu

A szekció végén az el?adók válaszoltak a feltett kérdésekre


A kamara új köztestületi feladatairól

A délutáni második blokk els? el?adójaként ? dr. Sándor Csaba alelnök elnöklete mellett - a gyógyszertári betegellátásban szükséges gyógyszerészi kompetenciákról és feladatkörökr?l beszélt Dr. Csóka Ildikó egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem intézetigazgatója, a kamara elnökségi tagja.

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu

Az el?adó beszélt az osztatlan gyógyszerészképzésr?l és helyzetképet adott a szakgyógyszerész képzésr?l ? ami jelenleg önköltséges alapon valósul meg. El?adása második részében a gyógyszerészi kompetenciák fejlesztésében az MGYK feladatait vette sorra. Az MGYK-nak fontos szerepe van a gyógyszertári szolgáltatások megújításában, a szakmai, mentális, morális megújulás fontossága összegezte az el?adó.

 

A kamara köztestületi szerepér?l és szakmai-érdekvédelmi feladatairól tartott el?adást Dr. Réti László a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke.

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu

A köztestületek legitimációját nemcsak a jogszabályok, hanem a hivatásrend léte is megszabja. Külön is kiemelte a közigazgatási döntések, a határozatok szerepét a köztestületi munkában. Megvilágította mi is a köztestület, miért lehet közigazgatási testület is a kamara, hogyan ruházhatja rá az állam a hatósági feladatait. Az ügyvédi kamara példáján keresztül beszélt a kamara érdekvédelmi feladatáról, megvilágította, ez nem egyenl? a hibázó tagok védelmével, hanem els?sorban a tagok jogainak védelmét kell, hogy jelentse.

Dr. Szócska Miklós államtitkárt dr. Hankó Zoltán köszöntötte, aki megköszönte a gyógyszerészet és a gyógyszerészi hivatás ügyének ért? és eredményeket felmutató képviseletét!

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu

Az államtitkár aktuális egészségpolitikai kérdések cím? el?adását, áttekintéssel indította ? felsorolás szer?en, a forrásteremtés, a struktúraátalakítás, az alapellátás, a népegészségügy, a humán-er?forrás krízis, az E-health és a gyógyszerügy kérdéseit érintve.

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu

A gyógyszerügyr?l szólva beszélt a liberalizáció káros hatásairól, az eladósodottságról, majd a támogatáspolitikai változásokról. Szóba kerültek az aktuális - generikus program, és a jöv?beni - a takarékos gyógyszerfelhasználás és a beteg együttm?ködés segítségével az ellátás min?ségének javítását célzó programok is.

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu

A térben és id?ben folyamatos ellátás biztosításának fontossága mellett érvel? államtitkár, bemutatta a gyógyszertámogatás változások id?diagramját, kérte a jelenlév?k támogatását - a kommunikáció jelent?ségét hangsúlyozva, - a gyógyszerkassza kiáramlás növekedésének tompításában?

 

mgyk.hu

 

A konferencia képei - érdekl?dés, konstruktív hangulat, kérdez?k és kérdezettek...

2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezd?dött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája ? mgyk.hu

Kapcsolódó oldalak:
Nemzetközi konferencia a komplex gyógyszerekr?l a Gyógyszerészeti Intézet szervezésében - semmelweis.hu
MÉREG- ÉS BORKÉSZÍT?K VI. TALÁLKOZÓJA - 2014. 08. 30 ? 09. 01., Tibolddaróc - mgyk.hu
Jó mulatság volt? - Regionális Gyógyszerészbál - 2014. február 22. ? MGYK B.-A.-Z. megyei szervezete
XXII. ORSZÁGOS GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS TOVÁBBKÉPZ? EL?ADÓI VÁNDORSERLEG VERSENY- ?Orea-Hygiea? pro Assistentiam Pharmaciae Alapítvány
Vándorgy?lés Sümegen - mgyk.hu
« Vissza
Betegsarok
2021. 03. 19.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2022 augusztus»
hkszcspszv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2022. 08. 08 hétfő