Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2022. december 06.
A GYKTN első napja: az Etikai Kollégium, a felügyelő bizottságok és a TEÉ ülése

A Gyógyszerész Köztestületi Napok december 2-i napján, a budapesti Hotel Benczúrban tartott rendezvény délelőttjén egymással párhuzamosan az Etikai Kollégium, a felügyelő bizottságok elnökei és a Területi Elnökök Értekezlete tartotta ülését.

A GYKTN első napja: az Etikai Kollégium, a felügyelő bizottságok és a TEÉ üléseAz Etikai Kollégium ülését dr. Pintér László elnök vezette. Miután egyperces néma felállással megemlékeztek prof. dr. Paál Tamásról, az első napirend a területi szervezetek etikai bizottsági elnökeinek bemutatkozása, illetve az elmúlt időszakban végzett munkájuk bemutatása volt. A következőkben dr. Nemere Gyula, az Országos Etikai Bizottság jogi szakértője tartott előadást az etikai határozatok formai és tartalmi követelményeiről, illetve az etikai ügyekre vonatkozó bírósági gyakorlatról. A harmadik napirendi pont előadója dr. Pintér László, a Kollégium új elnöke volt, aki röviden visszatekintett eddigi munkájára, és tájékoztatta a tagokat az elkövetkezendő feladatokról.

A felügyelő bizottságok elnökeinek ülését dr. Gutay Tibor, az Országos Felügyelő Bizottság elnöke vezette, és részt vettek rajta az Országos Felügyelő Bizottság tagjai és a területi bizottságok elnökei és alelnökei. Az értekezletet azért hívták össze, hogy felelevenítsék azokat a szempontokat, amelyek mentén a felügyelő bizottságoknak az ellenőrző munkájukat végezniük kell, a területi szervezetek szintjén éppúgy, mint országos szervezet esetén. A GYKTN első napja: az Etikai Kollégium, a felügyelő bizottságok és a TEÉ üléseCél, az egységes működési gyakorlat kialakítása és meghonosítása. Az általános ellenőrzési szempontok számbavételét követően, a következő napirendi pontban az országos FB saját működése során megélt tapasztalatok felelevenítésével igyekezett kézzelfoghatóvá tenni a korábban elhangzott, általános szempontokat. Ezt követően az egyes területi szervezetek képviselői kaptak szót, és számoltak be munkájukról, tapasztalataikról, esetleges gondjaikról. Az ülésen mindvégig jelen tudott lenni, dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető is, akinek a jelenléte biztosította, hogy a felmerülő kérdések, felvetések ne maradjanak válasz nélkül, az elhangzó információk pedig minél pontosabbak legyenek.

A GYKTN első napja: az Etikai Kollégium, a felügyelő bizottságok és a TEÉ üléseA Területi Elnökök Értekezlete ülése dr. Nyíri László, a TEÉ elnöke vezetésével zajlott. Az ülésen részt vett dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke is. Az első napirendi pont az aktuális témák megbeszélése volt. Dr. Nyíri bevezető előadása után a kamarai elnök ismertette a jelenleg folyó jogszabály-módosítási kezdeményezéseket – az energiaellátás, a GYSE-szabályozás, az alapanyagok, illetve a magidíj és a kormánnyal tervezett stratégiai együttműködés ügyében folynak az egyeztetések. Beszámolt arról is, hogy milyen kérdésekben kezdeményezett a Miniszterelnöki kabinetiroda azonnali intézkedéseket. Ilyen pl. a magisztrális díj és a GYSE piac szabályozásának átfogó felülvizsgálata. Szólt a rezsitámogatásról is; a remélt kompenzáció hiányában kb. ezer településen szűnhet meg a gyógyszerellátás. A NOR problémáival és a jelenlegi struktúra védelemének kérdéskörével is foglalkozott beszámolójában.

mgyk.hu
Fotó: Dr. Nagy Vilmos

 

2018-2023 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél