Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2024. április 17.
A Kamara cselekvési programja I. – a vándorgyűlés péntek délutáni blokkjáról

A plenáris üléseket követően „hazai” előadók következtek, akik olyan aktuális témakörökben tartottak a Kamara cselekvési programjával kapcsolatos előadásokat, amelyek érintik a köztestület további céljait, feladatait. A vándorgyűlés péntek délután első blokkjában a gyógyszerellátás struktúrája, integritása, valamint két szakmai irányelv került a középpontba.

Dr. Hankó Zoltán „A gyógyszerellátás struktúrája, integritása” címmel tartotta vitaindítóját. Bevezetőként idézte az Európai Unió Bírósága (Curia) 2009. május 19-i döntését, miszerint az Unió által védelmezett jogok között az áruk, szolgáltatások, tőke és emberek szabad áramlásánál is erősebben védett jog és érték az emberek egészsége és élete. A Kamara cselekvési programja I. – a vándorgyűlés péntek délutáni blokkjárólEbből adódóan, amikor bizonytalanság áll fenn a közegészséget érintő kockázatok fennállását vagy azok jelentőségét illetően, akkor (1) tagállami jogkörben hozhatóak meg a védő intézkedések, (2) a tagállamok szigorú követelményeket támaszthatnak a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység végzésére feljogosított személyekkel szemben, különösen „a gyógyszerek értékesítési módjait és a nyereségre való törekvést illetően, (3) fenntarthatják a gyógyszer értékesítésének jogát kizárólag gyógyszerészek részére és (4) előírhatják, hogy a gyógyszereket olyan gyógyszerészek értékesítsék, akik tényleges szakmai függetlenséggel rendelkeznek. Ezt követően a struktúra, a tulajdonlás és egzisztenciális függetlenség kérdéseit járta körbe. Visszatekintett a gyógyszertárak tulajdonosi összetételének, a szindikálás tilalmának és a hatósági ellenőrzési jogkörök szabályozásának a történetére.

Vitaindítója következő részében a kompetenciákkal, a személyi joggal és a szakmai függetlenséggel foglalkozott. A kompetenciák alakulását 1990-től vizsgálta. A 2000-es évek első felében fokozatos visszaszorulás volt tapasztalható, 2006-ban pedig „lényegében minden piacképes, kizárólagos és jogszabályban elismert gyógyszerészi kompetenciát elvesztettünk” – hangzott el. 2007-ben indult el a Kamara kompetencia rendezési programja. A továbbiakban a kitért a gyógyszertár-működtetésben a gyógyszerész szakmai felelősségének jogi hátterére, illetve hatósági kontrolljára, a gazdasági együttműködések lehetőségeire. Kiemelte a franchise rendszert, amivel kapcsolatban feltette a kérdést: a gyógyszertári franchise megfelel-e a Ptk jogbérleti, és a Gyftv. a személyi jogos szakmai és gazdasági kompetenciáival foglalkozó előírásainak?

A továbbiakban a gyógyszerellátás néhány mai jellemzőjére hívta fel a résztvevők figyelmét. Bemutatta a gyógyszerpiaci ellátási lánc főbb szereplőinek viszonyát, majd néhány gyógyszertári hálózatot működtető vállalkozás egyes adatait (2021-2022).Ezekből látszik, hogy agyógyszertárláncok tulajdonosai sokmilliárdos értékben állítanak ki számlát saját gyógyszertáraiknak és nagy profittal dolgoznak! Kitért a Magyar Máltai Szeretetszolgálat projektjére is, ahogy a kistelepülések gyógyszerellátása is az előadás témái között szerepeltek. Felhívta a figyelmet arra, hogy míg1990-ben 1400 gyógyszertár és 3000 gyógyszerész, addig 2024-ben 3100 gyógyszertár és 6300 gyógyszerész látta el az ellátás feladatait.

A kistelepülések gyógyszerellátásával kapcsolatban a Kamara két fő szempontot vesz figyelembe – hangzott el. Egyrészt a jelenleg gyógyszertárral rendelkező települések gyógyszerellátásának megőrzése és szolgáltatásaik fejlesztése, másrészta jelenleg gyógyszertárral nem rendelkező települések gyógyszerellátásának javítása.A két fő szempont érvényesítése során a jelenleg működő rendszer megerősítése időbeli intézkedési prioritást élvez – mondta.

Végezetül feltette a kérdést: a Kamara továbbra is célként képviselje-e

–   a szükséglet alapú gyógyszertár-létesítést,
–   a gyógyszertárhoz kötött gyógyszerforgalmazást,
–   a többségi gyógyszerészi tulajdont,
–   a fúziótilalmat,
–   a szindikálás tilalmát,
–   a gyógyszerészek szakmai önállóságát,
–   a gyógyszerész kötelező jelenlétét a gyógyszertárakban,
–   a személyi jogos gyógyszerész menedzsment jogainak biztosítását,
–   a vidéki kistelepüléseken a működő gyógyszertárak megőrzését és a gyógyszertárral nem rendelkező települések gyógyszerellátásának legközelebbi gyógyszertárhoz kötését.

A következő előadó dr. Somogyi Orsolya volt, aki a „Gyógyszerbiztonsági ellenőrzés - Egészségügyi szakmai irányelv fejlesztés” címmel osztotta meg gondolatait a megjelenés előtt álló gyógyszerbiztonsági validálással kapcsolatos egészségügyi szakmai irányelvről (ESZI).A Kamara cselekvési programja I. – a vándorgyűlés péntek délutáni blokkjáról Bemutatta a fejlesztés egyes szakaszait – a megújítási kérelmet 2023. március 10-én adták be, a végleges irányelv megküldése 2024. március 29-én történt meg –, valamint a fejlesztés delegált munkatársait. Bemutatta az elfogadott egészségügyi szakmai irányelv néhány paraméterét, valamint azajánlássorozatának logikai felépítését.

Az ESZI-vel kapcsolatos további stratégiai céljaival kapcsolatban elmondta, hogy az Egészségügyi Közönyben fog megjelenni. Ezután fontos ennek széleskörű megjelenítése, ismertetése. Úgy látja, továbbképzés formájában is szükséges megismertetni a gyógyszerész társadalommal. Felvetette a távoktatás lehetőségét is. Fontos a lakosság érzékenyítése is, kapcsolódhatna a SZEBB-programhoz is.

A szakmai rendszerváltás jegyében szólt további ESZI fejlesztésekről is. Ilyen lehet pl. a „Cukorbetegség gyógyszerbiztonsági ellenőrzése és gyógyszerészi gondozása a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző gyógyszertárakban”, és a „Geriátriai betegek gyógyszerbiztonsági ellenőrzése és gyógyszerészi gondozása a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző gyógyszertárakban”. Sorolta a megvalósításuk feltételeit: az elkészült ESZI mielőbbi megjelenése, a jelenlegi szolgáltatási díj megemelése, gyógyszerészi adatrögzítés lehetőségének megteremtése az EESZT-ben.

Dr. Gyimesi Nóra a „Vakcináció, mint gyógyszerészi kompetencia Magyarországon?” című előadása zárta a péntek délután eső blokkját. A pandémia hatásainak bemutatásával kezdte: a bizalom a hagyományos médiában, kormányokban, egészségügyi szakemberekben stb. alapjaiban rendült meg. Churchill-t idézve – „Ne pazarold el a lehetőséget, amit egy jó kis válság a kezedbe ad!” – említette, hogy a pandémia újragondolásra kényszerítette a szakmát több szempontból is. A COVID-19 vakcináció új utakra terelte a kórházi gyógyszerészeket, részt vettek az oltópontok munkájában, a magas rizikójú betegek kezelésében, de fontos szerepük volt a hitelesség megőrzésében is.A Kamara cselekvési programja I. – a vándorgyűlés péntek délutáni blokkjáról

Hogyan teljesedhet ki a gyógyszerészi részvétel az oltási programokban az alapellátás szintjén? – tette fel a kérdést a továbbiakban. Válaszában elmondta, hogy az oltópontok tanulságai szerint jelentős terhelés-racionalizálási potenciál lakhat a gyógyszertárakban. Gyógyszertári vakcináció jelenleg 29 országban folyik. Ennek bevezetése átfogó keretrendszer kialakítását igényli, széles szakmai és szakpolitikai konszenzus talaján.

Miért érdemes patikai vakcinációban gondolkodni? – folytatta, majd sorolta az ennek alátámasztására szolgáló adatokat. A lakosság szempontjából előny, hogy így könnyebben hozzájutnak az oltásokhoz, oltási hezitenciájuk mérséklődhet. Az orvosok munkahelyi terhelése csökkenthető, alacsonyabb lesz az incidencia. A gyógyszerészek ezáltal nagyobb felelősséget vállalnak a közegészségügyi feladatok terén, és szakmai fejlődésükre is jó hatással van. Az egészségügyi rendszerre is pozitívan hatna több szempontból is: növekvő átoltottság, prevenció stb.

A továbbiakban a patikai vakcináció rendszerének felépítésével foglalkozott. Idézte az ezzel kapcsolatos PGEU állásfoglalást és FIP ajánlást. Kitért a jogszabályi háttérre és a szükséges infrastruktúrára is. Foglalkozott az oltás kivitelezésével, ahogy a finanszírozási kérdésekkel is. Az oktatási, képzési követelmények se maradtak ki, végezetül pedig a pilot program szükségességére hívta fel a figyelmet.

 

B. Zs.
Fotó: Mogyoróssy Márton

A Kamara cselekvési programja I. – a vándorgyűlés péntek délutáni blokkjáról

A Kamara cselekvési programja I. – a vándorgyűlés péntek délutáni blokkjáról

A Kamara cselekvési programja I. – a vándorgyűlés péntek délutáni blokkjáról

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél