Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2014. december 12.
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2014. december 11-én tartotta soron következő elnökségi ülését – mgyk.hu

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (továbbiakban Kamara) elnöksége 2014. december 11-én tartotta soron következő ülését a Kamara Dózsa György úti székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok határozatképes számban voltak jelen. 

 

A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán az előző elnökségi ülés óta történt eseményekről adott tájékoztatást. A sort a november 21-én kezdődő Köztestületi Napokkal kezdte. A Kamara és az OTH közötti egyeztetés a legkonstruktívabb volt az elmúlt években. A jubileumot méltóságteljesen ünnepelték, a meghívottak jelentős része eljött, Balog Zoltán miniszter úr jelenléte pedig azt jelzi, hogy komolyan veszi az együttműködést a gyógyszerészekkel. A küldöttközgyűlésen a részvétel több mint 50 százalékos volt, és a kamara teljes vezérkarának munkáját minősíti, hogy ismét ellenszavazat nélkül fogadták el az elnöki beszámolót és a jövő évi költségvetés elfogadási eljárása is konstruktív volt. Az elnök tájékoztatott, hogy az előzetes elszámolás alapján a rendezvényt nullszaldó-körüli eredménnyel sikerül zárni.  Ez után dr. Szabó Sándor átadta a kamarai elnöknek azt a kitüntetést, amelyet a Köztestületi Napokon Tadeusz Babatek ugyan neki adományozott a lengyel gyógyszerészi kamara elnöksége nevében, de valójában a Kamarát illeti meg.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2014. december 11-én tartotta soron következő elnökségi ülését – mgyk.hu

A továbbiakban az Unicredit Bankkal történt megbeszélésről esett szó, ahol a Kamarát az elnök mellett dr. Zalai Károly főtitkár és dr. Horváth-Sziklai Attila hivataligazgató képviselte. A megbeszélés-sorozat célja olyan banki csomag összeállítása, ami a gyógyszertárak számára kedvező lehet. Ez után dr. Hankó tájékoztatott a központi költségvetés tervezetéről, amely alapján okkal lehet remélni, hogy a generikus kompenzáció, a szolgáltatási díj, a működési célú támogatás és a kisforgalmú gyógyszertárak kamatmentes támogatása is bekerül a 2015-ös költségvetésbe. A közeljövőben kerül sor arra az egyeztetésre az államtitkársággal, ahol a működési célú támogatás és a kamatmentes támogatás-előleg hatékonyabb felhasználási lehetőségeit beszélik meg.

 A Kamara képviseletében dr. Szabó Sándor vett részt a Magyar Orvosi Kamara alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi összejövetelen november 29-én, amiről a tiszteletbeli elnök röviden beszámolt. A Kamara képviseltette magát a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság küldöttközgyűlésén is.

 Az elnök tájékoztatott dr. Zombor Gábor parlamenti meghallgatásáról, ahol az államtitkár ismertette az egészségpolitika legfontosabb téziseit. A gyógyszerészek számára kiemelendő, hogy a patikaszabályozáson nem kívánnak változtatni – az ezzel ellentétes híresztelés ellenére. A kormány a mindenképpen megvédendő szabályozások közé sorolja a patikákét, a gyógyszer-nagykereskedelem szabályozási feltételeinek újragondolása elkezdődött. A kamara kezdeményezte a fiókgyógyszertár létesítés szabályozásának pontosítását, hogy a létesítési engedélyben megjelölt határidő sorozatos mulasztásával kialakuló patthelyzetet fel lehessen oldani.

A „Táltosképző” vendége két alkalommal is dr. Gaál Péter volt, aki novemberi előadásában az egészség-, illetve a gyógyszerpolitika kérdéseivel foglalkozott, míg a decemberi találkozó inkább konzultatív jellegű volt. Lezajlott a gyógyszerészi gondozás szakmai bizottság ez évi utolsó ülése is. Az elnök a cafeteria-szabályozással kapcsolatos teendőkről egészségpénztári vezetőkkel egyeztetett, és beszámolt a szociális otthonok gyógyszerellátásának ügyében folytatott egyeztetésekről is. Az ügyeleti renddel kapcsolatos álláspontok összehangolása céljából az elnök, dr. Sohajda Attila alelnök és dr. Horváth-Sziklai Attila hivataligazgató egyeztetett az országos tiszti főgyógyszerésszel. Az elnök tájékoztatott, hogy leadták az OGYI-nak a FoNo VIII-cal kapcsolatos kamarai javaslatokat.

Az elnökség pontosításokkal jóváhagyta a tartozáskezeléssel kapcsolatban készült elnökségi tájékoztatót, amelynek az a célja, hogy felhívja a gyógyszerészek figyelmét az OEP változó ellenőrzési szempontrendszeréről. A tájékoztató kikerül a honlapra és a területi szervezetek elnökei is megkapják.

A döntéshozatalt igénylő napirendi pontok között az első a képzés, a szakképzés és a továbbképzés koncepciójának konzultatív egyeztetése volt, dr. Perjési Pál, OGYÁB elnök előterjesztésében. Kiemelték, hogy változtatás szükséges ezen a területen is, és Hangsúlyozták, noha egyeztetések szükségesek más szervezetekkel is, a Kamarának először a saját véleményét kell kialakítani. A hozzászólások és kiegészítések után az elnökség felkérte az elnököt, hogy a vita során elhangzottakat is figyelembe véve, az oktatási, a gazdasági és szakmai munkabizottság, az ipari állandó bizottság és a kórházi szervezet javaslatai alapján az előterjesztésből egységes javaslatot készítsen év végéig.

Az elnökség foglalkozott a Köztestületi Napokhoz kapcsolódó új feladatokkal. Az egyes feladatok – pl. a fiatalok és az idősek részvételének elősegítése a következő Köztestületi Napokon, az OTH vezetőivel megbeszélt fórumok szervezése, a költségracionális gyógyszertárműködtetés elősegítése, külföldiek tájékoztatása a deliberalizáció tapasztalatairól miniszimpózium szervezése a franchise rendszerekről – megtárgyalása után kijelölték a végrehajtásukért felelős személyeket. A következőkben döntés született a Kamara 2015. évi rendezvényeinek időpontjairól és helyszíneiről, valamint az elnökségi ülések rendjéről.

Ez után dr. Csóka Ildikó és dr. Horváth-Sziklai Attila előterjesztésében tájékoztató hangzott el a TÁMOP 6.2.5. Á. projekt zárásáról. Az elnök kiválónak minősítette a projekt Gyógyszertári standardok című programfüzetét, és köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a programban. Az ülés részvevői egyhangúan szükségesnek tartották, hogy a füzet a gyógyszerészek számára legyen elérhető, illetve a projekttel kapcsolatos film kerüljön fel a honlapra.

mgyk.hu

2018-2023 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél