Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2022. 08. 09.
Félszáz gyógyászati segédeszközt már hiába keresnek tb-támogatással - napi.hu
»
2022. 08. 09.
Fogyasztószer-keresked?t és reklámügynökséget büntetett a GVH - pharmaonline.hu
»
2022. 08. 08.
Hidrogél növelheti a gyógyszerek és vakcinák eltarthatóságát - ng.24.hu
»
2022. 08. 04.
Az USA gyógyszerválsága - mandiner.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

A szeptember 4-i e-recepttel kapcsolatos fórum: kérdések és válaszok
2017. szeptember 20.

Az MGYK és az ÁEEK közös szervezésében szeptember 4-én országos fórum volt a Lurdy házban, amelyen a résztvev?k az e-receptrendszerr?l tájékoztató el?adásokat hallgathattak meg, majd az írásban leadott kérdésekre hangzottak el válaszok. A rendelkezésre álló id? nem volt elegend? minden kérdés megválaszolására, ezért az ÁEEK munkatársai vállalták, hogy az összegy?jtött kérdésekre írásban válaszolnak. A könnyebb kezelhet?ség érdekében az azonos tematikájú kérdéseket összevontuk.

Az alábbiakban

- az I. fejezetben a szeptember 4-i fórum kérdéseit és a rájuk adott válaszokat olvashatják,

- a II. fejezetben ? emlékeztet?ül ? a korábban a Kamarához eljuttatott kérdésekre adott és augusztus 15-én közzétett válaszokat újólag közzétesszük.

Amennyiben az eltér? id?pont miatt részben eltér? megközelítésekkel találkoznak, a szeptember 4-i fórum válaszait tekintsék mérvadónak.

Budapest, 2017. szeptember 20.

Dr. Hankó Zoltán

 

 

I. fejezet

E-recept: a gyógyszerészek kérdeznek

 

Válaszok az MGYK - ÁEEK e-recepttel kapcsolatos fórumon feltett kérdésekre

2017. szeptember 4.

 

1. A gyógyszertárban nem munkaviszony keretében foglalkoztatott munkatársak esetén (helyettesít?k, vállalkozók, gyes-en lév?k) van-e teend?je a személyi jogos gyógyszerésznek?

A személyi jogos gyógyszerész vagy az általa megbízott, adminisztrátori jogkörrel felruházott személy fogja kiosztani az EESZT jogosultságokat a gyógyszertár valamennyi olyan munkatársának, aki a vények kiadásában aktívan közrem?ködik.

2. Milyen betegedukációs kiadványok lesznek?

A betegek, a lakosság tájékoztatására országos kampányt tervezünk, ahol számos fórumon (print, online stb.) fognak értesülni az érintettek az EESZT-r?l.

3. Mi a teend? az e-személyi igazolvány (továbbiakban: e-szig) olvasó meghibásodása esetén?

Az e-szig olvasó garanciális ideje alatt elromlott készülék pótlásának céljából, a gyógyszertárnak fel kell vennie a kapcsolatot az ügyfélszolgálati központtal, az EESZT Kontakt Centerrel. Az e-személyi olvasókról további információ az e-egeszsegugy.gov.hu/eszig oldalon érhet? el.

4. Mit kell tennem, ha több e-szig olvasóra van szükségem, mint amit el?zetesen jeleztem?

Az e-egeszsegugy.gov.hu/eszig oldalról elérhet? az a felület, ahol még pótigénylést lehet benyújtani e-SZIG olvasókra. Az ÁEEK az induláshoz szükséges e-szig olvasókat biztosítja ingyenesen. Kés?bb, további olvasók beszerzése vagy a garanciális id?n túl elromlott készülékek javíttatása, pótlása már az egészségügyi szolgáltató feladata és költsége.

5. Expediálhatok-e ha az e-személyim elveszett?

Nem.  Az e-személyi igazolvány, mint els?dleges azonosítási eszköz, feltétele az EESZT használatának, így az expediálásnak is. Az éles indulástól az e-vényekhez való hozzáférés csak kétfaktoros azonosítás után lehetséges (e-szig és pin kód), így vényköteles gyógyszert expediálni csak jogosultsággal rendelkez? személy fog tudni.

6. Elég lesz-e az id? a rendszergazdáknak az e-szig olvasók telepítésére?

A rendszergazdáknak az e-szig olvasók telepítése alapvet?en kis feladat, amennyiben már a gyógyszertárban vannak az igényelt készülékek. Ennek feltétele, hogy a gyógyszertárak id?ben vegyék fel a kapcsolatot rendszergazdájukkal és az ÁEEK-kel, regisztráljanak az EESZT csatlakozási portálon, küldjék be a csatlakozáshoz kért dokumentumokat és nyilatkozatokat, továbbá id?ben vegyék át a járási hivatalokba szállított készülékeket. Az e-szig olvasók telepítéséhez és használatához minden információt és támogatást meg lehet találni az e-egeszsegugy.gov.hu/eszig oldalon.

7. Mit tegyek, ha megbízhatatlan az internet szolgáltatásom (sebesség, szolgáltatás kimaradás), mi a minimális ?sávszélesség??

Az e-recept m?ködéséhez nem szükséges új, nagy sávszélesség? internet el?fizetés. Az a meglév? internet szolgáltatási csomag, amely jelenleg is jól kiszolgálja a gyógyszertár információs és kötelez? kapcsolattartási szükségleteit, alapvet?en elegend? az e-recept kezeléshez is. Bizonytalan internet szolgáltatás esetén (pl. rendszeres szolgáltatás kimaradások) ajánlott lehet mobilinternet el?fizetés is, a vezetékes hálózat mellett. Hálózati problémák felmérésében kérheti rendszergazdája segítségét is.

8. Kezeli-e a rendszer a 22-es / 21-es vonalkód problémáját, jelent-e ez az expediálási folyamatban különbséget?

NEAK (OEP) formavény esetén az expediálást javasolt a 22-es e-recept azonosító beolvasásával kezdeni (amennyiben szerepel a vényen), mert így a felírt vény összes adata egyszerre tölt?dik be a kiadási képerny?re, gyorsítva a vénykezelési folyamatot.

9. Lezárt és EESZT-be felküldött vény stornózására lesz-e lehet?ség?

Természetesen lehet?ség van hibajavításra is. Az EESZT nem változtat a gyógyszertári rendszerek funkcióin, a sztornózás m?ködhet a csatlakoztatott rendszereknél is. Az e-vénnyel kapcsolatos minden beavatkozás ? így a kiadás törlése vagy javítása is ? naplózva van. Minden gyógyszertár csak az általa felvett e-receptet törölheti a rendszerb?l.

10. Az orvosok kapnak-e megfelel? tájékoztatást az ÁEEK-t?l?

Igen. Az ÁEEK, mint fenntartó, regionális roadshow-ján teljeskör? tájékoztatást nyújt az EESZT-r?l, a pilot tapasztalatokról és a csatlakozás lépéseir?l.

11. Kizárja-e a rendszer a kétszeri vénykiváltást?

A kett?s vényfelírás és kiváltás elkerülését az extravonalkód kódolásának tervezett módosítása is támogatni fogja. Orvosi szoftver által NEAK formavényre (is) nyomtatott e-vény esetén az extravonalkód 19. pozíciójában a jogcímet tartalmazó karakter ?0? (nulla) kell, hogy legyen. Egy ilyen vény extravonalkódjának beolvasásakor jelezni fog majd a gyógyszertári rendszer, hogy e-vényr?l van szó, és a vényadatokat a Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térb?l (továbbiakban: EESZT, Tér) kell letölteni, az e-receptazonosító (22-es) vonalkódja alapján. A duplikációk elkerülését a helyi rendszerbe beépített más ellen?rz? mechanizmusok is segíthetik (pl. a rögzítend? gyógyszer TTT kódjának ellen?rzése a lekérdezett aktív vények között).

12. Ha nem e-receptet vált ki a beteg, be kell-e rögzítenem azokat az adatokat, amelyeket az extra vonalkód nem tartalmaz?

A próbaüzem tapasztalatait is figyelembe véve, a papírvény jogszabályi extra vonalkód adatain túl további adatokat (pl. ágazati kód, a beteg neme, adagolás) nem lesz kötelez? beírni a vény Tér-ben való gyógyszertári rögzítésekor, az e-receptrendszer kötelez? november 1-i indulásakor.

13. Változik-e az extravonalkód struktúrája?

Igen. 2018 végéig minden e-recept felírásakor az orvosi szoftver által kötelez?en el?állított felírási igazolásra (NEAK vényre) rányomtatódik a megszokott extravonalkód is. Ilyenkor, ha a nyomtatott vényen egyszerre szerepel az e-receptazonosító és az extravonalkód, úgy az extravonalkód 19. pozíciójában a jogcímet tartalmazó karakter ?0? (nulla) kell, hogy legyen. Ilyen vény extravonalkódjának beolvasásakor jelezni kell a gyógyszertári rendszernek, hogy e-vényr?l van szó, és a vényadatokat a Tér-b?l kell letölteni, az e-receptazonosító alapján. Szolgáltatás kiesés esetén is be lehet majd olvasni ezt a módosított EKV-t is a gyógyszertárban, ekkor viszont a hiányzó jogcímet az expediálásnál kézzel kell kiválasztani.

14. Lehetek-e belépve egyszerre kett? gépen?

Igen. Az EESZT nem tiltja, hogy egy felhasználónak egy id?ben több érvényes bejelentkezése is legyen. Ilyenkor természetesen a különböz? bejelentkezéseknél szükséges az e-szig-es  azonosítás. Így egy munkahelyen, szükség esetén, két számítógépen is hozzá lehet férni az EESZT vényekhez (pl. officina expediáló moduljában és irodai modul retaxa funkciójában is). A rendszer minden felhasználói hozzáférést naplóz.

15. Csak az officinai gépekhez kell e-személyi olvasó vagy az irodai/szerver gépekhez is?

Minden olyan munkahelyhez szükséges e-személyi olvasó, ahonnan e-recept elérés történhet. Azaz e-személyi olvasó irodai géphez is kellhet, amennyiben itt is szeretnék elérni az EESZT-t, pl. retaxálás, vénylekérdezés korrekcióhoz vagy gyógyszerészi gondozási tevékenységek céljából.

16. A 2017. november 1. el?tt felírt, de 2017. november 1. után beváltott vényeket is rögzíteni kell-e az EESZT-ben?

Igen, nov. 1-t?l valamennyi gyógyszertárban bemutatott TB támogatott papírvényt kötelez? rögzíteni az EESZT-ben is.

17. Ha a beteg több e-receptet vált ki egyszerre, lehet-e listát nyomtatni a készítményekr?l, ami segíti az összekészítésüket?

Az EESZT-b?l lekérdezett és kiadott (vagy kiadásra el?készített) e-vények Kiadási igazolásai a kiszedés vagy a betegtájékoztatás támogatására helyben, a gyógyszertárban is kinyomtathatóak. Ezt a gyógyszertári szoftver funkciói biztosíthatják, akárcsak a kiadási adatok korszer? mobileszközökön (pl. tablet, pda) történ? papírmentes helyi megjelenítését és hordozhatóságát is. Az ilyen listákra is vonatkoznak a szigorú egészségügyi adatkezelési törvény (Eü.ak. tv.) el?írásai.

18. Mindenképpen cserélnem kell-e a Win XP operációs rendszert november 1. el?tt?

Az e-szig leolvasók integrációja az elavult operációs rendszerhez is megoldott, az illeszt? program elérhet? az e-egeszsegugy.gov.hu/eszig oldalon. Viszont az e-recept bevezetését?l függetlenül, a Windows XP operációs rendszer már nem támogatott, használata nem biztonságos.

19. Ha egy gyógyszerész több gyógyszertárban is dolgozik, minden helyen fel kell-e ?t venni a jogosultsági (V-mátrix listába)?

Igen, ez a gyógyszertárvezet? vagy az általa megbízott adminisztrátor feladata.

20. A tesztid?szak tapasztalatai alapján hány százalékkal több id?t fog igénybe venni egy beteg, mint ez el?tt?

A próbaüzem tapasztalatai alapján a vények kiadása és a betegellátás nem lassult. Jól m?köd? EESZT kapcsolat mellett az e-vények lekérdezése és kezelése gyorsabb volt a jelenlegi extravonalkódos vagy kézi adatfelviteli gyakorlatnál.

21. Ha egy egyszemélyes gyógyszertár gyógyszerésze elveszti az e-személyi igazolványát, hogy lehet a falu gyógyszerellátását biztosítani? (Egy új e-személyi megszerzése 14 napba kerül.)

Az elveszett személy igazolvány helyett új e-személyi igazolványt kell igényelni. Az igénylést haladéktalanul be kell nyújtani a legközelebbi okmányirodában vagy kormányablaknál. E-személyi igazolvány hiányában a gyógyszertárban csak EESZT kapcsolat nélküli feladatokat lehet végezni (pl. vénynélküli kiadás, gyógyszerkészítés, irodai adminisztráció, árukezelés). Az EESZT m?ködtet?je vizsgálja a további lehet?ségeket, hogy az ilyen helyzetekben hogyan legyen biztosítható a folyamatos gyógyszertári m?ködés.

22. Hogyan kezeli az EESZT az egyedi méltányosággal felírt, egy adott gyógyszertárban kiváltható gyógyszereket? Csak az adott gyógyszertár férhet hozzá a vényhez?

Amennyiben az elrendelt gyógyszer a NEAK közhiteles törzsében (PUPHA) szerepel, akkor az e-vényen is írható és kiadható. Az e-recept rendszer indulásakor marad a jelenlegi gyakorlat, vagyis az egy adott gyógyszertárra kiállított méltányossági engedélyt papíron kell bemutatni, és ez alapján a NEAK e-jelentési rendszerében elszámolni. Az ilyen gyógyszer kiváltási adatai felkerülnek a Tér-be, de a NEAK ? ellen?rzés esetén ? a papírvény és a csatolt engedély bemutatását kérheti. Az e-recept fejlesztés kés?bbi szakaszában a teljes folyamat elektronikussá tételét tervezzük, a NEAK-kal együttm?ködésben.

23. Tételesen finanszírozott készítmények expediálása / elszámolása is integrálva lesz-e az EESZT-be?

Hasonlóan az egyedi méltányossághoz, a közeljöv? e-recept fejlesztéseinek egyik célja a teljes folyamat elektronikussá tétele.

24. Az orvosnak kötelez?-e e-receptet kiállítani, ha az EESZT elérhet??

Igen, a jogszabály-tervezet alapján f?szabályként e-vényt köteles írni minden, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál dolgozó orvos. Természetesen egyes kivételes esetekben, mint például gyógyszerrendelés a beteg otthonában, szolgáltatás-kiesés alatt az orvos papírvényt is kiállíthat. Csak papírvény alkalmazható az orvosi táska részére történ? gyógyszerrendeléskor, vagylagos (?seu?) gyógyszerrendeléskor, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkez? gyógyszer rendelésekor, valamint ?pro familia? jelzéssel történ? gyógyszerrendeléskor.

25. Lesz-e a kézi gyógyszertár orvosának önálló expediálási joga az EESZT-ben?

Nem. A jogszabály-tervezet szerint a kézi gyógyszertárat m?ködtet? háziorvos saját orvosi szoftverével fogja rögzíteni a kiadott gyógyszer vényét a Tér-ben, felírt és azonnal expediált státusszal, így ez a vény máshol már nem lesz kiváltható. A kötelez?en kinyomtatott felírási igazolást az orvos elszámoláskor leadja az anyagyógyszertárban. Ekkor a vényt lekérdezik a Tér-b?l, ellen?rzik, lezárják és kiadási igazolást készítenek róla, amelyet az orvos aláír.

26. Lehet-e tájékoztatást kapni arról, hogy melyik járási hivatalba mikor viszik ki az e-személyi olvasókat, milyen dokumentumok szükségesek az átvételhez?

A korábban bekért adatok alapján a normál ügymenetben igényelt e-személyi olvasókat már minden járási hivatalba kiszállították. Az utólag igényelt olvasókat Budapesten lehet majd átvenni, minden igényl? az adatbekér?n megadott e-mail címre kap err?l üzenetet október els? hetében. Az e-szig olvasók átvételér?l, telepítésér?l és használatáról minden információt megtalál az e-egeszsegugy.gov.hu/eszig oldalon.

27. Az EESZT-ben lév? kiadott vény esetén mi lesz a retaxa funkciója és lépései?

A helyi gyógyszertári rendszer retaxa funkcióját használva a számítógép monitorján az EESZT-b?l lekérdezett felírt és valóban kiadott elektronikus vény tartalmát kell összehasonlítani. A megnyitás id?pontját és a megnyitást végz? felhasználó azonosítóját a kiadott vényhez kapcsolva rögzíti a rendszer. Felírási igazolás (NEAK vény) esetén a papírra írt adatokat kell összevetni a Tér-ben rögzített adatokkal, a jelenleg is érvényes önellen?rzési és gyógyszerbiztonsági el?írásoknak megfelel?en.

28. Kell-e rögzítenem a beteg fényképes igazolványának számát a TAJ alapú kiváltás során?

Felírási igazolás nélkül, a páciens saját részére történ? TAJ alapú gyógyszerkiváltása esetén meg kell gy?z?dni a kiváltó személyazonosságáról. E célból szükséges a régi típusú fényképes igazolvány bemutatása vagy az új típusú e-szig használata. A jogszabály-tervezet szerint, az igazolvány számának rögzítése csak az 50.000 Ft értékhatárt meghaladó bruttó fogyasztói árú gyógyszer kiváltásakor lesz kötelez?.

29. A vonalkódleolvasási hibák kizárására át lehet-e alakítani úgy a receptet, hogy el?ször az e-recept vonalkód legyen biztonsággal leolvasható (az extravonalkód véletlen leolvasásának kizárása)?

A NEAK vény formája és adattartalma adott. Az expediálást javasolt a vény közepén lév? e-recept azonosító vonalkód beolvasásával kezdeni (amennyiben szerepel a vényen), mert így a felírt vény összes adata egyszerre tölt?dik be a kiadási képerny?re. Azt, hogy az extravonalkód véletlen leolvasása ne okozzon zavart az e-vény kiadásnál, a rendszergazda feladata megoldani. E-recept esetén az EVK kódolás speciális (lásd fentebb).

30. Az orvos által az expediálás közben javított vény tartalma nem lesz azonos a felírási igazolással, amit viszont meg kell ?rizni. Jelenthet-e ez problémát a patikának az elszámolásnál vagy az ellen?rzésnél?

Az orvos kiadott státuszú e-vényt már nem tudja módosítani. Az EESZT elérhetetlensége (szolgáltatás kiesés) e-vény módosítása esetén a szolgáltatók egymás közti egyeztetése szükséges, dokumentált módon.

31. A cikktörzs egyezni fog-e és naprakész lesz-e a háziorvosoknál, a szakrendel?kben, a fekv?beteg ellátó intézményekben a gyógyszertárakéval?

Ahhoz, hogy az e-recept felírást vagy kiadást on-line befogadja a Tér, valamennyi oldal azonos gyógyszertörzzsel kell, dolgozzon, amely nem más, mint a NEAK PUPHA legfrissebb verziója.

32. Hogyan igazoljuk a beteg felé, hogy retaxáltunk?  (Miért nézegettük az adatait, amikor ? nem volt ott a gyógyszertárban?) Mivel az expediáló szakasszisztens csak a le nem hívott vényt kérheti le a térb?l, így akkor ? nem is retaxálhat?

A beteg felé a gyógyszertárnak nem kell külön igazolnia a retaxa miatti lekérdezést, mivel a gyógyszerbiztonsági ellen?rzés jogszabályi el?írás és a beteg érdeke is. Az e-recept bevezetésével a gyógyszertári szakszemélyzet kompetenciái nem fognak változni.

33. Fiókgyógyszertáranként kell-e külön-külön patikai adminisztrátort felvenni? Például egy egyszemélyes gyógyszertár esetén?

Nem. A mai gyakorlatnak megfelel?en, az anyagyógyszertárat vezet? gyógyszerész vagy megbízottja gyakorolja az adminisztrátori jogköröket a fiókgyógyszertárban is (pl. a szakszemélyzet rögzítése vagy a jogosultságok kiosztása).

34. Felírási igazolás hiányában, hogyan válthatja ki a szül? 14 éven aluli gyermek gyógyszereit?

A jelenlegi gyakorlat nem változik. Vagyis ha nincs a papírvény a szül?nél, akkor most sem tud vényköteles gyógyszereket kiváltani a szül? 14 éven aluli gyermekei számára. Hasonló eljárásrendben, az e-recept bevezetésével is csak papír felírási igazolás birtokában tud gyógyszert kiváltani kiskorú gyermekei számára a szül?.

35. Az e-recept bevezetésével lehetséges lesz-e a részleges kiadás?

A bevezetést megel?z? szakmai és hatósági egyeztetéseken az a döntés született, hogy ? bár informatikailag megvalósítható ? a részleges kiadás funkció jelenleg nem kerül bevezetésre.

36. Mi a teend? az e-recept esetén, ha a receptre (felírási igazolásra) nyomtatott azonosító olvashatatlan a scanner számára?

A felírási igazoláson lév? receptazonosító vonalkód alatti 18 karakteres számsor begépelésével is lehetséges a vény Tér-b?l való lekérdezése. További lehet?ség a vény elérésére az e-szig vagy személyi igazolvány + TAJ használatával azonosítani a beteget, amennyiben a saját vényeit váltja ki.

37. Hányszor foglalhatom újra a receptet, ha kett? napon belül nem tudom beszerezni?

A vény foglalt státusz többszöri meghosszabbítására egyel?re nincs korlátozás beállítva a rendszerben, a lejárati id?n belül ismételhet?, azonban a beteg kérésére a vényt a foglalásból fel kell szabadítani.

38. Hogy viszem el a laborba az e-receptet (magisztrális gyógyszerkészítéshez, ha nincs felírási igazolás sem)?

A kiadási igazolást kell kinyomtatni a helyi rendszerb?l. Ezt kell majd a magisztrális gyógyszer készít?knek és a kiadónak aláírni. A nyomonkövethet?ség érdekében majd ezt kell tárolni.

39. Ahhoz, hogy a retaxa meglétét a NEAK kontrollálni tudja, lesz-e joga a patika EESZT adataihoz alanyi jogon hozzáférni?

A NEAK a csatlakozást követ?en az EESZT-b?l is le tudja majd kérdezni az elszámolásra jelentett elektronikus vények adatait, így a retaxát is. Papíralapú vények esetén a jelenlegi ellen?rzési gyakorlat maradhat érvényben. A NEAK ellen?rzése az érvényes jogszabályi el?írásoknak és szerz?déseknek megfelel?en, az EESZT hatósági modulján keresztül fog történni.

40. Ha éppen nincsen internet kapcsolat, hogyan expediálható az e-recept?

Szolgáltatás kiesés esetén az orvos által aláírt és lebélyegzett felírási igazolás (2018 végéig a NEAK vény) alapján expediálhat a gyógyszertár. Az ilyenkor érvényes eljárásrendet az ÁEEK-nél kidolgoztuk és az MGYK-val való egyeztetés után, az EESZT portálon elérhet?vé fogjuk majd tenni. A szolgáltatás-kiesés ideje alatt felvett adatokat a térkapcsolat helyreállását követ?en a várható vonatkozó jogszabályok szerint továbbítani kell az EESZT-be.

41. Államvizsgás gyógyszerészhallgatónak lesz-e expediálási jogosultsága (gyakorlatok megszerzése)?

A jelenlegi gyógyszerkiadói kompetenciák nem változnak. Hallgatónak expediálni jelenleg is csak m?ködési engedéllyel rendelkez? gyógyszerész felügyelete mellet lehet.

42. Ha nincs feltüntetve az adagolás az e-recepten, vissza kell-e küldeni a beteget az orvoshoz?

Az e-vényen az adagolás egyértelm? feltüntetésére, illetve az adagolás nélküli vény TB elszámolhatóságára a vényrendelés általános szabályai ? a mindenkor érvényben lév? jogszabályok szerint ? vonatkoznak.

43. Védelmet biztosít-e a rendszer az ellen, hogy TAJ szám ismeretében bárkinek a vénye a távollétében lekérdezhet? legyen?

A visszaélések elkerülésére több informatikai és nem informatikai védelmi mechanizmus van az EESZT-be építve. Az utóbbiak közül kiemelend?, hogy minden lekérdezés a lekérdez? felhasználói adataival naplózódik és bármikor visszakereshet?. A Lakossági portálon minden érintett saját maga követheti, hogy ki és mikor fért hozzá az EESZT-ben tárolt egészségügyi adataihoz, és a visszaélés gyanúját jelentheti a hatóságoknak.

44. Orvos kezdeményezheti-e e-recept foglalt státuszba helyezését?

Az orvosi szoftverben erre nincs lehet?sége, ez kifejezetten gyógyszertári funkció.

45. Külföldi vényeket az e-recept rendszer kezeli?

Az e-recept rendszerben a külföldön felírt vény gyógyszertári rögzítése az EESZT-ben egyel?re még nem támogatott (mert pl. az orvos és az intézmény sem azonosítható).

46. Magyar orvos EU-s állampolgár részére Magyarországon tartózkodása idején rendelhet-e e-recepten gyógyszert?

Igen, fényképes igazolvány (pl. útlevél, személyi) vagy EU-s biztosítási kártya alapján.

47. Vényköteles gyógyszer vény nélküli kiadását (orvosnak, gyógyszerésznek) szükséges-e a gyógyszertárnak az EESZT-ben rögzíteni?

Várhatóan az e-recept bevezetését lehet?vé tev? jogszabályok tartalmazni fogják a rögzítési (nyilvántartási) kötelezettséget egy kés?bbi id?ponttól.

További információ az e-receptrendszerr?l:

https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informacios-portal/e-recept

 

A válaszokat közzéteszi:

Dr. Bertalan Lóránt, ÁEEK

szakmai koordinátor, gyógyszerészII. fejezet

A gyógyszerészek kérdeznek

 

A Kamara honlapján augusztus 15-én közzétett kérdések és válaszok

 


Az e-erecept bevezetése

Biztos, hogy el fog indulni az e-recept szolgáltatás 2017. november 1-jével?
Igen, a rendszer készen áll az indulásra, a jogszabályban rögzített kötelez? csatlakozási id?pontban a rendszer m?ködése biztosított.

Az orvosoknak is kötelez? 2017. november 1-jét?l az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (továbbiakban: EESZT, Tér) használata?
Igen. Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatlakozásra köteles minden, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál dolgozó.

 

Felírási igazolás, papírvény

A gyógyszertárakban csak igazolvány ellenében (TAJ kártya vagy személyi igazolvány) kaphatják meg a betegek a gyógyszereiket?
Gyógyszerkiváltás nem csak igazolvány alapú azonosítás után lehetséges majd. Az e-vényr?l az orvos papír ?Felírási igazolást? is kiállít, amelyet a beteg átadhat hozzátartozójának, gondozójának, szomszédjának vagy ismer?sének is, aki ezt a gyógyszertárban bemutatva, kiválthatja a páciens gyógyszereit. Amennyiben nem elektronikus, hanem hagyományos papírvényt írt a kezel?orvos, akkor a gyógyszerkiváltás ugyanúgy fog történni, mint jelenleg.

Ki válthatja ki a gyógyszert?
Az aktív (nyitott) státuszú e-receptet a beteg saját maga számára bármely patikában kiválthatja, elegend? hozzá a TAJ kártyájával és személyi igazolvánnyal, vagy e-személyi igazolvánnyal (pin-kód beütése után) igazolnia saját magát. Ugyanezt megteheti mindennem? azonosítás nélkül a papír felírási igazolással is, és ily módon bárki más, rokon, ismer?s gyógyszereit is kiválthatja a papíralapú felírási igazolás birtokában.

Szeptember 1-jét?l már nem kell papírvény?
A szabad csatlakozás dátuma után is ? 2018. december 31-éig ? gyógyszerrendeléskor az e-vényr?l minden orvosnak felírási igazolást kell kiállítania. Ez majdnem minden tekintetben megegyezik a jelenlegi papírvénnyel. 2019-t?l az orvos kérésre fog felírási igazolást nyomtatni. A kötelez? csatlakozást követ?en, 2017. november 1-je után ? új lehet?ségként! ? a páciens már papír recept nélkül is kiválthat saját részre írt gyógyszereket, e-szig vagy TAJ és hagyományos személyi igazolvány alapú beazonosítás után.

A kézzel írt vények esetén mi lesz az expediáló teend?je?
Ugyanazt kell tenni, amit most is a papírvénnyel: rögzíteni az expediáló modulba, amely (a TAJ szám megléte esetén) beküldi az EESZT-be.

Gyereknek (14 éven alulinak) felírt gyógyszer esetén hogyan történik a kiváltás?
Felírási igazolás birtokában bárki (így a szül? is) kiválthatja az e-vényt.

A felírási igazolást vissza kell adnia a patikusnak? Kell-e rajta jelölni, hogy melyik gyógyszert kapta már meg a beteg?
2018 végéig minden felírási igazoláson csak egy gyógyszerrendelés szerepel, ezeket a felírási igazolásokat ugyanúgy kell kezelni mint a papírvényeket: nem kell visszaadni a betegnek.

Sajnos az extra vonalkód gyakran nem olvasható. Lesz-e ebben változás?
A felírási igazolásra nem szükséges extra vonalkódot is nyomtatni 2017. november 1-t?l. Rendelet fogja szabályozni az EESZT receptazonosító vonalkód beolvashatóságát, amely méretében gyakorlatilag megegyezik a NEAK vényazonosító vonalkóddal (szintén 18 jegy?, alatta számsorral).

Hogyan történik a kötszer, segédeszköz és az egyedi magisztrális vények rögzítése?
A november 1-i indulásnál a GYSE egyel?re még nem írható elektronikus vényen (így az ilyen vényeket nem is kell rögzíteni az EESZT-ben). Papír alapú magisztrális vényeket a jelenlegi gyógyszerkiadási gyakorlatnak megfelel?en kell rögzíteni a patikai rendszerben, amely feltölti az EESZT-be is.

Szociális otthonban is kötelez? lesz az e-vény felírása?  Szociális otthon alaplistás készítményeit az otthon fizeti, a többit a beteg. A felírási igazolásban ezeket egyszerre fogják az ÁEEK EESZT munkatársai felvinni?
Az alaplistás szereket az intézmény szerzi be megrendel?lapon, amit nem lehet elektronikus úton rendelni. Személyesen a betegnek TAJ alapján felírt készítményeket már lehet elektronikus úton rendelni, ehhez fog felírási igazolás készülni. Az elektronikus vényeket (hasonlóan a jelenlegi papíralapú vényekhez) bármelyik gyógyszertárban ki lehet váltani.

 

Az E-recept m?ködése, betegazonosítás

TAJ alapú azonosításnál jogában áll a patikusnak elkérni a beteg valamelyik másik azonosító igazolványát? (Most nincs joga még a TAJ-kártyát sem!)
Igen, ezt jogszabály fogja el?írni , amely jelenleg el?készítés alatt áll.

TAJ alapú azonosításnál, ha nincs más igazolványa a betegnek, akkor nem fog gyógyszert kapni?
Az e-recept kiváltás TAJ azonosító alapján akkor jogszer?, ha az illet? azonosítja magát pin kódos e-személyi igazolvánnyal vagy bármely fényképes személyazonosságot igazoló igazolvánnyal, TAJ kártya bemutatása mellett.

 Az eddigi gyakorlatban 1-2-3 hónapra kaptak a betegek gyógyszerreceptet, ez továbbra islehetséges lesz?
Igen, a gyógyszerrendelés és kiadás jelenlegi szabályozásának megfelel?en az orvosoknak lehet?ségük van egy vényre több hónapi gyógyszermennyiség felírására is. Ha a beteg kéri, a felírandó mennyiséget havi adagokra, több vényre is bonthatja az orvos. Ezt könnyíti meg az e-recept modul ismétl?d? vényírás funkciója. Az 50.000 Ft bruttó fogyasztói árnál drágább gyógyszereknél kötelez? a külön vény el?állítása, és itt a kiválthatósági dátumok el?re beállítódnak.

Van, aki nem tud bejönni, mert úgy dolgozik, mint mi, és telefonon, illetve beadott levélben kérte gyógyszerei felírását, vagy beutalóját. Ezután is m?ködhet ez így?
A jogszabályok most is a beteg személyes jelenlétét írják el? a vényíráshoz. Az e-recept bevezetése a gyógyszerfelírási renden nem változtat.

A betegeknek bejelentkezéskor kell-e felmutatnia igazolványt minden alkalommal, vagy lévén régi betegr?l szó, ismeretség útján is beazonosíthatom (ha határozottan tudom, hogy ki ?)?
A gyógyszer kiadásakor a Térben rögzíteni kell a beteg TAJ- (és esetfügg?en a kiváltó személyi igazolvány) számát is. Az Ebtv. (1997. évi LXXXIII. törvény a kötelez? egészségbiztosítás ellátásairól) 29. § (4) bekezdése el?írja az igazolvány alapján történ? azonosítást.

Hogyan fognak retaxálni a gyógyszerészek, ha nem lesz vény?
A gyógyszertári számítógép monitorján az EESZTb?l lekérdezett felírt és valóban kiadott elektronikus vény tartalmát kell összehasonlítani. A megnyitás id?pontja és a megnyitó személy azonosítója ment?dik a kiadott vényhez.

A stornó lehet?sége továbbra is m?ködik?
Természetesen lehet?ség van hibajavításra is. Az EESZT nem változtat a gyógyszertári rendszerek funkcióin, a sztornózás m?ködhet a csatlakoztatott rendszereknél.

Vényfoglalás esetén, ha a beteg nem jön érte 48 órán (2 munkanapon) belül, de megrendelte, a nagyker. nem veszi vissza. A patika kára!
Az elektronikus vényeket csak 2 munkanapra lehet lefoglalni, ezt követ?en a rendszer automatikusan feloldja azt. A foglalást ismételni lehet. A visszaküldés a gyógyszertár-nagykeresked? beszállítói szerz?dések függvénye, de általában 2 munkanapnál sokkal hosszabb id? után is biztosítanak lehet?séget erre.

Van olyan kézigyógyszertár, ahol van expediáló szoftver. Neki lesz EESZT azonosítója külön? (A VIREP az anyagyógyszertáron keresztül m?ködik.)
A tervek szerint a kézigyógyszertárat m?ködtet? háziorvos saját orvosi szoftverével fogja rögzíteni a vényt a Térbe, felírt és azonnal expediált státusszal, így ez a vény máshol már nem lesz kiváltható. A kötelez?en kinyomtatott felírási igazolást az orvos elszámoláskor leadja az anyagyógyszertárban. Ekkor a vényt lekérdezik a Térb?l, ellen?rzik, lezárják és kiadási igazolást készítenek róla, amelyet az orvos aláír. Az orvosi szoftver funkcióhoz külön EESZT azonosító nem kell.

 

Kiadási igazolás

A kiváltási igazolást a patikának meg kell ?rizni? Meddig?
Az e-vények TAJ alapú kiváltásakor a patika kiadási igazolást nyomtat, amelynek aláírásával igazolja a beteg, hogy átvette a készítményt. Ezt éppúgy 5 évig kell meg?riznie a patikának, mint most a papír alapú vényt. Amennyiben az átvev?nél van e-személyi, akkor lehet?ség van papír helyett elektronikus kiadási igazolás készítésére. Itt az e-személyi használat tanúsítja a készítmények átvételét.

Nincs vény, de van kiváltási igazolás. Alá kell írni a betegnek?
A kiadási (kiváltási) igazolást akkor kell kinyomtatni, ha a gyógyszert nem papíralapú vény alapján váltja ki a beteg. Ilyen esetekben a kinyomtatott kiadási igazolást az átvev?nek alá kell írnia, vagy elektronikus kiadási igazolás esetén e-személyi igazolvánnyal hitelesítheti azt.

Nincs papírvény, csak e-vény; hogyan kell a szigorú nyilvántartást kezelni (kábító, efedrin)?
A papírra nyomtatott, átvev?vel aláíratott kiadási igazolást kell a fokozottan ellen?rzött szerek nyilvántartásába lef?zni, sorszámozni és 5 évig meg?rizni.

Magi készítése: jelenleg a vényen alá kell írni a gyógyszerésznek, a készít? asszisztensnek és a kiadónak. Most mit fog aláírni, hogyan kell dokumentálni?
Ugyanazokat az adatokat kell megadni, mint a papírvényen. A magisztrális gyógyszer készítéséhez a kiadási igazolást kell kinyomtatni, majd a készít?knek és kiadónak aláírni. A nyomonkövethet?ség érdekében majd ezt tároljuk.

 

Elszámolás, finanszírozás

A NEAK elszámolás alapja eddig a papírvény volt, most elég a rögzített adat?
2017. november 1-t?l az elektronikus vények esetében az EESZT-ben rögzített vény lesz az elszámolás alapja, a hagyományos vény esetében marad a papírvény.

Hogy fog történni a NEAK ellen?rzése?
A csatlakozást követ?en az EESZT-b?l is le tudja majd kérdezni a NEAK a jelentett elektronikus vényeket. Papíralapú vények esetén a jelenlegi ellen?rzési gyakorlat maradhat érvényben.

Dekádon kívüli (másnapi számlázás a nagyker. részér?l) beütés esetén történik végre változás, hogy életszer?bb legyen a tartozáskezelés?
Az EESZT és a finanszírozási elszámolás nem lesz összekapcsolva, így a NEAK csak ellen?rzések során nézheti meg a Térben az elektronikus vényeket. Készlethiány esetén a nyitott e-recept foglalt státuszba helyezése nem jelent lezárt kiadást, ahogy a dekádban elszámolható vény sem. A foglalás mindössze azt teszi lehet?vé, hogy a gyógyszer beszerzése vagy elkészítése alatt más gyógyszertár 2 munkanapig ne tudja kiadni ezt a vényt.

Központi hiba/karbantartás esetén hogyan történik az elszámolás?
A vényelszámolások és e-jelentések rendje nem változik, külön NEAK szerverkapcsolat útján m?ködik továbbra is. A mai gyakorlatnak megfelel?en, elszámoláskor a gyógyszertári rendszerben helyben is mentett, kiadott státuszú vények kerülnek az elszámolási összesít?be. Ellen?rzéskor a NEAK az elektronikus úton rendelt vények meglétét és a finanszírozás szabályainak való megfelel?ségét fogja nézni az EESZT hatósági moduljában.

Miért hangzott el a kommunikációban, hogy az OEP elszámolás és az e-recept elfogadása az online rendszerben nincs szoros kapcsolatban? Mi lehet ennek a következménye? Tervezik-e az e-receptrendszer és a NEAK adatbázis egységes rendszerben való kezelését?
A két informatikai szolgáltatás között most nincs szoros kapcsolat (lásd fentebb). Amit tervezünk az a NEAK Online vényfeldolgozó (OVF) szolgáltatásának EESZT-hez integrálása, amely a vény finanszírozási megfelelésér?l adhat azonnali visszajelzést az orvosnak és gyógyszerésznek az elrendelés, illetve a kiadás befejezése el?tt.

 

Gyógyszerbiztonság, gyógyszerészi gondozás

Az alapszint? gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági ellen?rzés során lesz-e lehet?ség arra, hogy a szakmai irányelvben szerepl?, orvosok számára küldend? tájékoztató az EESZT-ben rögzítésre kerüljön? Így az orvosok gyorsabban, könnyebben láthatnák, és megvizsgálhatnák a problémát, illetve a gyógyszertárban végzett gyógyszerbiztonsági ellen?rzés elemzése is könnyebb lenne ez által.
A közeljöv? e-recept továbbfejlesztéseinek egyik kiemelt célja a gyógyszerészi gondozás során keletkezett adatok és dokumentumok továbbíthatósága, rendszerbe integrálása. A november 1-i induláskor a gyógyszerésznek már lehet?sége lesz megjegyzést hozzáf?zni a vénykiadáshoz, amely látható lesz orvosi oldalon is.

 

Vény hibák: kompetenciák, eljárásrend

Várhatóan az e-recept bevezetésével a vényfelírási hibák milyenmértékben csökkennek, különös tekintettel a nem megfelel? jogcímre és adagolásra?
Az e-receptrendszer a háttérben számos ellen?rzési és validálási m?veletet végez úgy felírásnál, mint a kiadásnál. A vény a Térbe való beküldésekor figyelmezteti a felhasználót a hibákra. Konkrét becslést nem tudunk adni. Az e-recept modul adagolásra vonatkozó adatot kér és továbbít, de számolási funkcióval nem rendelkezik. Ilyen szolgáltatást vényíró és vényelszámoló informatikai rendszerek nyújthatnak.

A program alkalmas lesz-e arra, hogy az adagolás figyelembe vételével tartsa nyilván, hogy a beteget az orvos milyen id?szakra látta el?
Az e-recept gyógyszeradagolásra és ellátottságra vonatkozó adatot továbbít, de az adagolás- és ellátottság-kontroll nem EESZT feladat (lásd fentebb).

Bevett gyakorlat, hogy az orvos olyan gyógyszert rendel, aminek a támogatott státusza megsz?nt, így a vényen a BNO és TAJ szám sem szerepel. Mit tehet a gyógyszerész?
Ha a vényen nincs TAJ szám, de a beteg vagy a gyógyszert kiváltó személy kéri a vény EESZT-ben történ? rögzítését, akkor be kell mutatnia a jogosult TAJ számát igazoló hatósági igazolványt. TB támogatás nélküli gyógyszernél a BNO rögzítése nem kötelez? a Térben sem.

Megteheti-e a háziorvos, hogy közgyógyellátottaknak e jogcím nélkül írja fel a gyógyszert, ilyenkor módosíthatja-e a gyógyszerész a jogcímet, ha a beteg ragaszkodik a jogcím érvényesítéséhez?
Az elektronikus vény bevezetésével a vények kiadására vonatkozó kompetenciák nem változnak. Az 1/2003. (I. 21.) EszCsM. rendelet nem teszi lehet?vé a jogcím expediáló általi módosítását. Azonban az elektronikus úton rendelt vény esetén, ha a kiadó például telefonon eléri a felíró orvost, akkor ? távolról is ?ki tudja javítani? a vényt. Az EESZT nem ellen?rzi a közgyógy-jogosultságot, mert ez a NEAK VIREP szolgáltatásának a feladata.

Engedi-e az e-receptrendszer szakorvosi javaslattal rendelkez? betegnek Emelt vagy Kiemelt jogcím helyett Normatív jogcímen történ? gyógyszerfelírást? Mit tehet ilyenkor a gyógyszerész?
Az elektronikus vény bevezetésével a kiadásra vonatkozó jogcím kompetenciák és eljárások nem változnak. Az, hogy a beteg szakorvosi javaslatának megfelel-e az adott vényrendelés, a felíró orvos felel?ssége. Felíráskor ilyen ellen?rzést a min?sített vényíró szoftverek végeznek, illetve a gyógyszertári kiadói modul a vény expediálásakor. Az EESZT-be ilyen funkció nincs beépítve.

?Törzskönyvb?l törölt? készítmény Teljes ár jogcímen történ? felírása esetén, a helyettesít? támogatott gyógyszer, támogatottan kiadható-e?
Az elektronikus vény bevezetésével a kiadásra vonatkozó jogcím kompetenciák és eljárások nem változnak.

 

Csatlakozás, képzés 

Miként kell csatlakozni a szabad-, illetve a kötelez? csatlakozás idején?
A csatlakozás menetét az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. és 3. §-aiban meghatározott folyamat szerint kell végrehajtani. F? lépései: regisztráció, adatszolgáltatás, benyújtás, m?szaki csatlakozás és ennek igazolása. A csatlakozási ügyintézés egy elektronikus felületen fog történni a www.e-egeszsegugy.gov.hu portálon.Az ügyintézés menetér?l a gyógyszertárak külön értesítést fognak kapni.

Alkalmas-e a csatlakozáshoz a régi gépem, amin még Windows XP operációs rendszer fut?
Az EESZT minimális követelményeket támaszt a felhasználók számítógépével kapcsolatban. Határozott gépigényt az egészségügyi (patikai) szoftver szállítója tud adni. Az EESZT bevezetését?l függetlenül, a Windows XP operációs rendszer már nem támogatott, használata nem biztonságos.

Milyen tárgyi feltételekre és milyen szoftverre lesz szükség és meg fognak-e valósulni az opcionális id?szak kezdetére(szeptember 1-re) minden patikában?
Az e-recept szolgáltatás ? nagyobb változtatások nélkül ? a meglév? gyógyszertári rendszerek expediáló funkciói közé épül be. A patikai rendszerszállító fogja telepíteni a csatlakozásra alkalmas új szoftververziót. Egy stabilan m?köd?, korszer? informatikai infrastruktúrával rendelkez? gyógyszertárban nem szükséges az e-receptrendszerhez való csatlakozáshoz plusz beruházás. Új eszközként térítésmentes e- személyi igazolvány leolvasókat fognak beszerelni. A kiszolgáló számítógépek, perifériák (pl. vonalkódleolvasók), az internetkapcsolat és operációs rendszer minimum követelményei az EESZT honlapon érhet?ek el. Fejlesztési szükség esetén kérje rendszergazdája segítségét.

Kérem az átállás teend?ink és a teend?nk várható id?zítésének és id?igényének tételes felsorolását!
Az e-recepthez való csatlakozás menetrendjér?l a gyógyszertárak külön tájékoztatást fognak kapni. 

Mi a személyi jogos gyógyszerész feladata és felel?ssége az új rendszer indításához kapcsolódóan?
A személyi jogos gyógyszerész feladata gyógyszertárának felkészítése az e-recepthez való csatlakozásra. Els? lépésként javasolt a kapcsolatfelvétel a saját rendszergazdával és az ÁEEK EESZT Támogató Központjával. Fontos a kollégák képzéseken való részvételének szervezése is. Ajánlott az elérhet? szakmai anyagok (cikkek, összefoglalók stb.) sokszorosítása, munkaközösségi megbeszélése, illetve az expediálók e-szig kiváltásának ösztönzése.

Szükség lesz-e külön vizsgára az e-receptrendszerben való expediáláshoz? Ha igen mir?l kell számot adni, miért van erre szüksége és mennyibe kerül a gyógyszertárnak?
Az EESZT-hez való csatlakozás el?tt minden expediáló munkatársnak részt kell vennie az e-recepttel kapcsolatos képzésen (kontakt, e-learning), majd meg kell válaszolnia egy 10-15 kérdésb?l álló online tesztkérdés-sort.

Mi a személyek azonosításának módja a szeptember 1. ?november 1. közötti id?szakban, illetve a november 1-e utáni id?szakban?
Mindkét id?szakban a gyógyszertári szakszemélyzet azonosítása az EESZT-ben felhasználónév és jelszó megadásával, majd az e-személyi igazolvány leolvasók integrálása után az e-szig használatával is fog történni.

Szeptember 1-jét?l már csak e-személyi igazolvánnyal lehet bejelentkezni az EESZT-be?
Igen, az éles indulással a kétfaktoros azonosítás els?dleges eszköze az e-személyi igazolvány és a hozzá tartozó pin-kód lesz.

Ha a gyógyszertár munkatársa otthon felejti az e-személyi igazolványát, akkor nem tud expediálni?
Az e-személyi igazolvány, mint els?dleges azonosítási eszköz, feltétele az EESZT használatának, így vényköteles gyógyszert expediálni csak jogosultsággal rendelkez? személy tud.

Ha szeptemberben jelentkezem, kötelez?-e (szükséges-e) november 1. el?tt minden recept rögzítése az EESZT-ben?
A próbaüzem és a szabad csatlakozás id?tartama alatt még nem kötelez? minden beérkez? papírvény rögzítése a Térbe, csak 2017. november 1-t?l.

Hol jelentkezhetnek a gyógyszertárak, amennyiben már szeptember 1-vel szeretnének csatlakozni?
A csatlakozás és az ügyintézés menetér?l a gyógyszertárak külön értesítést fognak kapni az ÁEEK-t?l. Javasolt a kapcsolatfelvétel el?ször a saját rendszergazdával, majd az ÁEEK EESZT Támogató Központjával:

??Telefon: (+36-1) 920-1050

??Levél: helpdesk.eeszt@aeek.hu

??Honlap: https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informaciosportal/e-recept

 

Dr. Bertalan Lóránt, Héja Gergely, Heiling-Koltai Beáta
ÁEEK EESZT

 


« Vissza
Betegsarok
2021. 03. 19.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2022 augusztus»
hkszcspszv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2022. 08. 10 szerda